Liity jäseneksi

Korvat auki ry:n jäsenmaksu / Ears Open Membership fee 2017-2018

 

***

Maksutiedot/Payment details

Saaja/Receiver: Korvat auki ry

Tilinro/Account (IBAN): FI10 8000 2005 1870 09

 

Viitenumerot/Reference nos:

 • opiskelijat/students 1711
 • muut normaalit jäsenet / other normal members 1724
 • kannatusjäsenet/support members 1737

 

Summa/Amount:

 • opiskelijat/students 15,00 €
 • muut normaalit jäsenet / other normal members 25,00 €
 • kannatusjäsenet/support members 50,00< €

 

(english info below)

Hyvä Korvat auki –yhdistyksen jäsen tai jäseneksi liittyvä!

Yhdistyksen toimikausi on 1.8.-31.7. ja jäsenedut alkaneella kaudella astuvat voimaan maksettuasi sitä vastaavan jäsenmaksun.

 

Jäsenedut:

 • pääset ilmaiseksi yhdistyksen konsertteihin ja muihin tapahtumiin koko vuoden ajan*
 • voit osallistua yhdistyksen teoshakuihin
 • voit saada vapaalippuja esim. RSO:n konsertteihin (ennakkoilmoittautumisella, tarkempi info kauden käynnistyessä)
 • saat linjata yhdistyksen toimintaa osallistumalla syys- ja kevätkokoukseen.

 

Kannatusjäsenten lisäetu:

 • nimesi mainitaan yhdistyksen konserttien ja muiden yleisötapahtumien ohjelmalehtisissä.

 

Tarjoamme nyt neljättä vuotta peräkkäin mahdollisuutta liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Normaalit jäsenmaksumme ovat verrattain maltillisia, jotta mahdollisimman monella toiminnasta kiinnostuneella olisi mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannatusjäsenyyden muodossa tarjoamme mahdollisuutta yhdistyksen pienimittakaavaiseen sponsorointiin niille, joille hieman suurempi vuotuinen jäsenmaksu ei muodosta kynnystä. 35 euron ero normaalin ja kannatusjäsenmaksun välillä vastaa esimerkiksi suurin piirtein yhden Korvat auki -konsertin keskimääräisiä tekijänoikeuskuluja. Yhdistyksen hallituksessa olemme suuresti kiitollisia kaikesta tällaisesta tuesta.

Otathan epäröimättä yhteyttä, jos on kysyttävää!

 

Terveisin,

Rolf Gustavson, taloudenhoitaja

rolf@korvatauki.net

 

*****

 

Dear current or becoming member of Ears Open!

Our season is August 1 to July 31. Your membership benefits for this season are activated after paying the respective fee.

 

The benefits:

 • free entrance to all our concerts and other public events
 • possibility to participate in calls for scores
 • access to free tickets to e.g. FRSO concerts (more detailed info comes later)
 • you may attend our autumn and spring meetings, making decisions on our activity.

 

The extra benefit for support members:

 • you get your name mentioned by all our concerts and other public events.

 

For a fourth year, we now offer the possibility to join Ears Open as a support member. Our regular membership fees are modest compared to some other societies in order to make young members’ participating more affordable. However, for those who are not alienated by a slightly bigger fee, we offer a possibility to small scale sponsoring by becoming a support member. The difference between regular and support membership fees, 35 euros, approximately equals to the copyright expenses of an average Ears Open concert. The Ears Open board is very grateful for your support.

If there is anything you would like to ask considering membership fees, please, don’t hesitate to ask!

 

Best regards,
Rolf Gustavson, treasurer
rolf@korvatauki.net