Teoshakuja syksylle 2019 / Calls for works Autumn 2019

(For English see below)

Ennakkotietoja yhdistyksen syksyn 2019 toiminnasta. Teoshaut ovat avoimia Korvat auki -jäsenille, jotka ovat maksaneet kauden jäsenmaksun. Lue lisää jäseneksi liittymisestä:
http://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

Teoskutsu open score -kappaleille

Syyskuun lopussa järjestetään konsertti, jossa Korvat Auki Ensemble esittää yhdistyksen säveltäjien open score -käytäntöön liittyviä teoksia. Hakuun pyydetään lähettämään open score -teoksia, jotka esimerkiksi:

 • on sävelletty avoimelle tai vaihtelevalle kokoonpanolle
 • sisältävät improvisaatiota tai improvisaatioon liittyviä tekniikoita, tai ovat muodoltaan tai rakenteeltaan avoimia
 • sisältävät esimerkiksi graafista notaatiota, sanallisia ohjeita tai muita ei-perinteisiä keinoja
 • joillakin muilla tavoin liittyvät säveltäjä–esittäjä -hierarkian tarkastelemiseen tai kokonaisvaltaisen muusikkouden toteuttamiseen.

Konsertissa on käytettävissä n. 5 KAE:n muusikkoa, mutta kokoonpano on joustava tarpeen mukaan. Korvat Auki Ensemble järjestää ennen konserttia harjoitussession, jossa teoksia voidaan työstää säveltäjien kanssa.

Lisää tietoa hausta ja konsertista on luvassa elokuussa. Teoskutsun takaraja on 25.8.2019. Lisätietoja voi kysyä, sekä alustavia teosideoita jättää jo nyt sähköpostilla info@korvatauki.net.

Syksyn sävellyskonsertti

Kausikonserttimme ovat matalan kynnyksen tapahtumia jäsentemme monenlaisten uusien teoksien esittämiseen. Kausikonserteissa periaatteena on, että jokainen säveltäjä huolehtii itse esittäjät teoksilleen ja yhdistys huolehtii muista yleisistä konserttijärjestelyistä. Tarvittaessa konsertin järjestäjät auttavat mielellään sopivien esittäjien etsimisessä.

Syksyn sävellyskonsertti järjestetään marraskuun lopussa. Ehdota mukaan kappalettasi tai useampaa vaihtoehtoista kappaletta. Konsertin teoskutsun takaraja on 31.9. Tarkempaa tietoa hausta ja konsertista on luvassa elokuussa. Lisätietoja voi kysyä, sekä alustavia teosideoita jättää jo nyt sähköpostilla info@korvatauki.net.

A preliminary announcement of coming concerts of Korvat auki in autumn 2019. The calls are open for members of Korvat auki, who have paid their membership fee. Read more on membership:
http://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

Call for open score works

Near the end of September a concert of “open score” compositions performed by Korvat Auki Ensemble takes place. For the concert works related to the open score practice are wished for. For example the pieces can:

 • be composed for an open or flexible instrumentation
 • contain improvisation or related techniques, or have an open form
 • contain graphic notation, verbal instructions or other non-traditional techniques
 • adress in some other way the composer–performer hierarchy or a holistic approach to musicianship.

About 5 musicians of Korvat Auki Ensemble are available for the concert, but the ensemble can be flexible as needed. Korvat Auki Ensemble will have a rehearsal session before the concert to work on the pieces with the composers.

More information about the call and concert coming up in August. The deadline for the call is August 25th. For more information and for preliminary piece suggestions please contact info@korvatauki.net.

Autumn composition concert

Our seasonal concerts are low-threshold opportunities for performances of new pieces by our members. In these concerts the principle is, that each composer is responsible for arranging performers for the works and Korvat auki takes care of general concert arrangements. When needed the concert producers will gladly help with finding suitable performers.

The autumn concert is held near the end of November. Please suggest your work or several alternative works. The deadline for the call is September 31st. For more information and for preliminary piece suggestions please contact info@korvatauki.net.

Kevätkokouksessa paketoitiin kausi 2018-2019 ja suunniteltiin tulevaa toimintaa

Kaudella 2018-2019 Korvat auki järjesti useita konsertteja, joissa kuultiin säveltäjiemme uutta musiikkia, mukana useita kantaesityksiä. Kuvia ja tallenteita kauden konserteista on koottu verkkosivuillemme menneen toiminnan portfolioon: http://korvatauki.net/kausi1819/

Sävellyksiä konserteissa kuultiin jopa 25 säveltäjältämme, mukaanlukien Tuomas Ahva, Tytti Arola, Jaime Belmonte, Erkki Finni, Rolf Gustavson, Ava Grayson, Ossi Hiltunen, Jouni Hirvelä, Atte Häkkinen, Ilpo Jauhiainen, Joel Järventausta, Lasse Kallioniemi, Tuomas Kettunen, Markku Klami, Pekka Koivisto, Kimmo Laaksonen, Teemu Mastovaara, Petteri Mäkiniemi, Olli Moilainen, Thorkell Nordal, Otto Nuoranne, Marina Ortega, Leevi Räsänen, Matilda Seppälä, Niilo Tarnanen.

Suuri kiitos kaikille konsertteihin osallistuneille tekijöille. Lämmin kiitos lukuisten muusikoiden ja muiden avustajien panoksesta, joka mahdollisti konserttien järjestämisen. Sekä kiitokset konserttien kuulijoille!

Kaudella Korvat teki yhteistyötä Helsingin juhlaviikkojen, MikroFestin, Musica nova -festivaalin, Helsingin kaupunginorkesterin ja Kitara nova -festivaalin kanssa. Korvat Auki Ensemble soitti vierailijoiden kanssa: Joonas Leppänen sekä Guillaume Gargaud (Ranska) ja esiintyi Catalystin monitaiteisessa illassa. Lisäksi ensemble matkusti kesäkuussa Montrealiin Suoni Per ll Popolo -festivaalille ja työskenteli ja esiintyi festivaalilla Phth -vokaaliyhtyeen kanssa.

Kausi 2019-2020

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 26.5. ja kokouksessa keskusteltiin tulevasta toiminnasta, sekä valittiin yhdistyksen hallitus seuraavalle kaudelle ja vahvistettiin toimintasuunnitelma kaudelle. Puheenjohtajana jatkaa Janne Kivistö ja hallituksen muut jäsenet ovat Rolf Gustavson, Ossi Hiltunen, Tuomas Kettunen, Leevi Räsänen, Tara Valkonen ja Robert Ruohola.

Korvat auki toivottaa mukavaa kesää!


The spring meeting closed season 2018-2019. Next activities were planned.

During season 2018-2019 Korvat auki arranged several concerts, in which music by our composers was heard, including many premiers of new pieces. Some pictures and recordings of the concerts have been collected on our website portfolio: http://korvatauki.net/kausi1819/

In the concerts pieces by as many as 25 of our composers were heard including: Tuomas Ahva, Tytti Arola, Jaime Belmonte, Erkki Finni, Rolf Gustavson, Ava Grayson, Ossi Hiltunen, Jouni Hirvelä, Atte Häkkinen, Ilpo Jauhiainen, Joel Järventausta, Lasse Kallioniemi, Tuomas Kettunen, Markku Klami, Pekka Koivisto, Kimmo Laaksonen, Teemu Mastovaara, Petteri Mäkiniemi, Olli Moilainen, Thorkell Nordal, Otto Nuoranne, Marina Ortega, Leevi Räsänen, Matilda Seppälä, Niilo Tarnanen.

Many thanks to all artists who were part of our concerts. Warm thanks to all musicians and producers, whose help was essential in realizing the concerts. And thanks to all audiences!

During the season Korvat auki collaborated and worked together with Helsinki festival, MikroFest, Musica nova, Helsinki Philharmonic and Kitara nova festival. Korvat Auki Ensemble performed with guests: Joonas Leppänen and Guillaume Gargaud (FR), and performed in an interartistic evening of Catalysti. In June the ensemble also travelled to Suoni Per ll Popolo festival in Montréal and worked and performed there together with vocal ensemble Phth.

Season 2019-2020

The spring meeting of Korvat auki took place 26.5. and in the meeting next activities were discussed. The board for the next season was chosen and the year plan was confirmed. Janne Kivistö continues as the chair, and the other members of the board are Rolf Gustavson, Ossi Hiltunen, Tuomas Kettunen, Leevi Räsänen, Tara Valkonen and Robert Ruohola.

Korvat auki wishes a nice summer for everyone!

Korvat auki ry:n kevätkokous sunnuntaina 26.5. // Korvat auki ry general spring meeting Sunday 26th of May

Materiaalit / Materials:

Esityslista / Agenda

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019-2020 / Season plan and budget 2019-2020

Keskustelukysymyksiä / Topics for discussion


Tervetuloa Korvat auki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, keskuskirjasto Oodin ryhmätilassa 3, su 26.5. klo 15-17.

Welcome to the general spring meeting of Korvat auki ry, in Central Library Oodi, Group room 3, Sunday 25th of May, at 15-17. For English see below.

Kokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita niin yhdistyksen toiminnassa jo aktiivisesti vaikuttavat, kuin myös uudet aktiivijäsenet, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta, tai suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa tulevalla kaudella.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat (mm. seuraavan kauden hallituksen valitseminen ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen), sekä keskustellaan Korvien toiminnasta kaudella 2019-2020, ja käydään vapaata nykymusiikkikeskustelua. Voit myös lähettää ideoitasi liittyen korvien tulevaan toimintaan etukäteen pj:lle Jannelle.

Heti Korvat auki ry:n kokouksen jälkeen pidetään UNM Suomi -yhdistyksen kokous, johon Korvat auki-  jäsenet ovat tervetulleita mukaan. UNM järjestää nuorten pohjoismaisten säveltäjien ja äänitaiteilijoiden Ung Nordisk Musik -festivaalin seuraavan kerran vuonna 2020 Tampereella.

Kokouksen jälkeen jatkamme Korvat auki -illanviettoa vapaissa merkeissä Oodin lähistöllä. Tervetuloa!

Parhain terveisin,

Korvat auki ry:n hallitus,

puheenjohtaja Janne Kivistö, janne.i.kivisto@gmail.com, 050 549 1000

Korvat auki ry | Kevätkokous 26.5. klo 15, asialista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle

toimikaudelle

6. päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. KESKUSTELU: Tuleva Korvat auki -toiminta, seuraavat uudet avaukset, yhdistyksen profiili ja tavoitteet.

9. muut esille tulevat asiat

10. kokouksen päättäminen

*****

 Korvat auki ry, General spring meeting 26.5. at 15

Both current active members as well as well as new active members, interested to discuss the activities of Korvat auki, or to plan and to realize future the projects of Korvat, are very welcome.

In the meeting regular matters will be handled (i.a. choosing the board for the next season, and confirming the strategy and budget for the next season), and we’ll discuss Korvat auki activities during season 2019-2020, and also have general contemporary music discussion. 

Right after the Korvat auki meeting a general meeting of the UNM Finland society will be held. Korvat auki members are most welcome to join the meeting. UNM Finland will arrange the Ung Nordisk Musik festival next time 2020 in Tampere.  

After the meetings we can continue the evening somewhere nearby Oodi with some drinks and socializing. Welcome!

Best wishes,

Korvat auki ry board

More info: Janne Kivistö, janne.i.kivisto@gmail.com, 050 549 1000

Korvat auki ry | Spring meeting 26.5. at 15, agenda

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle

toimikaudelle

6. päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. KESKUSTELU: Tuleva Korvat auki -toiminta, seuraavat uudet avaukset, yhdistyksen profiili ja tavoitteet.

9. muut esille tulevat asiat

10. kokouksen päättäminen

Tribute to Pan Sonic, 2019

kuva: Maarit Kytöharju / Musica nova Helsinki

Tribute to Pan Sonic was a project of electronic and experimental music of Korvat auki – a society for contemporary music in collaboration with Helsinki Philharmonic and Musica Nova Helsinki festival.

The goal of the project was to bring together from different artistic backgrounds musicians, who share electronic music as a medium of artistic exploration, to collaborate. Eight Finnish composers, musicians and sound artists from various musical backgrounds worked in four working pairs to create new electronic or electro-acoustic works. The working pairs worked together with musicians from Helsinki Philharmonic to perform the works. The project was a tribute to Finnish pioneer group of experimental music Pan Sonic.

Main focus of artistic exploration in the project was electronic music and (music) technology. How do they appear as ways of new kinds of artistic expression, bringing artists from many backgrounds together. The theme manifested in experimental instrument building, algorithm based strategies for composition and in questions such as: What’s the relationship of human and technology? How can we interpret new innovations such as industrialised production of insects for food through art?

The works were performed February 1st 2019 in an after the concert club series “Encounters” of Helsinki Philharmonic. The event was the opening club of Musica Nova Helsinki 2019.

New works performed in the project:

Ilpo Jauhiainen & Petteri Mäkiniemi: Music for Pan Sonic Tribute Concert

Haruspex duo (Ava Grayson & Tuomas Ahva): A’

Jouni Hirvelä & Atte Häkkinen: Laser Nocturne

Tytti Arola & Thorkell Nordal: About crickets

Musicians from Helsinki Philharmonic in the concert:
Ville Hiilivirta, horn
Joonas Seppelin, horn
Heikki Nikula, clarinet and bass clarinet
Jaani Helander, cello
Xavi Castelló Aràdinga, percussion

The project team from Korvat auki for the project: Janne Kivistö, Anne Teikari, Niilo Tarnanen

The project was supported by Musiikin edistämissäätiö and Taike.

Musiikin edistämissäätiö

Recordings from the concert:

Read also:

Tytti Arola’s ja Thorkell Nordal’s writing on their work “About crickets”.

Syyskokouksessa suunniteltiin tulevaa toimintaa

Korvat auki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2018 klo 13 Töölön kirjaston kerhotilassa. Kokouksessa vahvistettiin edellisen kauden (1.8.2017-31.7.2018) tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä myönnettiin edelliselle hallitukselle vastuuvapaus.

Lisäksi kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen lähiaikojen tulevaa toimintaa, sekä myös suunnattiin katse jo pidemmälle ja alettiin suunnitella syksyn 2019 toimintaa. Ideat virtasivat aivoriihessä, joten suunnitelua päätettiin jatkaa myöhemminkin toisessa kaikille jäsenille avoimessa suunniteluriihessä.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä täällä.

Musica nova: Kohtaamisia – Tribuutti Pan Sonicille

(see here for English)

PE 1.2.2019 klo 21

Musiikkitalon päälämpiö

Vapaa pääsy

FB -tapahtuma.

Kohtaamisia klubilla kuullaan mm. Petteri Mäkiniemen kehittämää elektroakustista soitinta Ginetteä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica nova Helsinki -festivaalin avajaisklubi, Helsingin kaupunginorkesterin ja Korvat auki -nykymusiikkiyhdistyksen Kohtaamisia on kunnianosoitus suomalaiselle uraa uurtaneelle kokeellisen elektronisen musiikin yhtyeelle Pan Sonicille (1993–2009) ja erityisesti sen edesmenneelle jäsenelle Mika Vainiolle (1963–2017).Neljän erilaisista musiikillisista taustoista tulevan työparin teokset hyödyntävät muun muassa live-elektroniikkaa, itse luotuja instrumentteja, elektroakustisia soittimia sekä videotaidetta. Vapaa pääsy!

Säveltäjäparit:
TYTTI AROLA & ÞORKELL NORDAL
AVA GRAYSON & TUOMAS AHVA (HARUSPEX)
PETTERI MÄKINIEMI & ILPO JAUHIAINEN
JOUNI HIRVELÄ & ATTE HÄKKINEN

Korvat auki -tekijöiden kanssa esiintyy HKO:n muusikoita.

 

Musiikin edistämissäätiö on tukenut esitystä.

HARUSPEX

Tytti Arola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thorkell Nordal

 

 

 

 

 

 

 

Ilpo Jauhiainen & Petteri Mäkiniemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouni Hirvelä (valokuva Maarit Kytöharju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiikin edistämissäätiö on tukenut esitystä.

Musiikin edistämissäätiö

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

Klubbkvällen Möten – En hyllning till Pan Sonic

Klubbkvällen, som ordnas av Helsingfors stadsorkester och föreningen för modern musik Korvat auki, är en hyllning till Pan Sonic, en finländsk grupp som var banbrytande inom experimentell elektronisk musik (1993–2009), och särskilt till gruppens framlidna medlem Mika Vainio (1964–2017).

I kvällens verk av fyra arbetspar med olika musikaliska bakgrunder utnyttjas bland annat live-elektronik, hembyggda och elektroakustiska instrument samt videokonst.

Kompositörsparen:
TYTTI AROLA & ÞORKELL NORDAL
AVA GRAYSON & TUOMAS AHVA (HARUSPEX)
PETTERI MÄKINIEMI & ILPO JAUHIAINEN
JOUNI HIRVELÄ & ATTE HÄKKINEN

Tillsammans med Korvat auki-artisterna uppträder musiker från HSO.

*****************************************************************

FRI 1.2.2019 at 21

Musiikkitalo Foyer

Free entry

FB Event

Musica Nova Helsinki Opening Club – Tribute to Pan Sonic

Initiated by the Helsinki Philharmonic Orchestra and the Korvat Auki – Society for Contemporary Music, festival’s opening club is a tribute to the Finnish group Pan Sonic (1993–2009), which was a forerunner in experimental electronic music, and, in particular, to its late member, Mika Vainio (1964–2017).

The individual pieces, composed by four sets of composers from different musical backgrounds, make full use of various elements, including live electronics, self-made instruments, electroacoustic instruments and video art.

Composer duos:
TYTTI AROLA & ÞORKELL NORDAL
AVA GRAYSON & TUOMAS AHVA (HARUSPEX)
PETTERI MÄKINIEMI & ILPO JAUHIAINEN
JOUNI HIRVELÄ & ATTE HÄKKINEN

Artists from Korvat Auki perform with musicians from the Helsinki Philharmonic Orchestra.
Free entry

Mennyt toiminta: kausi 2017-2018

Previous activity: season 2017-2018

 

Korvat auki -yhdistys juhlisti toimintakaudellaan 1.8.2016-31.7.2017 toimintansa 40. vuotta Avautumisia -konsertti- ja tapahtumasarjalla. Sarjan konserteilla yhdistyksemme pyrki luomaan näkökulmia siihen, mitä kaikkea
on nuoren säveltäjä- ja muusikkosukupolven musiikki nykyään: Mille uusille keinoille korvien tulisi juuri nyt avautua? Mitä nykymusiikki merkitsee säveltäjilleen, kuulijoille tai yhteisöille?

Konsertit ja tapahtumat kaudella 2017-2018

22.8.2017 Sarah Albu & Korvat Auki Ensemble: Crossing Borders. Galleria ForumBox.

25.8.-28.8.2017 Johnny&128. Vapaan Taiteen Tila / Arkadia -kirjakauppa / Hietsun Paviljonki.

8.10. Säveltäjä, ajan kansalainen. Paneelikeskustelu. Ravintola Kapsäkki.

3.11. Intiimi NYKYkamari. (Yhteistyössä NYKYensemble, SibA) Camerata, Musiikkitalo.

16.4. Teatteria korville, musiikkia silmille. (Ensemble Garage) Vapaan Taiteen Tila.

17.4. Blue is cool: sähköharppu! (yhteistyössä harppuluokka & MuTe, SibA) Black Box, Musiikkitalo.

28.4. Pimp your sinfonietta (Yhteistyössä kapubändi, SibA) Sonore, Musiikkitalo.

11.5. Sävel versoo betonista I & II, sekä Konsepti törmää konkretiaan
-paneelikeskustelu. STOA.

12.5. Mikrotonaalinen foorumi. Seminaaripäivä.

 

Kaudella kuultiin teoksia Korvat auki -säveltäjiltä: Kalle Autio, Jaime Belmonte, Sergio Castrillón, Sebastian Dumitrescu, Erkki Finni, Michele Foresi, Matei Gheorghiu, Rolf Gustavson, Paolo Griffin, Heidi Hassinen, Miika Hyytiäinen, Ossi Hiltunen, Tuomas Kettunen, Maleena Linjama, Lucy McKnight, Olli Moilanen, Lauri Mäntysaari, Touko Niemi, Niilo Tarnanen, Aleksejs Pegusevs, Arshia Samsaminia, Lauri Supponen, Juan Vasquez, Juhani Vesikkala, Stephen Webb, Mioko Yokoyama, Itzam Zapata, Sauli Zinovjev, sekä kannatusjäsen Juhani Nuorvalalta.

 

Kausikonsertti ”Sävel versoo betonista I & II” 11.5. tarjosi yhdistyksen jäsenille matalan kynnyksen mahdollisuuden saada teoksiaan esitetyksi. Konsertti järjestettiin kahdessa osassa kulttuurikeskus Stoassa, Itäkeskuksessa. Näistä jälkimmäinen keskittyi todellakin kaikista uusimpaan musiikkiin. Kaikki jälkimmäisen konsertin teokset olivat kantaesityksiä, jotka olivat valmistuneet alkuvuoden 2018 aikana. Ensimmäisen ja toisen konsertin välissä järjestettiin keskustelutilaisuus ”Konsepti törmää konkretiaan”.

Sävel versoo betonista -konsertissa kuultiin mm. Touko Niemen “Kaksi laulua sotkasta”.

Yhdistyksen piirissä toimiva improvisoidun ja kokeellisen musiikin yhtye Korvat Auki Ensemble (KAE) toimi kauden aikana aktiivisesti. Yhtye järjesti usean esiintymisen vierailevien taiteilijoiden kanssa. 22.8.2017 KAE improvisoi kanadalaisten Sarah Albun (vokaali-improvisaatio) ja Màri Makòn (elektroniikka) kanssa Galleria Forum Boxissa, 25.-28.9. yhdysvaltalaisten Johnny Reinhardin (fagotti) ja Dan Auerbachin (viulu) kanssa kolmessa konsertissa, sekä 18.9.2017 Harri Sjöströmin (saksofoni) kanssa Hietsun Paviljongissa. Lisäksi yhtye esiintyi 6.4.2018 Sergio Castrillón kokoamassa useiden esiintyjien improvisaatiokonsertissa Forum Boxissa.

KAE esiintyi Johnny Reinhardin ja Dan Auerbachin kanssa.

Avautumisia -sarjan erityisiä teemoja olivat lisäksi mikrotonaalisuus, sekä kysymys siitä minkälaisena uuden luomisen ympäristöinä kamarimusiikki, sinfonietta ja musiikkiteatteri näyttäytyvät tällä hetkellä. Mikrotonaalista musiikkia kuultiin, kun amerikkalainen mikrotonaalisen musiikin asiantuntija, fagotisti ja säveltäjä Johnny Reinhard sekä hänen yhtyetoverinsa Dan Auerbach saapuivat vierailulle, joka käsitti kolme konserttia Korvat Auki Ensemblen kanssa sekä yhdessä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän kanssa järjestetyn luennon Reinhardin omasta mikrotonaalisesta musiikista ja -teoriasta. Konserteissa sai kantaesityksensä Korvat auki -säveltäjä Juhani Vesikkalan soolofagottiteos Aloakitesvara, minkä lisäksi kuultiin pääosin Suomessa ennen kuulumaton valikoima mikrotonaalista ja improvisoitua musiikkia.

Johnny Reinhard ja Korvat Auki Ensemble

Mikrotonaalisuuteen liittyen yhdistys järjesti myös seminaarit syksyllä ja keväällä, joissa kuultiin yhdistyksen säveltäjien esitelmiä, sekä keväällä myös iranilasen Arash Yazdanin vierailuluento.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa järjestettiin yhteistyössä kamarimusiikkikokoonpanoille ja sinfonietta-kokoonpanolle sävelletyn musiikin mahdollisuuksia tutkineet konsertit. “Intiimi NYKYkamari”  konsertissa 3.11. Musiikkitalon Camerata -salissa NYKY ensemblen muusikot esittivät yhdistyksen säveltäjien musiikkia pienille kokoonpanoille ja 28.4. Sonore -salissa orkesterinjohdon luokkaorkesteri “Kapubändi” esitti osana “Atso’s Corner” -sarjaa “Pimp your Sinfonietta” -konsertissa yhdistyksen säveltäjien orkesterimusiikkia. Kapellimestareina toimivat Sibelius-Akatemian kapellimestariopiskelijat. Sibelius-Akatemian kanssa järjestettiin myös harppuluokan ja musiikkiteknologian aineryhmän kanssa workshop ja konsertti “Blue is cool: sähköharppu!” (17.4.), jossa kuultiin yhdistyksen säveltäjien uusia teoksia sähköharpulle ja elektroniikalle.

Uutta musiikkiteatteria tarkasteltiin 16.4. Vapaan Taiteen Tilassa konsertissa “Teatteria korville, musiikkia silmille”, jossa esiintyjänä vieraili monimediallisen taiteen yhtye Ensemble Garage Kölnistä, Saksasta. Konsertissa kuultiin neljä uutta teosta yhdistyksen säveltäjiltä, mm. uuden musiikkiteatterin pioneerin Miikka Hyytiäisen subkontrabassohuilukonsertto Queen Bee, sekä neljä uutta teosta saksalaisilta säveltäjiltä. Konsertti toistettiin myös Kölnissä (18.4.). Ensemble Garagen vierailun järjestämisessä yhteistyökumppanina oli
nykymusiikkifestivaali Tampere Biennale, jossa yhtye myös esiintyi vierailullaan (13.4.) esittäen osin samaa ohjelmaa.

Korvat auki ry:n hallitus kaudella 2017-2018:

Niilo Tarnanen, puheenjohtaja

Sebastian Dumitrescu, sihteeri

Juhani Vesikkala, varapuheenjohtaja

Tuomas Kettunen, taloudenhoitaja (31.12.2017 asti)

Rolf Gustavson, taloudenhoitaja (15.12.2017 alkaen)

Nuño Fernandez Ezquerra, jäsen

Matei Gheorghiu, jäsen

Janne Kivistö, jäsen

Mikael Rechardt, varajäsen

Jaime Belmonte, varajäsen

 

Katso myös:

Toiminta kaudella 2018-2019

Mennyt toiminta: kausi 2018-2019

Previous activity: season 2018-2019

Lue myös toiminnastamme edeltävällä kaudella 2017-2018.

 

Korvat Auki Ensemblen vierailu Suoni Per Il Popolo -festivaalilla (Montreal, Kanada) 5.-12.6.2019

KAE työskenteli residenssissä Montréalissa vokaaliyhtyeen Phth kanssa. Ja esiintyi Phth:n sekä yhtyeiden Ensemble SuperMusique ja OMEDOC kanssa Suoni Per Il Popolo -festivaalin konsertissa.

(KAEn muusikot projektissa: Sebastian Dumitrescu, Grisell Macdonel, Niilo Tarnanen)

 

Kevään sävellyskonsertti 6.5.2019

Kanneltalon kahvila.

 

Ohjelma

Otto Nuoranne: Rauha (Ruut Karhula, sopraano. Otto Nuoranne, sello. Leevi Räsänen, piano.)

Pekka Koivisto: Kharon

Olli Moilanen: Purkautuu itsensä kaltaiseksi (Aleksi Kotila, viulu)

Olli Moilanen: Suosta (Mariola Aniolek, piano)

Erkki Finni: Tuuliainen

 

Guillaume Gargaud & Korvat Auki Ensemble 16.4.2019

Galleria Forum Box
Korvat Auki Ensemble improvisoi Helsingissä vierailleen kitaristi Guillaume Gargaud’n kanssa.

Guillaume Gargaud (FR), kitara

Korvat Auki Ensemble
Sebastian Dumitrescu, basso
Aino Juutilainen, sello
Olli Moilanen, bassonokkahuilu
Janne Kivistö, trumpetti

Korvat Auki Ensemble, vierailu esityksessä Art (ex)-change 6.4.2019

Korvat Auki Ensemble vieraili Catalystin järjestämässä monitaiteisessa illassa esiintymässä useiden taiteilijoiden seurassa.

Korvat Auki Ensemble
Aino Juutilainen, cello
Niilo Tarnanen, bassoon
Sergio Castrillon, cello
Sebastian Dumitrescu, electric bass
Grisell Macdonell, double bass

Outi Pulkkinen
Liina Kuittinen
Daniel Malpica
Olga Spyropoulou

Catalysti ry. Transcultural Artists Association in Finland
http://www.catalysti.fi/events/art-ex-change

Uutta suomalaista kitaramusiikkia 23.3.2019

Yhteistyössä Kitara Nova -festivaalin kanssa Hietsun paviljongissa 23.3.2019 järjestyssä konsertissa kitaristit Teuvo Taimioja, Antero Pellikka, Henrik Holmström ja Leo Sörlin esittivät Korvat auki -säveltäjien viimeaikaisia töitä kitaralle.

Mukana kappaleet säveltäjiltä, Markku Klamilta, Joel Järventaustalta, Kimmo Laaksoselta, Pekka Koivistolta, Marina Ortegalta, Niilo Tarnaselta ja Leevi Räsäseltä.

Kuuntele taltiointeja konsertista:Korvat Auki Ensemble & Joonas Leppänen 20.2.2019

Hietsun paviljonki 20.2.2019
Improvisaatiota ja Joonas Leppäsen sävellyksiä.

Joonas Leppänen, rummut

Korvat auki Ensemble:
Sebastian Dumitrescu, sähköbasso
Grisell Macdonel-Kvist, kontrabasso
Aino Juutilainen, sello

Musica nova: Kohtaamisia – Tribuutti Pan Sonicille, 1.2.2019, Musiikkitalo

kuva: Maarit Kytöharju / Musica nova Helsinki

”Kohtaamisia – Tribuutti Pan Sonicille” oli Musica nova Helsinki 2019 -festivaalin avajaisklubi Musiikkitalon päälämpiössä, jonka järjestivät yhdessä Helsingin kaupunginorkesteri ja Korvat auki.
Esityksessä kuultiin neljän Korvat auki -yhdistyksen säveltäjien ja muusikoiden työparin esitystä varten valmistamat uudet teokset. Klubilla kuullut kantaesitykset olivat:

Ilpo Jauhiainen & Petteri Mäkiniemi: Music for Pan Sonic Tribute Concert

Haruspex -duo (Ava Grayson & Tuomas Ahva): A’

Jouni Hirvelä & Atte Häkkinen: Laser Nocturne

Tytti Arola & Thorkell Nordal: About crickets

Korvat auki -tekijöiden kanssa esiintyivät HKO:n muusikot:
Ville Hiilivirta, käyrätorvi
Joonas Seppelin, käyrätorvi
Heikki Nikula, klarinetti ja bassoklarinetti
Jaani Helander, sello
Xavi Castelló Aràdinga, lyömäsoittimet

Projektin toteuttamista tukivat Musiikin edistämissäätiö ja Taike.

Musiikin edistämissäätiö

Kuuntele taltiointeja esityksestä:

Katso myös:

Tytti Arolan ja Thorkell Nordalin kirjoitus teoksesta “About crickets”.

Uusien sävellyksien konsertti 3.12.2018, Hakasalmen huvila

Valokuva: Tuomo Kallioniemi

Syksyn sävellyskonsertissa kuultiin uusia teoksia Korvat auki -säveltäjiltä.

Ohjelma:

Sebastian Dumitrescu: strong winds overlooking a cliff face (äänitallenne)

Lasse Kallioniemi: Preludi

Minako Takeda, piano

Rolf Gustavson: Theme and Variations

Vivian Neff, es-klarinetti

Pekka Koivisto: Notturno

Juho Lepistö, piano

Ossi Hiltunen: Elämäni, kuolemani ja kohtaloni

Veikko Vallinoja, baritoni, Jussi Littunen, piano

Jaime Belmonte: Las mariposas del recuerdo

Jesús Ortega, kitara

Leevi Räsänen: Kuutamolla

Ruut Karhula, sopraano, Aino Szalai, viulu, Otto Nuoranne, sello

Valokuva: Tuomo Kallioniemi

 

Kuuntele taltiointeja konsertista:

MikroFest, 17.-19.10.2018

Yhteistyössä Suomen mikrotonaalisen seuran  kanssa Korvat auki oli mukana järjestämässä mikrotonaalisen musiikin tapahtuman “MikroFest”.  Tapahtuma käsitti kaksi konserttia ja yhdeksän esitelmää. Kokonaisuuden olivat suunnitelleet Juuso Kunttu ja Juhani Vesikkala.

Avajaiskonserttissa 17.10. Vapaan taiteen tilassa kuultiin useita Korvien säveltäjien teoksia: Teemu Mastovaaran Microtonal Miniature Overture (Grisell Macdonel, basso; Teemu Mastovaara; sello), Matilda Seppälän Meno (Janne Valkeajoki, harmonikka) ja Tuomas Kettusen Sketches for Electronics. Konsertissa kuultiin myös Korvat Auki Ensemblen (Macdonel, Sebastian Dumitrescu, Mastovaara, Juhani Räisänen, Niilo Tarnanen, Suvi Linnovaara, Lauri Supponen) mikrotonaalista improvisaatiota.

Festivaalin toinen konsertti oli huilisti Erik Drescherin (GER) resitaali Myymälä2 -galleriassa, jossa Drescher soitti glissando-huilua. Ohjelmassa oli teoksia säveltäjiltä Avlin Lucier ja Marc Sabat, sekä kantaesityksinä Alyssa Aska, Adrian Democ, Juhani Vesikkala, Martin Ritter, Beatrice Barazzoni, Sowon Yun.

Jäsenemme Tuomas Kettunen kertoi MikroFestin seminaarissa omista mikrotonaalisista sävellyksistään.

HBL:n Wilhelm Kvist kirjoitti MikroFestin avajaiskonsertista.

“Öppningskonserten blandade friskt inslag av komponerad, improviserad och inspelad musik.”

 

 

Aukottoman Seinän Korvat: Massahumu 17.8.2018

Yhdistyksen jäsenistä koottu säveltäjäkollektiivi Aukottoman Seinän Korvat (Joel Järventausta, Touko Niemi, Niilo Tarnanen, Matilda Seppälä, Lauri Supponen) sävelsi teoksen Massahumu, joka esitettiin yhdistyksen perustajajäsenen Esa-Pekka Salosen 60-vuotisjuhlakonsertissa Helsingin Juhlaviikoilla  (E-P Salonen, Kansallisoopperan kuoro ja orkesteri).

Arvioita:

HS:
https://www.hs.fi/paivanlehti/19082018/art-2000005795481.html

Demokraatti:
https://demokraatti.fi/konserttiarvio-juhlaviikkojen-avauksesta-valovoimainen-esa-pekka-salonen-sai-arvoisensa-synttarikemut/

Amfion:
http://www.amfion.fi/arvio-salosen-riemukkaat-kuusikymppiset-kansallisoopperassa/


Aiempien kausien toiminta:

Toiminta kaudella 2017-2018

Liity kannatusjäseneksi

Korvat auki ry:n toimintaa toteutetaan jäsenmaksujemme ja kannatusjäsenmaksujen avulla. Liittymällä kannatusjäseneksi voit helposti tukea haluamallasi summalla uuden musiikin saattamista kuuluville. Lisäksi saat ilmaisen pääsyn konsertteihimme ja kiitoksen käsiohjelmissamme. Kannatusjäsentemme ja jäsentemme tuki on tärkeää yhdistyksen toiminnan säilymiseksi vireänä!

Ohjeet kannatusjäseneksi liittymiseksi:

 1. Maksa kannatusjäsenmaksu alla olevien tietojen mukaan.
 2. Jos haluat saada sähköpostitse jäsenkirjeen, lähetä viesti osoitteeseen info@korvatauki.net.

 

Jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut ovat kausikohtaisia. Lähetämme muistutuksen aina uuden kauden alkaessa.

 

Maksutiedot/Payment details

Saaja/Receiver: Korvat auki ry

Tilinro/Account (IBAN): FI50 8146 9710 2206 81

BIC: DABAFIHH

 

Viitenumerot/Reference nos:

 • opiskelijat/students 1711
 • muut normaalit jäsenet / other normal members 1724
 • kannatusjäsenet/support members 1737

 

Summa/Amount:

 • opiskelijat/students 15 €
 • muut normaalit jäsenet / other normal members 25 €
 • kannatusjäsenet/support members 60 € tai enemmän

Uusien sävellyksien konsertti 3.12. | Concert of new compositions 3.12.

(english below)

Tervetuloa syksyn Korvat auki -sävellyskonserttiin. Luvassa on katsauksia siihen, mitä yhdistyksen säveltäjät hiljattain säveltäneet soolo- ja kamarimusiikkikokoonpanoille: mm. lauluja, variaatioita, syksyistä ekspressiota ja maisemia ääninauhalta.

Konsertissa esiintyvät Jesús Ortega, Vivian Neff, Minako Takeda, Juho Lepistö, Juhani Räisänen, Ruut Karhula, Aino Szalai ja Otto Nuoranne.

Teoksia kuulaan säveltäjiltä Jaime Belmonte, Sebastian Dumitrescu, Rolf Gustavson, Ossi Hiltunen, Lasse Kallioniemi, Pekka Koivisto, Aleksejs Pegusevs, Juhani Räisänen ja Leevi Räsänen.

 

 

Konserttiin on vapaa pääsy Korvat auki -jäsenille. Muille liput ovelta 10 € (täysi hinta) / 5 € (alennettu hinta).

 

Aika: 3.12. klo 18.30

Paikka: Hakasalmen huvilan sali

Ohjelmassa: Belmonte, Dumitrescu, Gustavson, Hiltunen, Kallioniemi, Koivisto, Pegusevs, Räisänen, Räsänen.

Liput: 10 / 5 €, Korvien jäsenille vapaa pääsy. Liput ovelta.

 

*****

Welcome to the autumn’s Korvat auki composition concert. The concert features new compositions by Korvat auki composers for solo and chamber groups: songs, variations, expression of the autumn and electronic soundscapes…

Musicians of the concert include Jesús Ortega, Vivian Neff, Minako Takeda, Juho Lepistö, Juhani Räisänen, Ruut Karhula, Aino Szalai and Otto Nuoranne.

Pieces by following composers are heard: Jaime Belmonte, Sebastian Dumitrescu, Rolf Gustavson, Ossi Hiltunen, Lasse Kallioniemi, Pekka Koivisto, Aleksejs Pegusevs, Juhani Räisänen and Leevi Räsänen.

Free entrance for Korvat auki members. Other tickets at the venue 10 € / 5 € (reduced).

 

Time: 3.12. at 18.30

Venue: Hakasalmi huvila, hall

Program: Belmonte, Dumitrescu, Gustavson, Hiltunen, Kallioniemi, Koivisto, Pegusevs, Räisänen, Räsänen.

Tickets: 10 / 5 €, Free for Korvat auki members. Tickets at the venue.