Musiikki on värähtelyä

Kirjoittanut Janne Kivistö 4.3.2020

Korvat auki -yhdistyksen vuoden 2020 ohjelmassa kuullaan konsertteja otsikolla Värähdyksiä. Ensimmäinen konsertti kuullaan 13.3. ja siinä perehdytään mm. musiikkiin ja ”lisättyyn todellisuuteen”. Janne Kivistö kirjoittaa ensimmäisen värähdyksen ohjelmasta, sekä siitä mikä sarjan konserteissa ”värähtelee” ja mitä on ”lisätty todellisuus”.

Meidän muusikoiden ja säveltäjien mielestämme keskustelu siitä, mikä on musiikkiin kuuluvaa – ”musiikin sisäistä” ja mikä musiikkiin ulkopuolelta lisättyä – ”ulkomusiikillista” on joskus liiankin kiinnostavaa ja voimakkaita tunteita herättävää. Olen itsekin joutunut useisiin kiivaisiin keskusteluihin siitä, mikä oikeastaan kuuluu musiikkiin ja mikä ei. Perinteet ovat pitkät. Jo 1800-luvun lopussa Wienissä Brahmsin kannattajat, jotka puolustivat musiikin autonomista absoluuttista asemaa, joutuivat nyrkkitappeluihin Lisztin kannattajien kanssa, jotka ajoivat musiikin radikaalia potentiaalia runollisiin assosiaatioihin.

Monet ovat ihan oikeutetusti huomauttaneet, että tällainen jako musiikilliseen ja ulkomusiikilliseen on oikeastaan keinotekoinen ja kenties haitallinenkin. Kokemuksemme musiikista on kokonaisvaltainen, jossa asiat kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toinen toisiinsa.

*****

Korvat auki -yhdistyksen kanssa konserteissa otsikolla “värähdyksiä” tarkoituksena on nostaa esiin erilaisia huomioita siitä, miten musiikki ja muu maailma ovat tekemisissä keskenään.

Musiikki on aina pohjimmiltaan värähtelyä, olipa värähtelijä sitten jousisoittimen kieli, kaiuttimen kartio tai kuulijan mielikuvitus.  Tänä vuonna Korvat auki -yhdistyksen kanssa järjestämissämme konserteissa otsikolla ”Värähdyksiä” tarkoituksena on nostaa esiin erilaisia huomioita siitä, miten musiikki ja muu maailma ovat tekemisissä keskenään tai miten musiikki ja taiteen muut muodot ovat tekemisissä keskenään. Millaisia värähdyksiä musiikillisen ja muun todellisuuden välisellä vedenpinnalla on?

Ensimmäisessä konserttimme säveltäjien kirjoittamista teosesittelyistä nousee esille esimerkiksi, miten säveltäjät kanavoivat ajatuksiaan ja aiempia kokemuksiaan musiikkiinsa. Sergio Castrillonin kappaleessa Detrás de la montaña (vuoren takana) ”musiikki liitty vahvasti mielikuvaan vuoristoisesta maisemasta” ja säveltäjän mukaan luo runollis–musiikillisen luontokertomuksen. Sebastian Brennerin kappale Bird-dog liittyy voimakkaaseen tahtotilaan. Sebastian kirjoittaa että, kappaleessa soitinten välillä on erimielisyys. Pianon ja sellon välille kehkeytyy riita, klarinetin samaan aikaan etsiessä jotain muuta. Mielikuvituksellinen musiikillinen maailma on läsnä myös Gigue Fantastiquessa, jonka säveltänyt Maximilian Khevenhüller kertoo kappaleen olevan ”vuoristorata unimaailmassa”.

Musiikissa ilmenee siis sekä voimakas tahtotila ja tunnetila, että mielteiden ja mielikuvien maailma. Tämä kuvitteleminen ei muuten ole mikään säveltäjien yksinoikeus vaan osallistumme tasavertaisina samaan leikkiin aina myös esittäjinä ja musiikin kuulijoina miettiessämme: ”Mitä tämä musiikki tuo minulle mieleen ja millaisen tarinan se kertoo?”

Tuomas Kettunen on kappaleessaan kiinnostunut “lisätystä todellisuudesta”, jossa esimerkiksi visuaaliset tapahtumat siirtyvät musiikkiin. Tuomas kertoo kappaleen Freeze! työprosessista: “Kappaleen lähtöpisteenä käytin useita videoita ja kohtauksia samuraielokuvista, joiden virtaava liike ja rytmi kiehtoivat minua. Säveltäessäni esitin itselleni kysymyksen, miten materiaali toisesta ympäristöstä voisi siirtyä musiikkiin?” Musiikin moninaisista innoituksen kohteista kertoo myös Teemu Mastovaaran kappale Il pleut a l’intérieur, joka säveltäjän mukaan syntyi ”terapiana parista stressaavasta opiskeluvuodesta sekä hyönteisongelmasta, joka ilmeni kämpässä johon hän oli juuri muuttanut.” Kielileikki ”Il pleut a l’intérieur” (sisällä sataa) kertoo kuitenkin Teemun mukaan jotain kappaleen meluisan äänimaailman vihjaamista ajatuksista: ”Sisällä sataa implikoi sitä, että tarkastelija on ulkona, mutta teoksen aikana näkökulma vaihtelee. Onko sisällä sataminen uhka vai jotakin joka auttaa keskittymään, huuhtomaan lian pois?”

Kyseiset teosesittelyt kokonaisuudessaan ovat muuten nyt luettavissa nettisivuillamme. Kannattaa vilkaista.

*****

Musiikki ei tietenkään vaadi mitään lisättyä “ulkomusiikillista” ohjelmaa tai otsaketta, jotta se olisi vuorovaikutuksessa maailman kanssa.

Toisin kuin joskus ajatellaan (ja tämä käy selväksi myös säveltäjiemme musiikista), musiikki ei tietenkään vaadi mitään päälle liimattua “ulkomusiikillista” ohjelmaa tai otsaketta, jotta se olisi vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Kuten konserttimme säveltäjä Sebastian esittelysään kirjoittaa: ”Koska sävellyksellä pitää olla jokin lähtökohta, uskon että musiikki peilaa jotakin säveltäjän tunnetta, ajatusta tai kokemusta. (…) teos voi myös herättää jotain, jota säveltäjä ei tiennyt kokevansa säveltämisen aikana. Koska sävellys on jotain, mitä elävä olento on luonut, toinen elävä olento fyysisessä maailmassa voi luoda yhteyden johonkin sävellyksen avulla.”

Teos luo aina ”lisätyn todellisuuden” pyytäessään kuulijaa sen tarkkaan havainnointiin. Kaikista abstraktein ja ”absoluuttisinkin” teos kutsuu tällaiseen keskittyneeseen havainnointiin, ja se on joskus paljon arvokkaampaa kuin yksioikoinen julistavuus tai kertovuus. Emme tarvitse sitä, että joku sanoo meille, miten asiat ovat tai miten niiden pitäisi olla. Tarvitsemme kykyä nähdä asiat tarkasti, nähdä ne uudella tavalla tai nähdä ne toisin kuin ne nyt ovat. Taide tarjoaa meille tällaiset “lisätyn todellisuuden lasit” joiden avulla voimme katsoa tarkemmin ja uudella tavalla – Oikeastaan, taide ei muuta maailmaa vaan luo sen.

*****

Värähtely on liikettä järjestelmän tasapainoaseman ympärillä.

Mielikuvituksen ja kokemuksiemme lisäksi musiikissa värähtelee tietysti myös sosiaalinen tilanne ja ympäristö, jossa se esitetään. Värähtelyn luonnontieteellinen määritelmä tuo oikeastaan esille jotain kaunista konserttiemme pyrkimyksistä. Luonnontieteellisen määritelmän mukaan värähtely on ”liikettä järjestelmän tasapainoaseman ympärillä”. Samalla tapaa mielestämme uuden musiikin konserttien järjestäminen on parhaimmillaan jonkin musiikillisen ja sosiaalisen tasapainoaseman kriittistä tarkastelua ja koettelua.

Voimme vaikuttaa tuohon tasapainoasemaan miettimällä hyväksymmekö vallitsevan käsityksen siitä, millaisia konserttien kuuluu olla, vai pyrimmekö ajattelemaan asiaa itse ja tekemään jotain toisin? Hyväksymmekö ajatuksen siitä, mitä musiikki on ja mitä sen kuuluu olla, vai mietimmekö itse, mitä kaikkea muutakin se voisi olla?

Janne Kivistö

Ensimmäinen värähdys: “Lisätyt todellisuudet” Kulttuurikeskus Caisan salissa perjantaina 13.3. klo 19. Lue lisää!

Tapahtuma Facebookissa.

korvastointia– Korvat auki -yhdistyksen blogi.

Blogissamme kirjoituksia Korvat auki -yhdistyksestä ja sen ympäriltä. Lue myös muut viimeisimmät kirjoitukset:

Teemu Mastovaara: Keeping things open — about open scores, graphic scores, game pieces, text scores and scores that include improvisation. 7.11.2019

Korvat auki -podcast: Jakso 1. Finn, Olli, Rolf & Þorkell. 15.10.2019

FINN SHIELDS: “WRITING FOR A BRASS QUINTET WAS A DIFFICULT AND REWARDING CHALLENGE, AND MADE ME COMPLETELY RETHINK THESE INSTRUMENTS I THOUGHT I WAS SO FAMILIAR WITH” 13.10.2019

ÞORKELL NORDAL: “HARP, BRASS AND SURROUND MUSIC” 9.10.2019

Teoskutsu: Korvien kevään sävellyskonsertti 20.4. Hietsun Paviljongissa

Call for Works: Composition concert of Korvat auki 20.4. at Hietsun Paviljonki

In English below

t e o s h a k u

Mitä: Teoksia Korvat auki ry:n konserttiin ma 20.4. klo 19 Hietsun paviljongin salissa; Korvat auki huolehtii yleisistä konserttijärjestelyistä ja pääasiassa kukin ehdottaja omien kappaleidensa käytännön järjestelyistä 

Milloin: Ilmoita viim. 16.3. mennessä

Miten: Lähetä sähköpostilla info@korvatauki.net esimerkiksi vapaa kuvaus, tallenne tai partituuri, tms. teoksesta

Kuka: Avoin kaikille jäsenillemme, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun kuluvalla kaudella. Uudet jäsenet tervetulleita! kts. https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

Lisätietoa: Janne Kivistö / Korvat auki ry, janne.i.kivisto@gmail.com

Ehdota sävellystäsi tai esitystäsi nyt Korvat auki -yhdistyksen kevään sävellyskonserttiin Hietsun paviljongissa, Töölössä 20.4.! Kausikonserttimme ovat avoimia mahdollisuuksia jäsentemme uuden musiikin esittämiseen. Konsertissa pyritään esittämään kaikilta ehdotuksia jättäneiltä jotain, käytännön mahdollisuuksien mukaan.

Teoskutsu on avoin kaikille Korvat auki -jäsenille, jotka ovat maksaneet kauden 2019-2020 jäsenmaksun. Toivotamme erittäin tervetulleiksi myös uudet jäsenet ja heidän musiikkinsa! Lue lisää jäseneksi liittymisestä: https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

Kevätkonsertti järjestetään ”avoimen lavan” periaatteella: Käytäntönä on, että ja yhdistys huolehtii yleisistä konserttijärjestelyistä ja jokainen säveltäjä huolehtii mahdollisuuksien mukaan esittäjät omille teoksilleen. Tarvittaessa myös me konsertin järjestäjät autamme mielellään sopivien esittäjien löytämisessä, joten älä epäröi ehdottaa, vaikka sinulla ei vielä ole esittäjiä tiedossa. Sävelletyn partituurimusiikin lisäksi olemme luonnollisesti avoimia myös ei-notatoidulle musiikille, improvisaatiolle ja muille esityksille!

Takaraja teosehdotuksille on 16.3. Ehdota mukaan kappalettasi tai useampaa vaihtoehtoista kappaletta lähettämällä lyhyt vapaamuotoinen kuvaus kappaleestasi sähköpostitse info@korvatauki.net. Hietsun paviljongissa on käytettävissä flyygeli, mahdollisista muista käytännön ja teknisistä tarpeista voidaan keskustella.

Kerromme mielellämme lisätietoja: info@korvatauki.net! Terveisin, Janne Kivistö / Korvat auki ry, janne.i.kivisto@gmail.com

Call for Works: Composition concert of Korvat auki 20.4. at Hietsun Paviljonki

What: Works for concert of Korvat auki Monday 20.4. at 19 at Hietsu Pavillion; Korvat auki takes care of general arrangements, and each composer on practical arrangements for their own pieces


When: Leave your suggestion at latest by 16.3.

How: Send for example a free form description, recording or score, etc. of your piece to info@korvatauki.net

Who: Open for our members who have completed the membership fee for the current season. New members are very welcome! See https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

More info: Janne Kivistö / Korvat auki, janne.i.kivisto@gmail.com

Suggest your composition of performance for composition concert of Korvat auki at Hietsun Paviljonki, Töölö, April 20! Our seasonal concerts are open opportunities for performances of new music by our members. We aim to have something performed by everyone suggesting, according to practical possibilities.

The call is open for all Korvat auki members who have completed the membership fee for season 2019- 2020. New members and their music are also very welcome! Read more on joining https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

The concert is organized with an “open stage” principle: The practice is that Korvat auki takes care of general concert arrangements, and each composer on agreeing performers for their pieces. The concert organizers are happy to help with finding musicians, so don’t hesitate to suggest your music even if you don’t have performers yet. In addition to composed and notated music we are surely open also for non- notated music, impro and other performances!

The deadline for the suggestions is by March 16. Suggest your work or several alternative works by sending a short free from description by email to info@korvatauki.net. The venue has a grand piano available, other possible practical needs can be discussed.

We are happy to give further info: info@korvatauki.net!
Best wishes, Janne Kivistö / Korvat auki ry, janne.i.kivisto@gmail.com

Toinen värähdys: “Värähdysliike”

Korvat auki -nykymusiikkiyhdistyksen konsertti
Toinen värähdys: ” Värähdysliike”

Teoksia ja esityksiä tekijöiltä | Works and performances by. Tatu Heinämäki, Nella Kaartinen, Pietari Kaasinen, Aino Käki, Karoliina Lummikko, Teemu Mastovaara, Anne Teikari, Viktor Toikkanen.

Lauantai 9.5. klo 19, Vapaan Taiteen Tila, Vilhovuorenkuja 15-16 | Saturday 9.5. at 19, Space for Free Arts, Vilhovuorenkuja 15-16

Liput: 12 € / 6 € ovelta, Taideyliopiston opiskelijoille vapaa pääsy. | Tickets 12 € / 6 € at the door, Free for Uniarts students.

Tapahtuma Facebookissa | Event on FB.

*****

Korvat auki -yhdistyksen konserteissa vuonna 2020 otsikolla ”Värähdyksiä” perehdytään mm. musiikin ja ympäröivän maailman väliseen värähtelyyn. Konserteissa kuullaan laaja valikoima Korvien säveltäjien uusien teosten esityksiä.

Luonnontieteellisen määritelmän mukaan värähtely on liikettä jonkin järjestelmän tasapainoaseman ympärillä. Vastaavalla tavoin uusi musiikki on parhaimmillaan jonkin tasapainoaseman – vakiintuneiden tapojen ja rakenteiden koettelua.
”Värähdyksiä” -sarjan kaksi ensimmäistä osiota kuullaan keväällä 2020. Konsertissa 9.5. otsikolla ”Värähdysliike” esitetään mm. teoksia, joissa musiikki ja liike muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Konsertin teosten muusikoiden, tanssijoiden ja muiden tekijöiden muodostamat työryhmät ovat olleet kiinnostuneita siitä, miten nykyaikaisissa monitaiteellisissa työtavoissa eri taiteet yhdistyvät yhä saumattomammin. Esimerkiksi eri taitelijoiden työskenteleminen tapahtuu kollektiivisesti, niin että syntyy syvä uppoutuminen teoksen yhteiseen maailmaan. Toisaalta läsnä on useiden näkökulmien erillinen rinnakkaiselo ja vaikutus toisiinsa; miten esimerkiksi sellistin soittoasento ja tanssijan tanssiasento vertautuvat toisiinsa? Lisäksi luvassa mm. musiikkia jousikvartetille ja pianoille.

Alfred Kordelinin säätiö on tukenut Korvat auki ry:n järjestämiä konsertteja.

Ensimmäinen värähdys: “Laajennetut todellisuudet”

Korvat auki -nykymusiikkiyhdistyksen konsertti
Ensimmäinen värähdys: ”Laajennetut todellisuudet”

Teosten esittelyt | Introduction of the pieces

The extramusical image of a mountainous landscape generates a poetic musical discourse linked to an impression of nature.

Sergio Castrillon’s Detrás de la montaña is structured in three contrasting movements. The score is written by hand and combines traditional notation with graphics and was conceived as a musical-visual work. From the visual features, it is important to remark that the piece intended to keep a sort of “sketchy” writing style where mistakes, deletions, and crooked lines and graphics represent imperfection and difficulty, which is more related to a conceptual idea than to a purely musical one.

In addition, the piece is strongly connected to an extramusical element based on an image of a mountainous landscape, which defines most of its timbral characteristics, techniques, and generates a poetic musical discourse linked to an impression on nature. On the other hand, the piece includes improvisational elements and requieres that the performer to play by heart, which stimulates both creativity and memory development. This gives a certain freedom within the interpretation.

Since the composition is something a living creature has created, another living creature in the physical world may connect to something through the composition. 

Sebastian Brenner’s Bird-dog (to seek out, detect) is a temperamental piece for cello, clarinet and piano. There is disagreement among the instruments throughout the piece, as a result of the clarinet seeking for something else. An argument between the cello and piano takes place, which ends with the cello firmly and self-securely ending the piece with long notes. While the clarinet struggles to have the last words, the piano behaves dramatically. 

Sebastian comments on the theme of the concert “augmented realites” thus: I think music reflects some feeling, thought or experience of the composer, since there must be some point of departure for the work. These feelings, thoughts or experiences may be familiar to other people, or they may awake something else as well that the composer wasn’t aware of that she or he was experiencing during the work of composing. Since the composition is something a living creature has created, another living creature in the physical world may connect to something through the composition. 

Säveltäessäni esitin itselleni kysymyksen, miten materiaali toisesta ympäristöstä voisi siirtyä musiikkiin?

Tuomas Kettunen on kiinnostunut “lisätystä todellisuudesta”, jossa esimerkiksi visuaaliset tapahtumat siirtyvät musiikkiin. Tuomas kertoo kappaleen Freeze! työprosessista: “Kappaleen lähtöpisteenä käytin useita videoita ja kohtauksia samuraielokuvista, joiden virtaava liike ja rytmi kiehtoivat minua. Säveltäessäni esitin itselleni kysymyksen, miten materiaali toisesta ympäristöstä voisi siirtyä musiikkiin?

Freeze! -kappaleeseen kuuluvassa videossa esiintyy Japanilainen kamppailulajien harjoittaja ja koreografi Yoshio Sugino, joka työskenteli esimerkiksi Akira Kurosawan elokuvassa Seitsemän samuraita (1954).

Kappaleessa Freeze! samuraielokuvan liike ja rytmi siirtyvät yhtyeen soittoon.

Maximilian Khevenhüller’s Gigue Fantastique is a “Roller Coaster in a dream world.

“Uneven” Jig as a result of irregular movements from a rotating object (sometimes moving forward, sometimes to the side, sometimes swinging) following a path of a roller coaster with its different sections (overall harmonies). 

“Partially inspired by John Adams.”

Sisällä sataa — Il pleut à l’intérieu

Teemu Mastovaara on sanaleikkien ystävä. Hän kertoo teoksestaan Il pleut à l’intérieur näin: “Kun asuin Ranskassa vuosina 2017–2018, huomasin, että myös ranskalaiset rakastavat sanaleikkejä. Törmäsin ilmaisuun ”Il pleut à l’extérieur” (Ulkona sataa). Ajattelin, että mitä jos ilmaisun vääntäisi muotoon ”Il pleut à l’intérieur” (Sisällä sataa), ja se alkoi kuulostaa runolliselta ja valtavan inspiroivalta kappaleen nimeltä.

Kun muutin Turkuun 2018 aloin tehdä melusta koostuvaa akusmaattista teosta, ikäänkuin terapiana parista stressaavasta (mutta äärimmäisen antoisasta) opiskeluvuodesta sekä hyönteisongelmasta, joka ilmeni kämpässä johon olin juuri muuttanut. Koitti kuitenkin pitkä tauko, ennen kuin jatkoin teoksen säveltämistä 2019 loppuvuodesta. Olen suuri musique concrèten ystävä, joten tuntui luontevalta jossain vaiheessa sävellysprosessia antaa tälle teokselle ranskankielinen nimi. Mieleeni muistui ”Il pleut à l’intérieur”, ja se valikoitui nimeksi pienen pohdinnan jälkeen. Sisällä sataa implikoi sitä, että tarkastelija on ulkona, mutta teoksen aikana näkökulma vaihtelee. Onko sisällä sataminen uhka vai jotakin joka auttaa keskittymään, huuhtomaan lian pois?”

Teemun teoksen kanssa samanaikaisesti nähdään Okko Alitalon tekemä digitaalinen kuvataideteos. Esityksessä sukelletaan nostalgiseen historiallisten esityskäytäntöjen maailmaan. Teos toteutetaan periodi-instumentilla, Windows XP -käyttöjärjestelmän tietokoneella ja alkuperäisellä MS Paint -ohjelmalla.

Jokainen kokemus esityksestä on omanlaisensa.

Pekka Koivisto kertoo sävellyksestään Duettino nro 2: Kappale on jatkoa vuonna 2017 säveltämälleni duettinolle, joka oli sävelletty huilulle ja sellolle. Näissä teoksissa olen pyrkinyt säveltämään lyhyehköjä duettoja, jotka perustuvat rajoitetulle motiivis-temaattiselle materiaalille. Duettino no.2 perustuu pääosin teoksen aloittavaan pieni terssi + pieni sekunti-liikkeeseen, eli joukkoluokkaan [014] , jota käsitellään teoksen aikana erilaisissa tilanteissa. Nimi duettino näissä teoksissa viittaa teoksen pienimuotoisuuteen kestonsa ja rakenteensa puolesta.

Musiikki ei synny koskaan tyhjiössä, vaan se on väistämättä kosketuksissa säveltäjän ja kuulijoiden kulttuurin ja kokemusten kanssa, jotka muokkaavat sitä, kuinka teos hahmotetaan ja kuinka se on sävelletty. Sävellyksessä ja etenkin sen esityksessä, toisin sanoen sen kokemisessa,  nämä seikat muodostuvat ikään kuin todellisuuden laajentumaksi, jossa sävellyksen esityksen ajan niin säveltäjän, muusikoiden kuin kuulijoiden omat lähtökohdat muovaavat sävellyksestä saatavaa kokemusta ja jokainen kokemus on omanlaisensa.

Huokauksia ajassamme tuo esille elämää ja arkea yhteiskunnassamme, missä kaikki on samalla tavalla ja samaa aikaa liikaa ja liian vähän.

Moona Viinamäen runoista, Leevi Toijan videosta ja Ossi Hiltusen sävellyksestä koostuva yhteistyöteos “Huokauksia ajassamme” saa konsertissa ensimmäisen esityksensä. Huokauksia ajassamme koostuu kolmesta eri kohtauksesta, joita edeltää prologi ja seuraa epilogi. Teoksen tekijät kertovat siitä näin: “Kokonaisuutena tämä multimediateos ja performanssi tutkailee eri taidemuotojen kombinaatioita ja välimatkoja nykymaailmassa, jossa kaikki tuntuu olevan kaukana ja samaa aikaa kosketuksen päässä, muttei kuitenkaan tarpeeksi lähellä jotta niihin voisi tarttua.

Teos kertoo ristiriidoista ja yksityiselämän tylsistä päätöksistä. Mitä tehdä, ostaa taikka katsoa, vai voisiko vain olla tekemättä mitään? Teos tuo esille elämää ja arkea erilaisten kappaleiden ja tasojen kautta yhteiskunnassamme, missä kaikki on samalla tavalla ja samaa aikaa liikaa ja liian vähän.”

Teokseen Huokauksia ajassamme sisältyy Leevi Toijan videoteos.

Korvat auki -yhdistyksen konserteissa vuonna 2020 otsikolla ”Värähdyksiä” perehdytään mm. musiikin ja ympäröivän maailman väliseen värähtelyyn.

Luonnontieteellisen määritelmän mukaan värähtely on liikettä jonkin järjestelmän tasapainoaseman ympärillä. Vastaavalla tavoin uusi musiikki on parhaimmillaan jonkin tasapainoaseman – vakiintuneiden tapojen ja rakenteiden koettelua.

”Värähdyksiä” -sarjan kaksi ensimmäistä osiota kuullaan keväällä 2020. Konsertissa 13.3. otsikolla ” Laajennetut todellisuudet” kuullaan yhdistyksen säveltäjien teoksia, joilta voi esimerkiksi kysyä, miten musiikin kuulija, säveltäjä ja esittäjä musisoidessaan tarkkailevat maailmaa ja kanavoivat sitä musiikiksi?

Konsertissamme laajennettua todellisuutta ei ole se, kun laittaa virtuaalilasit päähän vaan se, kun pyrkii taiteen kautta näkemään jotain uutta ja kiinnostavaa. Konsertin eri teokset liittyvät esimerkiksi luontokokemukseen, ajatuksiin yhteiskunnasta tai ajatukseen ”määrätietoisesta, lähes pakkomielteisestä pyrkimisestä johonkin”. Sävellys, esitys ja kuuntelukokemus luovat aina ”laajennetun todellisuuden”, jossa musiikin tarkkaavainen kokeminen ja tekeminen laajentavat käsityksiämme itsestämme ja ympäristöstämme.

Alfred Kordelinin säätiö ja Taiteen edistämiskeskus ovat tukeneet Korvat auki ry:n järjestämiä konsertteja.
https://korvatauki.net

Ensimmäinen värähdys: “Laajennetut todellisuudet”

Kulttuurikeskus Caisan sali, Kaikukatu 4 B , Helsinki. PE 13.3. klo 19.
Liput: 12 € / 6 € ovelta. | Tickets 12 € / 6 € at the door.

Tapahtuma Facebookissa | Event on FB.

*****

Ohjelma | Program:

Sergio Castrillon: Behind the Mountain (Sergio, sello)

Sebastian Brenner: Bird-dog (Sebastian klarinetti, Ayane Matsuura piano, Antto Tunkkari sello)

Tuomas Kettunen: Freeze! (Livia Schweizer huilu, Agnese Skrastina bassoklarinetti, Antto Tunkkari sello)

Maximilian Khevenhüller: Gigue Fantastique (Maximilian piano, Ludmila Pavlova viulu)

Teemu Mastovaara: Il pleut à l’intérieuri / Okko Alitalo, live-taideteos

Pekka Koivisto: Duettino (Sebastian Brenner klarinetti, Elias Trygg huilu)

Ossi Hiltunen, Leevi Toija & Moona Viinamäki: Huokauksia ajassamme (Livia Schweizer huilu, Jussi Littunen piano, Lauri Supponen kontrabasso, Anne Teikari kertoja)

Korvat Auki Ensemble & Guillaume Gargaud

Sunnuntai 23.2. klo 14 | Sunday 23.2. at 14

Guillaume Gargaud & Korvat Auki Ensemble
Hakasalmen huvilan sunnuntaimatineassa
Villa Hakasalmi Sunday Matinee

Tapahtuma Facebookissa | Event on FB

Improvisoidun musiikin konsertti! | A concert of improvised music!
Guillaume Gargaud (FR) guitar & Korvat Auki Ensemble.

Improvisoidun ja kokeellisen musiikin yhtye Korvat Auki Ensemble esiintyy Hakasalmen huvilan sunnuntaimatineassa 23.2. vierailevan ranskalaisen kitaristin Guillaume Gargaud’n kanssa.

Gargaud on kitaristi, säveltäjä ja improvisoija Le Havresta, ja esiintyy aktiivisessa yhteistyössä useiden muusikoiden ja yhtyeiden kanssa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Edellisen kerran Gargaud vieraili Korvat Auki Ensemblen vieraana huhtikuussa 2019 ja nyt meillä on ilo saada yhteistyölle jatkoa!

Pääsy Hakasalmen huvilan pääsymaksulla 12/10 e, alle 18-vuotiaille ja Museokortilla vapaa pääsy. | Entry with museum entrance fee of 12/10 euros. Free entry to those under the age of 18 and museum card holders.

Lisää tietoa / Read more:
https://korvatauki.net
https://guillaume-gargaud.fr/
http://hakasalmivilla.fi/events/matinees-at-villa-hakasalmi-4/

Mennyt toiminta: kausi 2019-2020

Previous activity: season 2019-2020

Lue myös toiminnastamme edeltävillä kausilla: 2018-2019 ja 2017-2018.

Guillaume Gargaud & Korvat Auki Ensemble 23.2.2020

Korvat Auki Ensemble esiintyi improvisaatiokonsertissa Hakasalmen huvilan sunnuntaimatineassa vierailijamme Guillaume Gargaud’n (FR) kanssa.

(KAE: Olli Moilanen, Aino Juutilainen, Michael Sagulin, Libero Mureddu, Tara Valkonen, Sebastian Dumitrescu & Janne Kivistö)

Guillaume Gargaud: https://guillaume-gargaud.fr/

Syksyn uusien sävellysten konsertti 5.12.2019

Jäsentemme uusien teosten sävellyskonsertti Hietsun paviljongissa.

Yhteistyössä Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n kanssa.

Ohjelma

Janne Kivistö: Musiikkia kosketinsoittimille – Sonatiini MIDI-pianolle, Kappale nokkahuilu-uruille (Janne Kivistö, nokkahuilu-urut)

Pauli Uusitalo: Omituisten otusten karnevaali – I Blobfish, II Adieu à Selma, III Merimakkara (Pauli Uusitalo, piano)

Otto Nuoranne: Vrbíkorožec (Niina Ranta, piano)

Pietari Kaasinen: Tuba Riff (Silja Ronimus, tuuba; Niina Ranta, piano)

Pauli Uusitalo: Abendruh (Pauli Uusitalo, piano)

Teemu Mastovaara: Pogrążony w zaświatach (Lost in the Underworld)

Teemu Mastovaara: Questionable Contexts (Sofia Schäfer, viulu; Oliver Müller, sello; Samuel Eriksson, piano; Aleksi Putkinen, lyömäsoittimet)

Niilo Korsulainen: Rauha (Emmi Kauppinen, laulu; Niilo Korsulainen, piano)

Tara Valkonen: Vive memor (Kaisa Sainio, laulu; Kukka Lukkarinen, kitara)

Kuuntele taltiointeja konsertista:

NyNorsk Messingkvintett, Sean Bell & Liis Viira 20.10.2019

Kvintetti harjoitteli Helsingissä Finn Shieldsin teoksen kantaesitystä varten yhdessä säveltäjän kanssa.

Balderin sali.

Norjalainen nykymusiikkin erikoistunut vaskikvintetti NyNorsk Messingkvintett, kontratenori Sean Bell ja harpisti Liis Viira vierailivat Helsingissä Korvat auki -yhdistyksen vieraana ja kantaesittivät yhdistyksen säveltäjien musiikkia.

Ohjelma

Liis Viira: There are so many insects…

Tze Yeung Ho: Messe norvégienne profane

Nils Henrik Asheim: Hornflowers

Þorkell Nordal: Circuit

Finn Shields: vaskikvintetto

Olli Moilanen: Rain Dance

Kuuntele konsertin teoksia:

Finn Shields – Brass Quintet

Lue lisää konsertissa esitetyistä teoksista:

Korvat auki -podcast: Episode 1. Finn, Olli, Rolf & Þorkell discuss pieces composed for NyNorsk Messingkvintett.

FINN SHIELDS: “Writing for a Brass Quintet Was a Difficult and Rewarding Challenge, and Made Me Completely Rethink These Instruments I Thought I Was So Familiar With” 

ÞORKELL NORDAL: “Harp, Brass and Surround Music” 9.10.2019

Korvat Auki Ensemble: Open ears, open scores 8.10.2019

Vapaan taiteen tila.

Korvat Auki Ensemble esitti yhdistyksen säveltäjien kokeellisia ja improvisatorisia sävellyksiä.

Ohjelma

Janne Kivistö: Pesäpallo

Lauri Supponen: Reading-room Music I

Janne Kivistö: Fuugan taito

Teemu Mastovaara: Preparing the best meal ever

Muusikot: Aino Juutilainen, Janne Kivistö, Grisell Macdonel, Teemu Mastovaara, Olli Moilanen, Libero Mureddu, Michael Sagulin, Lauri Supponen

Kuuntele taltiointeja konsertista:

Teemu Mastovaara kirjoittaa Korvien blogissa konsertissa kuulluista “avoimista sävellyksistä”:

Teemu Mastovaara: Keeping things open — about open scores, graphic scores, game pieces, text scores and scores that include improvisation.

Keeping things open — about open scores, graphic scores, game pieces, text scores and scores that include improvisation

Written by Teemu Mastovaara. 7.11.2019

On 8th October, Korvat Auki Ensemble, our composer-performer ensemble for improvisation and experimental compositions, held a concert in Vapaan taiteen tila focusing on open scores, game pieces, text scores and scores with improvisatory parts. We performed four pieces. One of them was Lauri Supponen’s Lukusalimusiikkia, a clear example of an open score: a piece which is not instrument specific, and instead the composer has specified the range of instruments. It is up to the ensemble to distribute the parts to certain players (definition from Howard Jones). The other three were my piece Preparing the best meal ever, a text score which instructs the players to collectively make an improvisation based on a recipe, Janne Kivistö’s Pesäpallo, a piece reminiscent of John Zorn’s Cobra (ca. 1984) but with a Finnish twist, and one more piece from Kivistö, Fuugan taito, which combines traditional notation followed by improvisation, and some theatrical aspects.

For me the most interesting part of being a musician and a composer in the concert was that it gave the chance to express so many sides of oneself musically, and to step outside one’s comfort zone. Especially Kivistö’s Fuugan taito, playing on “myötähäpeä”, shared sense of shame, felt quite unique in the context of serious contemporary music. During the following few paragraphs I will talk about some of to me the most interesting open scores, graphic scores, game pieces, text scores and scores that include improvisation, and in addition about composers who write pieces lacking definite dictation, and comment and talk a bit about my music in relation to these pieces.

Performance of Fuugan taito. (text continued below)

Earle Brown is one of the first pioneers of open form (see e.g. Clemens Gresser, “Earle Brown’s ‘Creative Ambiguity’ and Ideas of Co-creatorship in Selected Works”, Contemporary Music Review, 26/3 (2007), pp. 377–94.). The piece December 1952 is perhaps the most famous of his graphic scores. Graphic scores are scores which include no traditional notes (or are not centred around their common meanings), but instead graphical symbols. December 1952 works similarly: the score consists of different lines varying in direction, width and length, and this information is to be interpreted by the performer. Should long lines mean long notes and wide lines louder sounds? From where should I start playing the score? Players may interpret the score freely, but what differentiates the score, and any graphic scores, from pure improvisation, is that the player has something in visual form to focus on while performing the piece.

Another fantastic example of graphic scores is Mark Applebaum’s The Metaphysics of Notation, a loooong roll of paper (video versions also available) filled with graphical signs varying from numbers and letters to various concrete shapes (pieces of a puzzle, shields, flowers etc.). Being an extremely ambitious piece, it does give the player a lot of possibilities, and challenges to improvise and think outside one’s comfort zone. When the player is bombarded with a non-stop array of a myriad of graphical signs, one must think quickly and let their subconscious do the work. On the other hand, one could also choose just a part of the score and focus their improvisation on this part. In any case, the score contains almost infinite amount of material for the most imaginative interpretations.

Graphic scores may sometimes also go towards the direction of game pieces: pieces which are performed according to certain game-like rules, and the events following one another are not predetermined. The aforementioned John Zorn’s Cobra is an un-published piece which is a classic example of a game piece. The conductor shows the players different cards which guide the group improvisation. There are also rules which give the players the opportunity to discard these rules. All in all, a very complex and often a time chaotic piece with funny moments, as if one would be playing a game.

Performance of Pesäpallo (text continued below)

My take on graphic score game pieces (even if the events are quasi-predetermined) is I WANNA PLAY A BOARD GAME (2016). The piece is based on a board game map I drew and is meant to be performed by 3–6 bowed string instruments. It’s a piece which each player plays in their minds while performing, so in a way cheating is very easy (but not so fun). Ideally the players haven’t memorized the score, so they need to figure out in real-time the correct route to victory. The tension from not knowing how far exactly your opponents are makes the piece interesting, and the “I won!” at the end releases the tension in a fun way.

Teemu Mastovaara: I WANNA PLAY A BOARD GAME (2016)

Even if the composer writes traditional notes, the execution of rhythms can be left free. Jukka Tiensuu’s Rubato (1977) is a study in heterophony (music where a single melody line is simultaneously varied in other voices), where all players (any instruments) play the same melody, but they may, within certain rules, vary the rhythm quite freely. As such, it is a clear example of an open score. The piece from Lauri Supponen we played on 8th October, Lukusalimusiikkia, follows a similar approach, but has two melody-lines instead of one. The rhythm is somewhat slow, so the sounding result is more an everchanging harmonic texture than two melodies being varied by the players. Leif Segerstam in many of his symphonies writes also traditional notes but leaves the exact timing up to players or the leaders of sections. Segerstam’s scores are not open scores, because they do have a predetermined instrumentation. I do have to say that the sounding result of Tiensuu, Supponen and Segerstam’s pieces is very different from one another, but the approach does share a lot of similarities in how they handle rhythm. What I think is the strong point of the type of notation described in this paragraph, is that it gives the players better control of phrases when one is not restricted by a rigid tempo. A certain naturality is easier to achieve from the perspective of the player, while still having some melodic or harmonic material to lean on. The sounding result is a sort of fun out-of-phase fuzzy picture, or a colourful out-of-focus photograph.

Considering text scores (scores with only text), I think worth mentioning is Karlheinz Stockhausen’s Aus den Sieben Tagen (1968), a series of many text scores. Having performed Richtige Dauern, I think one of the most memorable moments of the performance was that the piece continued after we finished playing by the ventilation system that we all started listening to. The last score of Aus den Sieben Tagen, Goldstaub, instructs the performer to live completely alone for four days, basically without eating, without sleep, without outside noises and without movement. After the retreat the performer is instructed to play single sounds without putting any thought on it. A piece I’ve yet to see performed or performed myself, but as a rite something that I want to experience once in my life because of its extreme nature.

Yoko Ono’s Grapefruit (1964) is a collection of “event scores” (text scores which give instructions to different actions or events) ranging from pieces that tell you to leave a finished art work to be stepped on or to talk to a person until you think they are covered in imaginary snowflakes. Many of the pieces don’t as such describe musical activities but give everyday tasks musical forms. The surrealism of the scores is what I think makes them memorable, and makes you question e.g. the value of art and the power of one’s imagination.

My take on text scores, Preparing the best meal ever (2018/2019), the piece we played with Korvat Auki Ensemble, is a collaborative composition based on a text score I wrote, but the actual instructions are to be taken from a recipe of a healthy, ecological and tasty meal. The result ideally is a piece which is a combination of Foley sounds played on instruments and an abstract description of the inner worlds of the cooks preparing the meal. It may take a more unmusical, literal form, or have the recipe just inspire the musical improvisation. The reason I wrote the piece was to study how little and how undirect dictation the composer may give to still make an understandable score.

Performance of Preparing the Best Meal Ever (text continued below)

In a similar direction, but in a very different way, many years before I was born, is also a score I’m currently playing from Iancu Dumitrescu. The piece, Medium II (1971), is written as such in a traditional way, but doesn’t often give very clear explanations to how certain symbols or musical directions should be interpreted. Sometimes conflicting musical directions are given: in one place one should play both ben sonoro and mormorando. There are also three directions written in the score: senza arco, pizzicato and con dito, which all could mean the same thing. According to the composer, his goal often is to provoke the primitivity out of the performer by having a degree of difficulty in the contacts with musicians (Dumitrescu interviewed in Perfect Sound Forever, http://furious.com/perfect/iancu.html). The unclearness certainly provokes primitivity in my reactions and expression while playing his music, and makes it also fascinating for the listener listening to Dumitrescu’s music because they cannot expect what’s coming up next. I think the strength in Dumitrescu’s music lies in that he is self-conscious of its certain form of impossibility, he plays on this element, and this leads to very personal, deep, expression.

While there are many composers, scores and approaches left out of this blog post (everything pre-1900s for example), I hope this post has raised interest towards scores outside the domain of traditional notation. In my work as a composer I feel open forms on one hand give more room for thought and philosophy, and on the other hand responsibility to the player, which optimally gives the player more freedom and perhaps a possibility for more personal expression. As a performer I very much enjoy playing music with open form because I’m not tied to a rigid structure, but still have a structure to rely on when feeling not so focused. And, I think it’s so wonderfully exciting to get to know a person’s way of thinking when playing music from other people and explore the limits of your personality and musicianship outside traditional scores.

Teemu Mastovaara

The writer is a cellist and composer.

earconditioned

Writings in our blog about and around new music. Read also the other latest writings:

Korvat auki -podcast: Episode 1. Finn, Olli, Rolf & Þorkell. 15.10.2019

Finn Shields: “Writing for a Brass Quintet Was a Difficult and Rewarding Challenge, and Made Me Completely Rethink These Instruments I Thought I Was so Familiar With” 13.10.2019

Þorkell Nordal: “Harp, Brass and Surround Music” 9.10.2019


Tervetuloa Korvat auki ry:n syyskokoukseen ja jäseniltaan! // Welcome to autumn meeting and get-together of Korvat auki!

English below

Tervetuloa Korvat auki ry:n syyskokoukseen ja jäseniltaan! // Welcome to autumn meeting and get-together of Korvat auki! (english below)


Korvat auki ry:n virallinen syyskokous ja vapaamuotoinen jäsenten illanvietto pidetään sunnuntaina 17.11. klo 16 alkaen. Yhdistyksen kokous Rikhardinkadun kirjaston ryhmätilassa Aurora, illanvietto heti jälkeen läheisessä Ølhus Københavnissa (Kalevankatu 3). Tervetuloa kaikille yhdistyksemme jäsenille sekä toiminnasta kiinnostuneille uusille jäsenille!

Luvassa tietoa myös yhdistyksen vuonna 2020 järjestämästä konserttien sarjasta “Värähdyksiä”. Tilaa on vielä jäsentemme sävellyksille. Jos haluat ehdottaa musiikkiasi, tule ihmeessä paikalle tai kysy muuten lisää!


Klo 16-17 Yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen sääntömääräiset asiat, sekä vuoden 2020 konserttisarjan “Värähdyksiä” esittelyä. 

Klo 17-18 Sävellyspiiri. Kaikkia halukkaat voivat tuoda ja vapaassa tunelmassa esitellä esimerkiksi oma teoksensa, ajatuksensa tai muun puheenvuoron. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan keskusteluun.

Klo 18 jälkeen, illanvietto.  Ølhus København, Kalevankatu 3.

Yhdistys tarjoaa kokouspullana korvapuustit.

Korvat auki ry:n hallitus, info@korvatauki.net


*****Syyskokouksen asialista / Agenda:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Linkki toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvoillisille.
  7. Konsertit vuonna 2020. Sunnitelmien esittelyä ja keskustelua.
  8. Muut esille nousevat asiat.
  9. Kokouksen päättäminen.

The statutory autumn meeting of Korvat auki ry and an informal get together afterwards is held Sunday 17.11. at 16.00. The meeting is at Rikhardinkatu Library, Group Room Aurora, the get-together right afterwards nearby in Ølhus København (Kalevankatu 3).  Welcome to our members and all interested new members.

Discussion also on our series of concerts “Vibrations” taking place 2020. There’s still room for pieces by our members. If you wish to suggest your music feel free to join the meeting or ask more otherwise!


At 16-17 Autumn meeting. Statutory matters, and discussion on concert series “Vibrations” planned for next year.

At 17-18 Composition circle. All interested can bring and very informally share e.g. their piece, interesting idea or other topic. Everyone is welcome to take part the discussion.

After 18, Get-together. Ølhus København, Kalevankatu 3.


Discussion will be in English and Finnish as needed.

Korvapuusti buns for everyone.


Board of Korvat auki ry, info@korvatauki.net

NyNorsk Messingkvintett, Sean Bell & Liis Viira

Sunnuntai 20.10. Balderin sali

Teosesittelyt

Liis Viira: There are so many insects…

2019, lauluäänelle ja vaskikvintetille

teksti Jaan Kaplinski, kääntäneet Jaan Kaplinski ja Fiona Sampson

The idea behind this composition is to transform the composers role by collaborating with the musicians of NyNorsk Messingkvintett and by playing with the aleatoric tools – in this case special playing cards created for this work. Jaan Kaplinski’s poem “There are so many insects this summer” depicts an idle summer day in the poets garden, where the sensitivity and awareness of the surrounding sound world has risen to a level where listening takes over other senses.
Liis Viira

There are so many insects this summer.
As soon as you go into the garden
a buzzing swarm of flies besieges you.
The bumblebees are nesting in boxes you made for birds,
the wasps have made their nests in hazel bushes.
And sitting at your desk in the attic room
you constantly hear a buzzing, and don’t know
whether it’s the sound of bumblebees, wasps,
electric wires,
a plane in the skies, a car on the road,
or the voice of life itself wanting to tell you something
from the inside, from your inner self.

Jaan Kaplinski: There are so many insects this summer

Tänä kesänä on todella hyönteisiä.
Heti asteltuasi puutarhaan
olet surisevan kärpäsparven piirittämä.
Kimalaiset ovat pesineet nikkaroimiisi linnunpönttöihin,
ja ampiaiset tehneet pesiä pähkinäpensaisiin.
Istuessasi pöydän ääressä ullakkohuoneessa
kuulet alituisen surinan, tietämättä kuuluuko ääni
kimalaisille vai ampiaisille,
sähkölangoille,
lentokoneelle taivaalla, autolle tiellä,
vai itselleen elämälle, joka haluaa ilmaista jotakin
sisältäpäin, sisimmästä itsestäsi.

Suomennos, Arto Lappi

Tze Yeung Ho: Messe norvégienne profane

2019, kontratenorille, harpulle, vaskikvintetille, kaiuttimille ja yleisökuorolle

Written for and dedicated to Sean Bell, Liis Viira and Nynorsk messingkvintett, messe norvégienne profane (2019) is my attempt to reconcile my experiences in sitting through church sermons with a musical language derived from a text which reflects on the ritual from an irreligious perspective. In particular, the act of singing unfamiliar words of praise from the pews at the request of the pastor has inspired me to involve the audience in a way which reflects my experience of uncertainty. The text by Norwegian author Linda Gabrielsen, which emphasises on the element of doubt in belief, offers yet another layer to the questioning of this ritual.

Tze Yeung Ho

Nils Henrik Asheim: Hornflowers

2019, vaskikvintetille


In this piece, Nils Henrik Asheim wanted to avoid the compact, massive sound of a
brass ensemble by working with light, transparent material. He sketched out a series
of short, curved melodic patterns, mostly in a kind of augmented unison. The analogy
to hand-drawings of flowers came to his mind, and later in the process he chose to
pair the 22 musical episodes with specific plants from the Norwegian mountain flora.


The musicians read out the latin flower names during the performance, like a study
circle examinating the different categories of plants. But, more than being about
description of flowers in music, Hornflowers can be seen as celebrating the small but
important differences, the multitude and diversity of species.


Hornflowers is a commission from Nynorsk Brass Quintet, with support from the
Norwegian Cultural Fund, and was premiered in September 2019 in Bergen.

Þorkell Nordal: Circuit

2019 kantaesitys, harpulle ja vaskikvintetille

Lue Þorkellin haastattelu kappaleesta tästä.

Finn Shields: vaskikvintetto

2019 kantaesitys, vaskikvintetille

Lue Finnin haastattelu kappaleesta tästä.

Olli Moilanen: Rain Dance

2019 kantaesitys, vaskikvintetille

Esiintyjät

Sean Bell

Sean Bell, (1994-) countertenor, performs both early music, baroque and music from the classical epoque, as well as improvised music, contemporary music and re-arrangements. He also writes pop songs and has his own band. He works wih different ensembles, such as the ensemble +47, NyNorsk Messingkvintett, the chamber choir Ensemble 96, The Norwegian Soloist’s Choir, the vocal ensemble Oslo14 and his own vocal quintet Early Voices, which focuses on early music.

Sean Bell and NyNorsk Messingkvintett have worked together since 2017, having commissioned 5 works for countertenor and brass quintet by Norwegian composers.

Liis Viira

Liis Viira (b. April 7, 1983) is a composer, harpist, improviser and experimental animation maker. Her compositions are characterized by figurative thinking and translating the visual into music.

She has composed works for symphony orchestra, choir, big and small ensembles, vocalists and solo instruments. In addition to Estonia, Liis Viira’s works have been performed in Latvia, Lithuania, Finland, Sweden, Russia, Denmark, Italy, USA and Austria. She has performed her compositions herself on harp and piano.

At present Liis Viira is a freelance composer and harpist. She is a member of
unique sounding ensemble Una Corda (three plucked string instruments: harp,
kannel and harpsichord) and participates in many other solo and chamber music
projects.

NyNorsk Messingkvintett

NyNorsk Messingkvintett is a Norwegian professional brass quintet founded in December. The members are Erlend Aagaard-Nilsen, who works as a trumpet player in the Norwegian Radio Orchestra, and Jørgen Arnesen, Daniel Kjellesvik, Ingebjørg Bruket and Berger Iver Færder, all freelancers who have worked in orchestras and ensembles all over Scandinavia the last decade. The ensemble primarily focuses on contemporary music and crossover projects, and since their debut in 2016 they have premiered 16 commissions of Norwegian composers such as Nils Henrik Asheim, Therese Birkelund Ulvo and Marcus Paus.

They have cooperated with various artists, such as the mezzosoprano Tora Augestad, the countertenor Sean Bell, the actor Ivar Nergaard and the percussion trio Pinquins. They have performed at the Only Connect Festival of Sound (Oslo 2018) Brasswind (Bergen 2017) and Egil Hovland-festivalen (Fredrikstad 2018) and will perform at the Bergen Kirkeautunnale (church music festival) autumn 2019. In October 2019 the ensemble will make its first international tour to Helsinki and Tallinn. NyNorsk Messingkvintett is currently recording their first CD at LAWO Classics, with works by the Norwegian composer Nils Henrik Asheim. The CD will be released in 2020.

Ingrid Eliassen, trumpet. (born 1983) Ingrid works as a trumpet teacher at the Arctic University of Norway in Tromsø. The last years she has specialized herself on Norwegian music for trumpet, and has made many concerts as soloist and as a chamber musician. In 2018 she made a tour to the USA with Norwegian music for trumpet and piano, and autumn 2019 she will release a CD with new Norwegian works for trumpet and organ, together with organ player Bjørn Andor Drage.

Ingrid will join NyNorsk Messingkvintett as a substitute trumpet player (instead of regular player Erlend Aagaard-Nilsen) on their Baltic Tour in October 2019.

Jørgen Arnesen, trumpet. (born 1983) Jørgen studied classical trumpet with Kristian Steenstrup at the Royal Academy of Music in Aarhus, Denmark, and with Jonas Haltia and Ole Edvard Antonsen at the Norwegian Academy of Music in Oslo. From 2012 to 2016 Jørgen held the position as co-principal trumpet player in the Västerås Sinfonietta in Sweden. He currently works as a freelance trumpet player in Oslo.

Daniel W. Kjellesvik, french horn. (born 1985) Daniel studied french horn with Frøydis Ree Wekre at the Norwegian Academy of music in Oslo and with Markus Maskuniitty at the Hochschule für Musik und Teater Hannover. Since 2007 he has worked as a freelancer and has had long-term employments in Trondheim Symphony Orchestra and The Norwegian Army Band North. The last years he has had regular short-term employments in The Norwegian Radio Orchestra, The Norwegian Opera and Ballet,Trondheim Symphony Orchestra, The Arctic Philharmonic Orchestra, Kristiansand Symphony Orchestra, The Norwegian Wind Ensemble, Ensemble neon, The Arctic Sinfonietta, The Norwegian Air Force Band and The Royal Norwegian Navy Band. Daniel also works as a horn teacher at Norwegian summer academies for young wind players, and he also works as a composer.

Ingebjørg Bruket, trombone. (born 1983) studied with Professor Ingemar Roos at the
Norwegian Academy of Music. She works as a freelance trombonist and has had many long- term employments in orchestras as Bergen Philharmonic Orchestra, (NO) Wermland Opera, (S) Aalborg Symphony Orchestra (DK) and Gävle Symphony Orchestra. (S) She has regularly short-term employments in orchestrasand ensembles like The Norwegian Opera and Ballett, The Norwegian Radio Orchestra, The Oslo Philharmonic, Oslo Sinfonietta and Ensemble Ernst. She has been employed as jury member of several Norwegian competitions for young wind players and also works as a conductor and a trombone pedagogue.

Berger Iver Færder, tuba. (born 1983) Berger studied tuba with Jens Bjørn-Larsen at the Royal Danish Academy of music in Copenhagen and with Torbjørn Kvist at Barratt Due Institute of Music in Oslo. He also completed pedagogical studies at the Norwegian Academy of Music in Oslo. He has worked as a freelancer since 2008, and has had several long-term employments in orchestras like the Aalborg Symphony Orchestra, (DK) The South Jutland Symphony Orchestra, (DK) and Wermland Opera. (S) The last years he has recently had short-term employments in orchestras as The Norwegian Opera and Ballet, Stavanger Symphony Orcestra, The Arctic Philharmonic Orchestra, Kristiansand Symphony Orchstra and The Norwegian Wind Ensemble. Berger also works as a tuba teacher at the St Hallvard College of Music in Drammen, Norway, and has given tuba lessons at the Music Academy in Tromsø.