Call for scores: Korvat auki and the Hiss Quartet call for new music

02/11/2022

Korvat auki and the Hiss Quartet will select 4-6 composers (or music makers) to create new works for the guitar, cello, flute and accordion.

In English

Who: Call for scores is open to members of Korvat auki society. We also welcome all interested new members to join the society and apply for the project.

When: Send your piece, ideas or sketches by 23:59 on December 31, 2022. We will announce the selected artists in February 2023. The new works will be performed in November 2023 at a concert in Helsinki.

How: Send your anonymous materials as an attached file with a name tag by e-mail to info[at]korvatauki.net. In the e-mail message, add your full name, contact information and the name tag used in your attached materials (you can find more detailed instructions below).

In November 2023, Korvat auki and Hiss Quartet will organise a contemporary music project in Helsinki. The Hiss Quartet is made up of young musicians who are based in Finland: guitarist Teuvo Taimioja, accordionist Manca Dornik, cellist Artturi Aalto and flautist Livia Schweizer.

The Program of the project’s concert will consist of new works by selected composers, arrangers and music makers, as well as the Hiss quartet’s own repertoire. The concert will last about two hours with an intermission.

Due to the mixed world situation, many national and international situations are at a tipping point, which is why the theme of the project is broadly interpretable as “Crossroads”. The theme is broad, so that composers, arrangers and music makers have wide conditions for inspiration.

The Call for scores is open to members of Korvat auki society who have paid the membership fee for the season 2022-2023. If you are not already a member, see here the instructions to join.

You can participate in the call for scores with original compositions or arrangements made for the ensemble of the Hiss Quartet or its sub-groups. The ensemble consists of guitar, cello, accordion and flute. Guitarist Teuvo Taimioja and flautist Livia Schweizer of the Hiss Quartet also play baroque guitar and mandolin as well as piccolo, alto flute, bass flute and ocarina in addition to their main instruments, which can be used in the pieces.

The materials sent in the call for scores can be traditionally notated or music written down in other ways. The final pieces are expected to be 5-12 minutes long, and the applicants are asked to give an estimate of the final length of their pieces in the application. The applicant can also send a verbal description of the artistic interests of their work, as well as musical, audio, pictorial or verbal references to their previous artistic activities.

One can participate in the call for scores by sending the materials by email to info@korvatauki.net. The materials sent in the call for scores must be anonymised. Each applicant chooses a name tag to be combined with their own materials and personal information. If necessary, we reserve the right to ask applicants to make changes to their submissions before a certain deadline. Please also keep in mind that each applicant can only submit one piece.

Proceed with sending materials and e-mails as follows:

 1. Make sure your material does not contain names, ownership inscriptions, artist’s information, watermarks or other identifying tags in any form.
 2. Add your name tag to each page of text files as a footnote or header.
 3. Name your file in the format nametag_file_name.fileformat (For example Sävelseppä_katkelmat.pdf)
 4. Attach all your materials as an email attachment.
 5. In the e-mail message, write the following information clearly: full name, contact information and the tag name used in your materials.
 6. Write the subject of the e-mail as “Application/Hiss Quartet”
 7. Send the application to info[at]korvatauki.net

The deadline is at 23:59 on December 31, 2022.

The Hiss Quartet decides on the artists selected for collaboration based on the interest of the application. We will inform about 4-6 artists selected for the project in February 2023. After this, the artists selected for the project will have approximately 6 months to complete their pieces. During this time we will arrange various opportunities for the artists and the Hiss Quartet to work together. 

If selected, the final deadline to submit your final compositions is 23:59 on August 31, 2023.

Korvat auki is applying for funding to support the work of the artists selected for the project, but, at this point in time, there is no certainty of funding. Artists selected for the project are responsible to provide their own transportation and accommodation costs in Helsinki.

The final concert will be realised in November 2023 in Helsinki. If funding permits, Korvat auki and the Hiss Quartet will organise a recording session in January 2024, where the project’s new pieces will be carefully recorded. On behalf of Korvat auki, Jaakko Kilpeläinen acts as the person responsible for the call for scores and is happy to answer detailed questions about the project.

Jaakko Kilpeläinen: j.kilpelainen[at]outlook.com

Suomeksi 

Lyhyesti: Korvat auki ry ja Hiss-kvartetti järjestävät marraskuussa 2023 yhteisprojektin, johon haetaan 4-6 säveltäjää tai musiikintekijää työstämään uudet teokset. Hiss-kvartetti koostuu kitarasta, sellosta, huilusta ja haitarista.

Kuka: Teoshaku on avoin Korvat auki ry:n jäsenille. Toivotamme myös kaikki kiinnostuneet uudet jäsenet tervetulleiksi liittymään yhdistykseen ja hakemaan mukaan projektiin.

Milloin: Lähetä teoksesi, ideasi tai luonnoksesi 31.12.2022 klo 23:59 mennessä. Ilmoitamme valinnoista Helmikuussa 2023. Uudet teokset esitetään marraskuussa 2023 Helsingissä järjestettävässä konsertissa.

Miten: Lähetä anonyymit materiaalisi nimimerkillä varustettuna liitetiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@korvatauki.net. Lisää sähköpostin viestiin selkeästi koko nimi, yhteystiedot ja materiaaleissa käyttämäsi nimimerkki (tarkemmat ohjeet löydät alta).

Korvat auki ry ja Hiss-kvartetti järjestävät marraskuussa 2023 uudenmusiikin yhteisprojektin Helsingissä. Hiss-kvartetin muodostavat Suomessa vaikuttavat nuoret muusikot kitaristi Teuvo Taimioja, haitaristi Manca Dornik, sellisti Artturi Aalto & huilisti Livia Schweizer. Projektin konsertin ohjelmisto koostuu Korvat auki ry:n jäsenille avoimen teoshaun kautta valittujen 4-6 säveltäjien, sovittajien ja musiikintekijöiden uusista teoksista, sekä Hiss-kvartetin omasta ohjelmistosta. Konsertti on kestoltaan noin 2 tuntia sisältäen väliajan. Sekalaisen maailman tilanteen johdosta moni kansallinen ja kansainvälinen tilanne on taitekohdassa, minkä vuoksi projektin teema on laaja-alaisesti tulkittava ”Crossroads”. Teema on avara, jotta säveltäjille, sovittajille ja musiikintekijöillä on laajat edellytykset inspiroitumiselle.

Teoshaku on avoin Korvat auki ry:n jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun kaudelle 2022-2023. Jollet ennestään ole jäsen, katso tästä ohjeet jäseneksi liittymiseksi. Kultakin hakijalta hyväksytään vain yksi hakemus.

Teoshakuun voi osallistua mukaan Hiss-kvartetin kokoonpanolle tai sen osajoukoille tehdyillä alkuperäisillä sävellyksillä tai sovituksilla. Kokoonpano koostuu kitarasta, sellosta, haitarista ja huilusta. Hiss-kvartetin kitaristi Teuvo Taimioja ja huilisti Livia Schweizer soittavat myös pääinstrumenttiensa lisäksi barokkikitaraa ja mandoliinia sekä piccoloa, alttohuilua, bassohuilua ja ocarinaa, joita voi hyödyntää teoksissa. Teoshaussa lähetettävät materiaalit voivat olla perinteisesti notatoituja tai muulla tavalla ylös kirjoitettua musiikkia. Lopullisten teosten toivotaan olevan pituudeltaan 5-12 minuuttia, ja hakijaa pyydetään antamaan hakemuksessa arvio teoksensa lopullisesta pituudesta. Hakija voi myös halutessaan lähettää materiaaliensa tueksi sanallisen kuvauksen teoksensa taiteellisista intresseistä, sekä nuotillista, äänellistä, kuvallista, tai sanallista referenssiä aiemmasta taiteellisesta toiminnastaan.

Teoshakuun osallistutaan lähettämällä materiaalit sähköpostitse osoitteeseen info[at]korvatauki.net. Teoshaussa lähettämäsi materiaalit tulee olla anonymisoituja. Kukin hakija valitsee itselleen omiin materiaaleihin ja henkilötietoihinsa yhdistettävän nimimerkin, jonka tulee olla sellainen, ettei hakijaa voi sen perusteella identifioida. Pyydämme tarvittaessa hakijaa tekemään muutoksia hakemukseensa ja hakija on itse vastuussa muutosten toimittamisesta määräaikaan mennessä.

Toimi materiaalien ja sähköpostin lähettämisen kanssa seuraavasti:

 • Varmista, etteivät materiaalisi sisällä, nimiä, omistuskirjoituksia, esittäjätietoja, vesileimoja tai muita identifioivia tunnisteita missään muodossa.
 • Lisää itse valitsema nimimerkkisi tekstitiedostojen jokaiselle sivulle ala- tai yläviitteenä.
 • Nimeä tiedostosi muodossa nimimerkki_tiedoston_nimi.tiedostomuoto (Esimerkiksi Sävelseppä_katkelmat.pdf)
 • Liitä kaikki materiaalisi sähköpostin liitetiedostoksi.
 • Kirjoita sähköpostin viestinä selkeästi seuraavat tiedot: koko nimi, yhteystiedot ja materiaaleissa käyttämäsi nimimerkki.
 • Kirjoita sähköpostin aiheeksi: Hakemus/Hiss-kvartetti
 • Lähetä hakemus osoitteeseen info[at]korvatauki.net

Lähetä hakemuksesi yllä olevan ohjeistuksen mukaan Korvat auki -yhdistykselle 31.12.2022 klo 23:59 mennessä. Päätöksen yhteistyöhön valittavista taiteilijoista tekee Hiss-kvartetti hakemusten kiinnostavuuden perusteella. Tiedotamme projektiin valituista 4-6 taiteilijasta helmikuussa 2023. Tämän jälkeen projektiin valituilla taiteilijoilla on noin 6 kuukautta aikaa työstää teoksensa valmiiksi, minkä aikana taiteilijoille ja Hiss-kvartetille järjestetään mahdollisuuksia työstää teoksia yhdessä.  Lopullisten teoksien tulee valmistua 31.8.2023 klo 23:59 mennessä, jolloin myös teosten esitysmateriaalit tulee olla lähetettynä Hiss-kvartetille.

Korvat Auki ry hakee rahoitusta projektiin valittujen taiteilijoiden työskentelyn tueksi, mutta rahoituksesta ei ole vielä varmuutta. Projekti toteutetaan Helsingissä ja projektiin valitut taiteilijat ovat itse vastuussa mahdollisista matkoista ja majoituksesta Helsingissä.

Projektin konsertti järjestetään marraskuussa 2023 Helsingissä. Rahoituksen salliessa Korvat auki ry ja Hiss-kvartetti järjestävät vielä tammikuussa 2024 äänityssession, jossa projektin uudet teokset taltioidaan huolellisesti. Korvat auki ry:n puolelta Jaakko Kilpeläinen toimii haun vastuuhenkilönä ja vastaa mielellään tarkentaviin kysymyksiin projektista.

Lisätiedot:Jaakko Kilpeläinen, j.kilpelainen[at]outlook.com