Join Korvat today: new membership perks, new concerts and new music

05/09/2022

Dear current or becoming member of Korvat auki! 

Our season is from August 1 to July 31. Your membership benefits for this season are activated after paying the respective fee.

The benefits:

 • Free entrance to all our concerts and other public events
 • Possibility to participate in calls for scores – this season will include e.g. concerts with the Korvat Auki Ensemble and an open call for the MINU composer’s conference in Denmark
 • You may attend our autumn and spring meetings, making decisions on our activity
 • You can get free tickets to the Finnish Radio Symphonic Orchestra concerts
 • Visibility on Korvat auki social media, incl. Soundcloud, Youtube

The extra benefit for support members:

 • You get your name mentioned in all our concerts and other public events.

We now offer the possibility to join Korvat auki as a support member. Our regular membership fees are modest compared to some other societies to make young members’ participation more affordable. However, for those who are not alienated by a slightly bigger fee, we offer a possibility to small-scale sponsoring by becoming a support member. The difference between regular and support membership fees, 45 euros, is approximately equal to the copyright expenses of an average Korvat auki concert. 

Membership fee

 • Member: Amount 30.00 EUR
 • Student member: Amount 20.00 EUR
 • Supporting member: Amount 60.00 EUR or more

We are indeed grateful for your support.

If there is anything you would like to ask considering membership fees, please, don’t hesitate to ask!

Best regards,

Board of Korvat auki


Hyvä Korvat auki –yhdistyksen jäsen tai jäseneksi liittyvä! 

Yhdistyksen toimikausi on 1.8.-31.7. ja jäsenedut alkaneella kaudella astuvat voimaan maksettuasi sitä vastaavan jäsenmaksun.

Jäsenedut:

 • pääset ilmaiseksi yhdistyksen konsertteihin ja muihin tapahtumiin koko vuoden ajan
 • voit osallistua yhdistyksen teoshakuihin – Tulevalla kaudella luvassa konsertteja mm. Korvat Auki Ensemblen voimin, sekä haku MINU-säveltäjäkonferenssiin Tanskassa
 • saat linjata yhdistyksen toimintaa osallistumalla syys- ja kevätkokoukseen.
 • saat vapaalippuja Radion Sinfoniaorkesterin konsertteihin
 • saat näkyvyyttä Korvien Soundcloud- ja Youtube-kanavilla

Kannatusjäsenten lisäetu:

 • nimesi mainitaan yhdistyksen konserttien ja muiden yleisötapahtumien ohjelmalehtisissä.

Tarjoamme myös mahdollisuutta liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Normaalit jäsenmaksumme ovat verrattain maltillisia, jotta mahdollisimman monella toiminnasta kiinnostuneella olisi mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannatusjäsenyyden muodossa tarjoamme mahdollisuutta yhdistyksen pienimittakaavaiseen sponsorointiin niille, joille hieman suurempi vuotuinen jäsenmaksu ei muodosta kynnystä. 45 euron ero normaalin ja kannatusjäsenmaksun välillä vastaa esimerkiksi suurin piirtein yhden Korvat auki -konsertin keskimääräisiä tekijänoikeuskuluja. Yhdistyksessä olemme suuresti kiitollisia kaikesta tällaisesta tuesta.

Jäsenmaksu

 • Jäsen: Summa 30,00 EUR
 • Opiskelijajäsen: Summa 20,00 EUR
 • Kannatusjäsen: Summa 60,00 EUR tai enemmän

Terveisin,

Korvat auki -yhdistys