Liity jäseneksi | Join to be a member

10/03/2010

Korvat auki ry:n jäsenmaksu / Korvat auki ry. Membership fee 2021-2022

***

Korvat auki ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yhdistyksen toimminnasta kiinnostunut. Liittyäksesi jäseneksi:

 1. Maksa yhdistyksen jäsenmaksu alla olevien tietojen mukaan.
 2. Ilmoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@korvatauki.net jäsenrekisteriä ja jäsenkirjettä varten. Jäsenetusi (mm. oikeus osallistua hakuihimme) astuvat voimaan maksettuasi jäsenmaksun.

*****

Anyone interested in the activities of Korvat auki can join to be a member of the society. To become a member:

 1. Pay the membership fee according the info below.
 2. Send your name and email addres to info@korvatauki.net. Your membership benefits are active after paying the fee.

*****

Maksutiedot/Payment details

Saaja/Receiver: Korvat auki ry

Tilinro/Account (IBAN): FI50 8146 9710 2206 81

BIC: DABAFIHH

Viitenumerot/Reference nos:

 • opiskelijat/students 2011
 • muut normaalit jäsenet / other normal members 2024
 • kannatusjäsenet/support members 2037

Summa/Amount:

 • opiskelijat/students 20,00 €
 • muut normaalit jäsenet / other normal members 30,00 €
 • kannatusjäsenet/support members 60,00+ €

(info in English below)

***

Hyvä Korvat auki –yhdistyksen jäsen tai jäseneksi liittyvä!

Yhdistyksen toimikausi on 1.8.-31.7. ja jäsenedut alkaneella kaudella astuvat voimaan maksettuasi sitä vastaavan jäsenmaksun.

Jäsenedut:

 • pääset ilmaiseksi yhdistyksen konsertteihin ja muihin tapahtumiin koko vuoden ajan
 • voit osallistua yhdistyksen teoshakuihin
 • saat linjata yhdistyksen toimintaa osallistumalla syys- ja kevätkokoukseen.

Kannatusjäsenten lisäetu:

 • nimesi mainitaan yhdistyksen konserttien ja muiden yleisötapahtumien ohjelmalehtisissä.

Tarjoamme myös mahdollisuutta liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Normaalit jäsenmaksumme ovat verrattain maltillisia, jotta mahdollisimman monella toiminnasta kiinnostuneella olisi mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannatusjäsenyyden muodossa tarjoamme mahdollisuutta yhdistyksen pienimittakaavaiseen sponsorointiin niille, joille hieman suurempi vuotuinen jäsenmaksu ei muodosta kynnystä. 45 euron ero normaalin ja kannatusjäsenmaksun välillä vastaa esimerkiksi suurin piirtein yhden Korvat auki -konsertin keskimääräisiä tekijänoikeuskuluja. Yhdistyksessä olemme suuresti kiitollisia kaikesta tällaisesta tuesta.

Otathan epäröimättä yhteyttä, jos on kysyttävää!

Terveisin,

Korvat auki -yhdistys

 
 

*****

Dear current or becoming member of Korvat auki!

Our season is August 1 to July 31. Your membership benefits for this season are activated after paying the respective fee.

The benefits:

 • free entrance to all our concerts and other public events
 • possibility to participate in calls for scores
 • you may attend our autumn and spring meetings, making decisions on our activity.

The extra benefit for support members:

 • you get your name mentioned by all our concerts and other public events.

We now offer the possibility to join Korvat auki as a support member. Our regular membership fees are modest compared to some other societies in order to make young members’ participating more affordable. However, for those who are not alienated by a slightly bigger fee, we offer a possibility to small scale sponsoring by becoming a support member. The difference between regular and support membership fees, 45 euro, approximately equals to the copyright expenses of an average Korvat auki concert. Korvat auki is very grateful for your support.

If there is anything you would like to ask considering membership fees, please, don’t hesitate to ask!

Best regards,
Board of Korvat auki