Tekijähaku Musica nova Helsinki 2019 -festivaalia varten | Call for working pairs for Musica nova Helsinki 2019

17/08/2018

Korvat auki ry – 17.8.2018

 

Tekijähaku elektronisen musiikin työpareille Musica nova Helsinki 2019 -festivaalia varten

Pan Sonic Tribute – DL 7.9.2018

For English see below

 

 

Korvat auki ry järjestää helmikuussa 2019 Musica Nova -festivaalille elektronisen musiikin esityksen, joka on tribuutti suomalaiselle uraauurtaneelle elektronisen musiikin yhtyeelle Pan Sonicille.

 

Etsimme työpareja, joissa elektronisen musiikin tekijät, säveltäjät tai muusikot luovat yhdessä uusia teoksia. Projektiin valitaan 3-4 työparia, joista kukin työpari valmistaa 15-20 minuuttia musiikkia.

 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda yhteen erilaisia työtapoja, estetiikkoja tai genrejä edustavia tekijöitä ja luoda kiinnostavia taiteellisia kohtaamisia. Jos siis olet elektronimuusikko, elektroniikkaa hyödyntävä säveltäjä, äänitaitelija, dj tai muuten elektroniikan ja äänen parissa toimiva tekijä, tämä haku on sinua varten!

 

Hakuun voi osallistua valmiin työparin kanssa tai parityöskentelystä kiinnostuneena yksilönä. Jälkimmäisessä tapauksessa Korvat auki voi ehdottaa haun päätyttyä sopivia työpareja. Tavoitteena on, että kunkin työparin jäsenet edustaisivat mahdollisuuksien mukaan erilaisia musiikillisia taustoja, tyylejä ja osaamisalueita. Vähintään toisen hakijoista tulee olla Korvat auki ry:n jäsen. Yksilönä haettaessa ainoan hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen. Jollet ennestään ole jäsen, katso tästä ohjeet jäseneksi liittymiseksi.

 

Parityönä työstettävät teokset voivat hyödyntää fixed mediaa (”ääninauhaa”), live-elektroniikkaa tai näiden yhdistelmää. Myös muiden välineiden, kuten elektroakustisten soitinten, videon ja valoprojisointien sisällyttäminen teokseen voi olla mahdollista.

 

Esityksen tarkka aika ja paikka selviävät syksyn 2018 aikana. Esitystilan selvittyä käytettävissä olevaa raideria tarkennetaan mm. monikanavaisuuden edellytysten osalta.

 

Korvat auki hakee valittujen työparien työskentelyyn apurahaa tai rahoitusta palkkiota varten, mutta rahoitus on hakuvaiheessa vielä epävarma. Mikäli rahoitus ei ole varmistunut viimeistään 2 kuukautta ennen esitystä, hanke perutaan.

 

Hakemukset lähetetään perjantaihin 7.9.2018 klo 23:59 mennessä Korvat auki ry:n puheenjohtaja Janne Kivistölle (janne.i.kivisto (at) gmail.com). Hän toimii haun vastuuhenkilönä ja ottaa vastaan tarkentavia kysymyksiä projektista.

 

Hakemuksen tulee sisältää:

– hakijan/hakijoiden koko nimi/nimet

– hakijan/hakijoiden sähköpostiosoite(teet) ja puhelinnumero(t)

– hakijan/hakijoiden biografia(t) tai CV(t), jo(i)sta käy ilmi aiempi kokemus elektroniikan parissa työskentelystä, mukaan lukien weblinkit mahdollisiin portfolioihin

– alustava kuvaus ideasta tai konseptista, jonka pohjalta lähtisi työskentelemään, sekä välineistöstä jota aikoo käyttää

– maininta mahdollisista aikataulurajoitteista joulu-helmikuussa 2018-2019

 

Projektiin mukaan otettavat 3-4 työparia valitaan syyskuun 2018 puoleen väliin mennessä. Valinnan tekee 2-3 asiantuntijasta koostuva jury, jonka valitsee Korvat auki ry:n hallitus. Musica nova -festivaalin edustajalla on veto-oikeus juryn ratkaisuun. Valinnoista tiedotetaan hakijoille viimeistään 30.9.2018

 

Lisätiedot:

Janne Kivistö, janne.i.kivisto (at) gmail.com

Korvat auki ry

 

Korvat auki ry: https://korvatauki.net

Musica nova Helsinki: https://musicanova.fi

 

*****

Call for working pairs in electronic music for Musica nova Helsinki 2019 -festival

Pan Sonic Tribute – DL 7.9.2018

Korvat auki ry – a society for contemporary music produces a performance of electronic music at Musica nova festival in February 2019. The performance is a tribute to Pan Sonic, a pioneering experimental electronic music group from Finland.

 

We are looking for working pairs consisting of electronic music artists, composers and musicians. For the project 3 to 4 working pairs will be chosen, and each pair will create 15–20 minutes of music.

 

The aim of the project is to create interesting artistic encounters by gathering together different kinds of working methods, aesthetics and genres. So if you are an electronic musician, a composer utilizing electronics, a sound artist, a dj or otherwise working with electronic music or sounds, this call is for you!

 

One can apply either with a collaborating partner or as an individual interested in collaborating. In the latter case, Korvat auki ry can assign the applicant to a collaborator / assist the applicant looking for a collaborator. The idea for the project is, that each working pairs’ partners should preferably represent different musical backgrounds, techniques or artistic styles. At least one of the collaborators should be a member of Korvat auki ry. When applying as an individual the one applicant should be a member. If you are not a member already, see the instructions to join here!

 

The pieces can make use of fixed media (tape), live electronics or the combination of these two. Also other media such as electroacoustic instruments, video and light projections might be possible to include in the pieces.

 

The accurate time and place of the event during the fall 2018. As the venue is confirmed also the technical rider for the performance will be confirmed.

 

Korvat auki will apply grants or funding for the project to pay fees to the chosen artists. As the call is launched the funding is still uncertain. If funding is not confirmed 2 months before the performance, the project will be cancelled.

 

The applications will be sent to the chairperson of Korvat auki ry, Janne Kivistö (janne.i.kivisto (at) gmail.com) no later than friday 7.9.2018 at 23:59. Janne may also be contacted with any questions about the call.

 

The application should include:

  • the whole name/s of the applicant/s
  • the e-mail address/es and phone number/s of the applicant/s
  • the biography/ies or CV/s, where the earlier experience working with electronics can be seen (including weblinks to portfolios if there are some)
  • the preliminary idea or concept of the piece to be performed and the equipment needed for it
  • mention of the possible schedule restrictions during December 2018 and February 2019

 

The 3-4 working pairs will be selected before the mid-September 2018. The jury consists of 2-3 persons chosen by Korvat auki ry. A representative of Musica nova Helsinki has a veto on the jury’s decision. The selections will be informed to the applicants at least 30.9.2018.

 

For more information:

Janne Kivistö, janne.i.kivisto (at) gmail.com

Korvat auki ry

 

Korvat auki ry: https://korvatauki.net

Musica nova Helsinki: https://musicanova.fi