VARAA OSALLISTUMISPAIKKA | REGISTER TO AUDIENCE

04/06/2021

Helsinki Polytopes: Mustavuori Cave Music

Lue lisää teoksesta. | Read more about the work.

Paikkojen varaaminen alkaa tällä sivulla ma 2.8. klo 9.

Registeration to audience will be open on this page starting from Mon Aug 2nd at 9am.