Syyskokoontuminen | Autumn gathering 24.11.2018

12/11/2018

(english below)

Korvat auki ry:n jäsen tai toiminnastamme kiinnostunut,

lämpimästi tervetuloa Korvat auki ry:n syyskokousiltapäivään la 24.11. Töölön kirjaston kerhotilaan. Tapaaminen aloitetaan klo 13.00-14.00 yhdistyksen sääntömääräisellä syyskokouksella (asialista alla).

Virallisten kokousasioitten jälkeen tapaamista jatketaan klo 14.30-16.00 vapaamuotoisella “sävellyspiirillä”.  Osallistujat voivat tuoda mukaansa jonkun oman kappaleensa, luonnoksensa, tai projektinsa. Jakaannutaan pareihin tai pieniin ryhmiin, joissa esitellään toisille töitä sekä keskustellaan niistä. (Soivan äänen toistamista varten voi tuoda omia kuulokkeita mukanaan.)

Tapaamisessa syntyneitä keskusteluja voidaan jatkaa vapaissa merkeissä jatkokahvien ja -virvokkeiden parissa läheisessä Korjaamon baarissa.

 

Tervetuloa!

Janne Kivistö (janne.i.kivisto@gmail.com)

puheenjohtaja, Korvat auki

 

Paikka: Töölön kirjasto, kerhotila

Aika:

klo 13.00-14.00: sääntömääräinen syyskokous

klo 14.30-16.00: “sävellyspiiri”

klo 16.00 eteenpäin: jatkokahvit & muut juomat Korjaamon baarissa

 

 

Kokouksen asialista | Agenda:

Sääntömääräiset asiat

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvoillisille.

Keskusteluasiat

7. Keskustelua yhdistyksen toiminnasta:

Mitä Korvien tulisi tehdä tulevilla kausilla, ja mitä ideoita tai suuntauksia tuoda esille? Kenen kanssa Korvien tulisi tehdä yhteistyötä? Mitkä arvot ohjaavat toimintaamme?

8. Muut esille nousevat asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Liiteet:

  1. Tilinpäätös
  2. Toimintakertomus
  3. Toiminnantarkastajan lausunto

*****

 

Dear Korvat auki member or someone interested in our society,

You’re warmly welcome to autumn meeting afternoon of Korvat auki ry on sat 24.11. at Töölö library meeting room. The meeting will start at 13.00-14.00 with an official meeting of the society (agenda in Finnish above, meeting will be held in English or Finnish according to need).

After the official meeting routine the afternoon will be continued at 14.30-16.00 with a “composition circle”. The participants can bring an own composition, sketch or other project. We will split into pairs or small groups, and present and discuss the works. (For audio playback you can bring your own headphones.)

The discussions can be continued afterwards at 16.00 onwards with coffee or drinks nearby at Korjaamo bar.

 

Welcome!

Janne Kivistö (janne.i.kivisto@gmail.com)

chairperson, Korvat auki

 

Place: Töölö library, meeting room (kerhotila)

Time: 

13.00-14.00: autumn meeting of Korvat auki ry

14.30-16.00: “composition circle”

16.00 onwards: coffee and drinks at Korjaamo bar