Tervetuloa Korvat auki ry:n syyskokoukseen ja jäseniltaan! // Welcome to autumn meeting and get-together of Korvat auki!

05/11/2019

English below

Tervetuloa Korvat auki ry:n syyskokoukseen ja jäseniltaan! // Welcome to autumn meeting and get-together of Korvat auki! (english below)


Korvat auki ry:n virallinen syyskokous ja vapaamuotoinen jäsenten illanvietto pidetään sunnuntaina 17.11. klo 16 alkaen. Yhdistyksen kokous Rikhardinkadun kirjaston ryhmätilassa Aurora, illanvietto heti jälkeen läheisessä Ølhus Københavnissa (Kalevankatu 3). Tervetuloa kaikille yhdistyksemme jäsenille sekä toiminnasta kiinnostuneille uusille jäsenille!

Luvassa tietoa myös yhdistyksen vuonna 2020 järjestämästä konserttien sarjasta “Värähdyksiä”. Tilaa on vielä jäsentemme sävellyksille. Jos haluat ehdottaa musiikkiasi, tule ihmeessä paikalle tai kysy muuten lisää!


Klo 16-17 Yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen sääntömääräiset asiat, sekä vuoden 2020 konserttisarjan “Värähdyksiä” esittelyä. 

Klo 17-18 Sävellyspiiri. Kaikkia halukkaat voivat tuoda ja vapaassa tunelmassa esitellä esimerkiksi oma teoksensa, ajatuksensa tai muun puheenvuoron. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan keskusteluun.

Klo 18 jälkeen, illanvietto.  Ølhus København, Kalevankatu 3.

Yhdistys tarjoaa kokouspullana korvapuustit.

Korvat auki ry:n hallitus, info@korvatauki.net


*****Syyskokouksen asialista / Agenda:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Linkki toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvoillisille.
  7. Konsertit vuonna 2020. Sunnitelmien esittelyä ja keskustelua.
  8. Muut esille nousevat asiat.
  9. Kokouksen päättäminen.

The statutory autumn meeting of Korvat auki ry and an informal get together afterwards is held Sunday 17.11. at 16.00. The meeting is at Rikhardinkatu Library, Group Room Aurora, the get-together right afterwards nearby in Ølhus København (Kalevankatu 3).  Welcome to our members and all interested new members.

Discussion also on our series of concerts “Vibrations” taking place 2020. There’s still room for pieces by our members. If you wish to suggest your music feel free to join the meeting or ask more otherwise!


At 16-17 Autumn meeting. Statutory matters, and discussion on concert series “Vibrations” planned for next year.

At 17-18 Composition circle. All interested can bring and very informally share e.g. their piece, interesting idea or other topic. Everyone is welcome to take part the discussion.

After 18, Get-together. Ølhus København, Kalevankatu 3.


Discussion will be in English and Finnish as needed.

Korvapuusti buns for everyone.


Board of Korvat auki ry, info@korvatauki.net