Teoshakuja syksylle 2019 / Calls for works Autumn 2019

07/07/2019

(For English see below)

Teoshaut ovat avoimia Korvat auki -jäsenille, jotka ovat maksaneet kauden jäsenmaksun. Lue lisää jäseneksi liittymisestä:
https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

Teoskutsu open score -kappaleille (Korvat Auki Ensemble)

8.10. (Vapaan Taiteen Tila, Helsinki) järjestämme konsertin, jossa Korvat Auki Ensemble esittää yhdistyksen säveltäjien open score -käytäntöön liittyviä teoksia. Hakuun pyydetään lähettämään open score -teoksia, jotka esimerkiksi:

  • on sävelletty avoimelle tai vaihtelevalle kokoonpanolle
  • sisältävät improvisaatiota tai improvisaatioon liittyviä tekniikoita, tai ovat muodoltaan tai rakenteeltaan avoimia
  • sisältävät esimerkiksi graafista notaatiota, sanallisia ohjeita tai muita ei-perinteisiä keinoja
  • joillakin muilla tavoin liittyvät säveltäjä–esittäjä -hierarkian tarkastelemiseen tai kokonaisvaltaisen muusikkouden toteuttamiseen.

Konsertissa on käytettävissä n. 5 KAE:n muusikkoa, mutta kokoonpano on joustava tarpeen mukaan. Korvat Auki Ensemble järjestää ennen konserttia harjoitussession, jossa teoksia voidaan työstää säveltäjien kanssa.

Lisää tietoa hausta ja konsertista on luvassa elokuussa. Teoskutsun takaraja on 25.8.2019. Lisätietoja voi kysyä, sekä alustavia teosideoita jättää jo nyt sähköpostilla info@korvatauki.net.

Syksyn sävellyskonsertti

Kausikonserttimme ovat matalan kynnyksen tapahtumia jäsentemme monenlaisten uusien teoksien esittämiseen. Kausikonserteissa periaatteena on, että jokainen säveltäjä huolehtii itse esittäjät teoksilleen ja yhdistys huolehtii muista yleisistä konserttijärjestelyistä. Tarvittaessa konsertin järjestäjät auttavat mielellään sopivien esittäjien etsimisessä.

Syksyn sävellyskonsertti järjestetään marraskuun lopussa. Ehdota mukaan kappalettasi tai useampaa vaihtoehtoista kappaletta. Konsertin teoskutsun takaraja on 30.9. Tarkempaa tietoa hausta ja konsertista on luvassa elokuussa. Lisätietoja voi kysyä, sekä alustavia teosideoita jättää jo nyt sähköpostilla info@korvatauki.net.

Coming concerts of Korvat auki in autumn 2019. The calls are open for members of Korvat auki, who have paid their membership fee. Read more on membership:
https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/

Call for open score works (Korvat auki Ensemble)

Ocotber 8 (in Vapaan Taiteen Tila, Helsinki) a concert of “open score” compositions performed by Korvat Auki Ensemble takes place. For the concert works related to the open score practice are wished for. For example the pieces can:

  • be composed for an open or flexible instrumentation
  • contain improvisation or related techniques, or have an open form
  • contain graphic notation, verbal instructions or other non-traditional techniques
  • adress in some other way the composer–performer hierarchy or a holistic approach to musicianship.

About 5 musicians of Korvat Auki Ensemble are available for the concert, but the ensemble can be flexible as needed. Korvat Auki Ensemble will have a rehearsal session before the concert to work on the pieces with the composers.

More information about the call and concert coming up in August. The deadline for the call is August 25th. For more information and for preliminary piece suggestions please contact info@korvatauki.net.

Autumn composition concert

Our seasonal concerts are low-threshold opportunities for performances of new pieces by our members. In these concerts the principle is, that each composer is responsible for arranging performers for the works and Korvat auki takes care of general concert arrangements. When needed the concert producers will gladly help with finding suitable performers.

The autumn concert is held near the end of November. Please suggest your work or several alternative works. The deadline for the call is September 30th. For more information and for preliminary piece suggestions please contact info@korvatauki.net.