Korvat auki ry:n toimintaan etsitään uusia aktiivihenkilöitä konserttien ja muun toiminnan vastuutehtäviin ja yhdistyksen hallituksen luottamustehtäviin.

12/06/2020

// We are looking for new people to join tasks in Korvat auki concert production and other activities, and positions in Korvat auki board (English below)

Kevätkokouksessamme maanantaina 15.6. valitaan henkilöitä Korvien ensi kauden hallituksen luottamustehtäviin ja konserttien vastuutehtäviin. Uudet kiinnostuneet henkilöt ovat erittäin tervetulleita mukaan. Vastuutehtävät voidaan suunnitella kunkin kiinnostuksen suhteen.
Yhdistyksen tehtäviin kuuluu mm. konserttien järjestämistä ja käytännön asioiden hoitamista, taiteellista suunnittelua, viestintää ja kirjoittamista, yhteistyötä muusikoiden tai festivaalien kanssa, mahdollisuus kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin.

Lue vaikka aiemman toimintamme portfoliosta, mitä olemme viime aikoina tehneet: https://korvatauki.net/kausi1920/

Monet yhdistyksen vastuutehtävissä toimineet ovat myöhemmin hyödyntäneet kertynyttä kokemusta mm. freelance-säveltäjinä, erilaisissa yhteistyöprojekteissa, nykymusiikkikentän tuotanto- ja organisointitehtävissä tai journalistisissa tehtävissä. 

Tule mukaan yhdistyksen vastuutehtäviin tekemään yhdessä kiinnostavia hommia ja kehittämään osaamistasi! Pyydämme kiinnostuneita, lähettämään viestin kiinnostuksestaan ennen kevätkokousta korvien hallitukselle (info@korvatauki.net) ja kertomaan mm. mitkä asiat yhdistyksen tehtävissä kiinnostaisivat . Tuotanto- ja vastuutehtäviä jaetaan kevätkokouksessa!

Katso kevätkokouksen kokouskutsu tästä.

We are looking for new people to join tasks in Korvat auki concert production and other activities, and positions in Korvat auki board


Our annual meeting on monday 15.6. will select persons for next Korvat auki season for tasks in concert production and other activities and positions in Korvat auki board. New persons interested are warmly welcome! The tasks can be planned according to the interests of each person.

The tasks of Korvat auki include e.g. producing concerts and taking care of practical arrangements, artistic planning, communications and writing, working together with musicians and festivals, possibilities for international projects. Have a look at our website portfolio to see what we have been cooking up lately! https://korvatauki.net/kausi1920/

Many people that have taken care of tasks with Korvat auki, have later used their skills e.g. as freelance composers, different collaborations, productional and organizational tasks  in new music field or in journalistic tasks. 

Join the productional and organizational tasks of Korvat auki to create interesting things together and to develop your skills! We ask anyone interested to send a message before the spring meeting to the current Korvat auki board (info@korvatauki.net) and to let us know what would interest you in particular with tasks of Korvat auki. The tasks and responsibilities for next season are discussed in the spring meeting!

See here the invitation for the annual meeting on monday 15.6.