Korvat auki teoshaku 2020 – Call for works 2020

21/09/2019

For English see below

Teoskutsu: Värähdyksiä – Mitä tarkoittaa taiteiden rinnakkaiselo 2020-luvulla?

Linkki ehdotusten lähettämiseen.

Korvat auki hakee teoksia ja teoskonsepteja ensi keväänä alkavaan monitaiteelliseen konserttisarjaansa ”Värähdyksiä”. Sarjan keskeisenä teemana on musiikin ja muiden taidemuotojen rinnakkaiselo, joka synnyttää sekä uusia monimediallisia teoksia että konteksteja yhden ilmaisumuodon teosten kokemiseen. Konserttisarjaan haetaan sekä musiikkiteoksia, että muiden alojen teoksia (esim. visuaalisia teoksia, ääniteoksia, esityksiä, tekstejä) esitettäväksi rinnakkain musiikkiteosten kanssa.

Teossarja muodostaa usean konsertin jatkumon, jossa jokaisella konsertilla on oma teemansa ja painopisteensä. Korvat auki -yhdistyksen konserttityöryhmä muodostaa konserttikokonaisuudet ja teemat sekä valitsee teokset saapuneiden teosehdotusten pohjalta. Mitään ennakkokriteerejä teosten tematiikalle ei vielä hakuvaiheessa ole. Kannustamme omaperäisiin ehdotuksiin, joissa musiikkia ja ympäröivää todellisuutta tarkastellaan rinnakkain ennakkoluulottomasti.

Teoshakuun osallistuminen:

 • Teosehdotuksia voi lähettää alla olevan linkin kautta.
 • Teosehdotuksessa pyydämme toimittamaan esim. partituurin, äänitteen, dokumentaation tai muun kuvauksen teoksesta, ilmoittamaan teoksen tekemiseen osallistuneet tai osallistuvat taiteilijat ja lyhyesti kommentoimaan teoksen suhdetta konserttisarjan teemaan.
 • Kannustamme myös puhtaasti yhden ilmaismuodon teosten ehdottamiseen, voit tällöin vapaasti luonnehtia myös mahdollista yhteyttä tai kontekstia, jossa teos mielestäsi toimisi kiinnostavasti.
 • Kaikkien ehdotusten ei tarvitse sisältää musiikkia. Mikäli teos ei sisällä musiikkia, kuvaile mahdollista musiikillista kontekstia, jossa teos mielestäsi toimisi kiinnostavasti.

 • Teoshakuun voi osallistua jo olemassa olevilla teoksilla tai ehdotuksella uusista teoskonsepteista.
 • Teoshakuun voivat osallistua sekä säveltäjät, muusikot ja äänitaiteilijat kuin muiden alojen taiteilijat.
 • Teoshaku on avoin Korvat auki ry:n jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun kaudella 2019-2020 (katso ohjeet jäseneksi liittymisestä: https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/). Hakuun osallistuvissa työpareissa tai työryhmissä tulee olla vähintään yksi Korvat auki ry:n jäsen.

Linkki ehdotusten lähettämiseen

Teoshaun aika: 23.9.2019 – 20.10.2019

Annamme mielellämme lisätietoa! info@korvatauki.net


Call for scores: Vibrations – What is coexistence of arts in the 2020’s?

Link to the submission form

Korvat auki welcomes suggestions of works and concepts of works for our multimedial concert series “Vibrations” beginning in spring 2020. The central theme of the series is coexistence of music and other forms of art. The series will both give rise to new multimedial works of art and a context for experience of works of one medium. We are looking for both musical works and works in other mediums (visual works, sound works, performances, literary works) to be performed side by side with the music.

The concert series will form a continuum of several concerts, each concert having its own theme and focus. The Korvat auki team will plan the concerts and themes according the suggested works. During the call for scores there is no predetermined themes for the pieces yet. We encourage for bold suggestions open-mindedly observing music and the surrounding realities.

Sending submissions:

 • Suggestions can be sent with the submission form linked below.
 • In your suggestion please provide for example a score, recording, documentation or other description of your suggestion and list all participating artists. Please also give a short comment about the works relation to the theme of the series.
 • We also encourage suggestions for works in one medium, in this case please freely suggest an interesting context for the piece.
 • All of the suggestions don’t need to include music. If the work doesn’t include music, please freely give some ideas about an interesting musical context for the work.

 • The call for scores can be applied for with already existing works or works in progress or concepts for a new work.
 • The call is open for composers, musicians and sound artist as well as artists of other mediums.
 • The call is open for Korvat auki members who have paid the membership fee for season 2019-2020 (read more on membership here: https://korvatauki.net/liity-jaseneksi/). The working pairs of groups applying for the call should include at least one member of Korvat auki.

Link to the submission form

The call is open 23.9.2019 – 20.10.2019.

We’re happy to give more information and answer questions. Please contact us at info@korvatauki.net.