Yhdistyksen kevätkokouksessa 15.6. suunniteltiin tulevaa toimintaa

27/06/2020

The general meeting of the society on June 15th planned for coming activities

English below.

Kaudella 2019-2020 Korvat auki järjesti konsertteja, joissa kuultiin säveltäjiemme uutta musiikkia, mukana useita kantaesityksiä. Koronatilanteen takia useita keväälle 2020 suunniteltuja konsertteja jouduttiin siirtämään myöhemmäksi. Nämä konsertit kuitenkin tullaan kuulemaan tulevana syksynä! Pidä Korvat auki: ilmoitamme päivät lähempänä!

Kuvia ja tallenteita kauden konserteista on koottu verkkosivuillemme menneen toiminnan portfolioon: https://korvatauki.net/kausi1920/

Sävellyksiä menneellä kaudella kuultiin useilta jäseniltämme ja ystäviltämme, yhteensä 14 säveltäjältä: Tze Yeung Ho, Pietari Kaasinen, Janne Kivistö, Niilo Korsulainen, Teemu Mastovaara, Olli Moilanen, Otto Nuoranne, Thorkell Nordal, Finn Shields, Lauri Supponen, Pauli Uusitalo, Tara Valkonen, Liis Viira ja Nils Henrik Asheim.

Kauden kansainvälisiin vieraisiin kuuluivat norjalainen vaskikvintetti NyNorsk Messingkvintett yhdessä kontratenori Sean Bellin ja harpisti Liis Viiran kanssa, sekä kitaristi Guillaume Gargaud.

Suuri kiitos kaikille konsertteihin osallistuneille tekijöille. Lämmin kiitos lukuisten muusikoiden ja muiden avustajien panoksesta, joka mahdollisti konserttien järjestämisen. Sekä kiitokset konserttien kuulijoille!

Kausi 2020-2021

Kevätkokous Töölönlahden puistossa.

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 15.6. ja kokouksessa keskusteltiin tulevasta toiminnasta. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus seuraavalle kaudelle ja vahvistettiin toimintasuunnitelma kaudelle. Puheenjohtajaksi kaudelle valittiin Finn Shields ja hallituksen muut jäsenet ovat Ossi Hiltunen, Tuomas Kettunen, Janne Kivistö, Robert Ruohola, Tara Valkonen, Mathias Waenerberg ja Ariana Yekrangi.

Myös muut kiinnostuneet yhdistyksen jäsenet ovat erittäin tervetulleita myöhemminkin kaudella osallistumaan yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdistys jatkaa tulevallakin kaudella yhteisöllisen nykymusiikkitoiminnan edistämistä, jossa kaikki kiinnostuneet uuden, luovan ja kokeilevan musiikin tekijät ovat tervetulleita liittymään yhdistyksen jäseniksi ja osallistumaan mm. teoksillaan yhdistyksen konsertteihin sekä muuhun toimintaan!

Kevätkokokouksen pöytäkirja ja tulevan kauden toimintasuunnitelma ovat luettavissa tässä: Kevätkokouksen pöytäkirja, Kauden 2020-2021 toimintasuunnitelma.

Korvat auki toivottaa mukavaa kesää!

❔ Oletko kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja haluaisit osallistua toimintaan tai tukea sitä tulevalla kaudella? Liity yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi! 🎶

👉 Lue lisää tästä! 👈

The general meeting of the society on June 15th planned for coming activities

During season 2018-2019 Korvat auki arranged concerts, in which new music by our composers was heard, including many first peformances of new pieces. The coronavirus situation forced us to cancel several concerts. These concerts will be heard in the coming autumn! Keep your ears open: the dates are announced later!

Some pictures and recordings of the concerts from the season have been collected on our website portfolio: https://korvatauki.net/kausi1920/

The concerts this past season included compositions by many of our members and friends, total of 14 composers: Tze Yeung Ho, Pietari Kaasinen, Janne Kivistö, Niilo Korsulainen, Teemu Mastovaara, Olli Moilanen, Otto Nuoranne, Thorkell Nordal, Finn Shields, Lauri Supponen, Pauli Uusitalo, Tara Valkonen, Liis Viira and Nils Henrik Asheim.

Our international guests this season included Norwegian brass players NyNorsk Messingkvintett together with countertenor Sean Bellin and harpist Liis Viiran , as well as guitarist Guillaume Gargaud.

Many thanks to all artists who were part of our concerts. Warm thanks to all musicians and helping hands (as well as helping ears), whose help was essential in realizing the concerts. And thanks to all members of audience!

Season 2020-2021

The general spring meeting of Korvat auki was held on 15.6. and the meeting discussed the coming activities. The board for the next season was selected and the plan of actions was confirmed.

The chairperson for the season is Finn Shields. The other members of the board include Ossi Hiltunen, Tuomas Kettunen, Janne Kivistö, Robert Ruohola, Tara Valkonen, Mathias Waenerberg and Ariana Yekrangi.

Also other members of Korvat auki are very welcome to join, later in the season, planning and realizing the activities of the society. The society will continue to work for communal new music scene in the next season also. All interested creators of new, creative and experimental music are invited to join to be our members and take part in our activities by e.g. having their work performed in our concerts, and joining other activities.

The summary for the general meeting (in Finnish)and the plan of actions for the next season (in English) are available here: Summary of the meeting, Plan of Actions for the next season.

Korvat auki wishes a nice summer for everyone!

❔ Are you interested in our activities and would like to take part or support us in the coiming season? Join to be a member or a supporting member of Korvat auki! 🎶

👉 Read more here! 👈