Klassisen säveltäjän kritiikki

(kirjoittanut Niilo Tarnanen)

Toisinaan kuulen jonkun kollegan viittaavan itseensä ”modernin klassisen musiikin” säveltäjänä. Käsiteanalyyttinen tutkani vinkuu punaisena: wow, wow, wow, aikalisä!

Onko kaksi noin viittausavaruudeltaan laajaa ja epämääräistä sanaa – moderni ja klassinen – yhdistetty muitta mutkitta, vai tarkkaan harkiten? Tavanomaista keskustelua ei useimmiten ole mielekästä keskeyttää terminologisella nillityksellä, joten suotakoon sille hetki näin blogimerkinnän muodossa.

Ohitan suosiolla tällä erää ”modernin”, siis kirjaimellisesti ”nykyaikaisen”. Sen ongelmista joskus toiste. Mutta mitä nuori säveltäjä tulee tarkoittaneeksi, tahallaan tai vahingossa, viitatessaan itseensä ”klassisena” säveltäjänä (vaikka sitten modernina sellaisena)?

Kysymystä voi lähestyä suopeasti. Kenties hän vain viittaa musiikkinsa genreen, siis siihen, että se ei ole poppia, kansanmusiikkia tai jazziakaan, vaan sitä, ”mitä kriitikot taidemusiikilla tarkoittavat”, kuten eräs genrerajoihin joustavasti suhtautuva saksofonisti hiljattain facebookissa mielestäni osuvasti lohkaisi. Tämä ei kuitenkaan poista ongelmaa.

Jos klassinen musiikki on ”genre”, mikä sen määrittää? Kysymys saanee kirjoituksen edetessä vähintäänkin alustavia epäsuoria osittaisvastauksia. Huomautettakoon ennen etenemistä, että suhtaudun genreajatteluun tympeähkösti. Yhtäältä aikamme musiikkia (laajassa merkityksessä) leimaa genrejen alagenreytyminen suorastaan loputtomiin saakka. Toisaalta nämä alati erikoistuneemmat alagenret lainaavat, jopa omivat toisiltaan varsin häikäilemättömästi, mikä johtaa paitsi lukuisiin riemastuttaviin lopputuloksiin, myös koko genreajattelun mielekkyyden hämärtymiseen.

Minä satun olemaan perustaso ykkösestä musiikin maisteriksi asti klassisen koulutuspolun läpi käynyt ja klassista perintöäni edelleen opetustyössä jakava säveltäjä-muusikko. Kuitenkin kollegoihini myös Korvat auki ry:n piirissä kuuluu niitä, joiden koulutustausta tai tie musiikin pariin on toisenlainen. Silti pidän heitä ehdottomasti kollegoinani, ja useissa tapauksissa protestoisin, mikäli heidät luokiteltaisiin eri genreen kuin minut vain koulutustaustansa tähden. Mikäli taas musiikkiamme havainnoitaisiin empiirisesti, sen paremmin minun kuin heidänkään koko tuotantonsa tuskin mahtuisi yhden big datan avulla määritellyn genren sisään, ellei sitten genreillä käsitettäisi jotain niin yleistä, että niiden kuvausvoima ohentuisi olemattomiin. Ja juuri näin on käynyt – väitän – ”klassiselle musiikille” kaatoluokkana.

Vertailemalla sanakirjamääritelmiä voidaan havaita sanan klassinen viittaavan noin kolmeen suuntaan. Näistä antiikin Kreikan ja Rooman kulttuuriperintö on ongelmamme kannalta kenties vähiten merkittävä. Länsimaisen taidemusiikin ”klassinen” kausi sijoittuu selvästi lähemmäs omaa aikaamme; antiikin esikuva toki häilyi taustalla eräänä itsemäärittelyn juonteena etenkin renessanssista valistusaikaan.

Klassisen toinen, toki edeltävän kanssa usein korreloiva merkitys on ”perinteinen, vakiintunut”. Usein tämä yhdistyy kolmanteen merkitykseen ”erinomainen, klassikko,” siis oikeastaan ”muita merkityksellisemmäksi luokiteltu” eli kanonisoitu. Nämä johtavat jo lähemmäs käsitekuumotuksen polttopistettä.

Se, mitä klassisella musiikilla kliseisimmin ymmärretään, on toki muita merkityksellisemmäksi luokiteltu valikoima erinomaisia klassikoita, joilla täten on vakiintunut asema kultuurissamme ja joiden uskollinen uudelleen esittäminen on perinne. Mutta jos nuori säveltäjä määrittelee näin kääntein oman tekemisensä, käyttäytyy hän joko ironisesti, narsistisesti tai tietämättömästi. Vanhojen, yhä elävien säveltäjien kohdalla määritelmä ei toisinaan ole täysin mahdoton, mutta onko siitä kuitenkaan genremääritelmäksi?

Havahduttavaa on, että muiden vakiintuneiden [sic] taiteiden piirissä klassinen baletti rinnastuu lähimmin klassiseen musiikkiin siinä, miten ja miksi klassinen on valittu itsemäärittimeksi. Nuorella iällä aloitettava pitkä ja kurinalainen, toisinaan militaristisiin mittoihin asti teknispainotteinen, kilpailullinen ja suorituskeskeinen koulutus luonnehtii molempia ja erottaa nämä niistä taiteista, kuten maalaustaiteesta tai runoudesta, joissa klassinen ymmärretään toisin.

Vaikkapa ranskan tai italian kielessä klassinen paljastaa suomea ja jossain määrin englantiakin suoremmin vielä yhden piirteen itsessään: luokka-asetelman. Ja mitä onkaan se, mitä tyypillisimmin klassisella musiikilla tarkoitetaan, ellei sitä, mikä ulkonaisesti assosioituu määrittelyajankohtanaan 1700-1800-luvun taitteessa ylempien yhteiskuntaluokkien kiinnostuksen kohteina olleisiin musiikinlajeihin (kenties tietyin tarkentavin ulos- ja sisäänrajauksin)?

Mikäli sen musiikin, ”mitä kriitikot taidemusiikilla tarkoittavat”, säveltäjä tietoisesti määrittelee itsensä klassiseksi, hän tulee ilmaisseeksi samalla jotain suhteestaan musiikkiin osana ympäröivää kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kun vielä huomataan, että kaikki sen, ”mitä kriitikot taidemusiikilla tarkoittavat”, säveltäjät eivät sävellä sellaista musiikkia, joka huokuisi klassisuutta välttämättä miltään osin, ja toisaalta sekä soivan musiikin että kulttuuristen ideoiden tai asenteiden kannalta tarkasteltuna klassisen perintö jatkuu muuallakin kuin siinä, ”mitä kriitikot taidemusiikilla tarkoittavat”, käy klassinen yhä ongelmallisemmaksi itsemäärittimeksi.

(Toivottavasti lukijalle on tässä vaiheessa käynyt rivien välistä ilmi, mitä minä, toisin kuin ”kriitikot”, en tarkoita taidemusiikilla. Samoin tähdennettäköön, että en pidä taidemusiikkiamuuta musiikkia tärkeämpänä, parempana tai korkeampana kulttuurin muotona, ainoastaan yhtenä useista musiikinharjoittamisen ilmentymistä, joista jokaisella on omintakeiset mutta toisiaan poissulkemattomat motivaationsa, merkitysjärjestelmänsä ja arvonsa. En liioin rajaa tarkastelua länsimaiseen musiikkiin minkäänlaisin ylemmyyspyrkimyksin, vaan ainoastaan koska se on minulle tutuinta.)

Saanen esitellä lukijalle pikkutakkisäveltäjän ja hupparisäveltäjän. Hupparisäveltäjä pukeutuu huppariin silloinkin, kun hyppää lavalle ottamaan vastaan yleisön raikuvat aplodit RSO:n kantaesityksen jälkeen. Pikkutakkisäveltäjä pyöräilee töihin pikkutakki päällä. Sekä pikkutakkisäveltäjän että hupparisäveltäjän musiikin voidaan väittää olevan jossakin mielessä klassista – ja myös modernia, lisättäköön – mutta todennäköisesti eri tavoin.

Myönnettäköön, että ero heidän musiikissaan ei riittävän laajasti tarkasteltuna välttämättä ole suuren suuri. Jos soitamme satunnaiselle ohikulkijalle molempien musiikkia, he eivät välttämättä yhdistä kumpaakaan aikamme etevimmistä tekijöistä sen paremmin klassiseen tai moderniinkaan, vaan ovat hieman hämmentyneitä kuulemansa luokittelussa. Lyön kuitenkin tuopillisesta lämmintä alkoholitonta kotimaista lageria vetoa, että hupparisäveltäjän musiikki kuulostaa tilastollisesti useammin klassiselta, ja pikkutakkisäveltäjän puolestaan modernilta.

Mistä tämä eksyminen pukukoodin tarkasteluun? Ainakin siitä, että (sekä minun että ”kriitikon” tarkoittamassa merkityksessä) taidemusiikin säveltäjien keskuudessa esiintyy huomattavaa vaihtelua suhtautumisessa klassiseen musiikinharjoittamiseen kulttuurisena ilmiönä, eivätkä musiikinsisäisten ja -ulkoisten merkitsimien välillä välttämättä ole korrelaatiota.

Jatketaan ajatusleikkiä. Mitä ajattelisi 1870-luvun wieniläinen konserttikuulija, jos hänet kiidätettäisiin aikakoneella 2010-lukulaiseen konserttiin, jossa sattumalta olisi ohjelmassa sekä hupparisäveltäjän että pikkutakkisäveltäjän musiikkia, miksei myös piposäveltäjän ja kumpparit-ja-sukkikset-säveltäjän? Entä 1720-luvun napolilainen oopperanharrastaja? Tai 1400-lukulainen alankomaalainen kontrapunktinrakastaja?

En yritä tässä toimia tuomarina. Jos joku vilpittömästi on sitä mieltä, että hänen säveltäjäntyönsä määrittyy parhaiten suhteessa esimerkiksi eliitin mieltymyksiin, perinnäiseen sovinnaisuuteen, valistusfilosofiaan tai antiikin orjayhteiskuntaan, kutsukoon hän itseään klassisen musiikin säveltäjäksi. Minä valitsen samaistua toisin. Kuinka sitten, jätettäköön seuraavaan unettoman yön ratkaistavaksi.

Niilo Tarnanen (s. 1987) on säveltäjä-muusikko ja Korvat auki ry:n puheenjohtaja.

Korvavalo

Olihan viime viikolla eräs konserttikin.
Korvastointia Fabianinkadulla, kenties
konserttisali synkopoi haikeuden

so sad
mutta mi säkenöi sohjossa…?

Yhteistyö,
siinäpä kaamoslamppu, johdoilla tai ilman.
korvamadon #marraskuu

Juhani & Tuomas

Helsinki memories

(Written by James Andean)

Last autumn, after more than a decade immersed in the Helsinki new music community, I left Finland to move to the UK, not without a certain degree of reluctance and regret. Now, one year later, with a bit of distance, looking back I am struck by how much the Finnish new music scene has changed over those years. It looks to me, that the scene that I have recently left, is in a better place than the scene that I arrived to more than a decade ago. And there is every indication that this happy condition will continue to grow and expand in the coming years.

I have been mulling over the question of where the differences lie: what has changed in those ten years? I can propose a number of factors that, in my opinion, have contributed to this improved outlook.

– First of all, there is simply ‘more’. More artists, more composers, more concerts, more events, more exhibitions, more activity across the board. This can only be a good thing. And, for a city the modest size of Helsinki, the current level of activity is truly remarkable.

– Of course, it is not just that the quantity has increased dramatically; there is also a great deal more breadth. There has been an explosion of diversity of style and genre, that has grown almost exponentially over this period: gallery-based sound art, acousmatic music, improvisation, live electronics, noise, minimalism, spectralism, and any of a number of post-modern or more contextual approaches, and every kind of hybrid you can imagine, all while retaining core strengths in some of the modernist traditions with which Finland previously made its name on the world stage. This remarkable range and breadth offers something of a contrast to an earlier time, when the focus was perhaps more on nurturing a more nascent community by stressing a cohesive musical outlook.

– Part of this remarkable breadth is an explosion in the number and diversity of collaborations and cross-disciplinarity. This is nothing new, in that the Finnish scene has shown an enthusiasm for multidisciplinary work for many decades; however, I would argue that here again we have seen an enormous upswing in activity, projects, and performances. This is perhaps a natural upshot of the more general increase in overall musical activity, or perhaps a consequence of an increase in the number of platforms and opportunities for such collaborations to take place.

– Another aspect of the greater diversity described above, is the degree of internationalism – both in the diversity of the community, and in outlook. To begin with, there are simply a great many more international artists, musicians, performers, composers, and students active in Helsinki than there once were; this appears to be as true for music, as it is for the other art forms. In my opinion, there are a number of positive results from this diversification of the community; for example it brings in a diversity of views, approaches and outlooks, stimulating and fomenting the community as a whole.

– I also have the impression that Helsinki’s increasing internationalisation is not only a question of intake, but also of outflow. This is perhaps less a matter of quantity, and again more of a broadening: what was once limited to a few well-travelled routes of pilgrimage to for example Ircam or Germany, has now expanded to any number of international exchanges and collaborations all around the world. Whether this has resulted in a more international outlook, or is on the other hand the consequence of a more international outlook, is an interesting question.

– Above I described a move away from an earlier focus on “nurturing a more nascent community by stressing a cohesive musical outlook”. I’d like to return to this, as I think it is a notable shift in the zeitgeist. I would argue that, ten years ago, there was still something of a sense of ‘living in the shadows of the greats’: new music in Finland had at one time exploded internationally with a very specific generation of composers (and conductors), offering a vision of what ‘Finnish music’ might be; later composers were perhaps somewhat burdened by the need to maintain, or to live up to, their legacy. My feeling is that this ‘long shadow’ has largely evaporated, leading to the sense of a more open invitation to follow a very different path, if one so desires.

– This is closely linked to the idea of ‘Finnishness’ in music: I feel that there is now less stress on making ‘Finnish’ music, or on defining ‘Finnish’ music, or even on wondering what ‘Finnish’ music is or should be. I don’t think that this reflects a ‘de-Fennicizing’ of music in Finland, but rather a comfort and confidence in the Finnish musical environment: Finnish music is alive and well, and has been for long enough that we are now confident that the music we make is naturally ‘Finnish music’, without needing to labour the point.

One might be tempted to ask, where has this all come from? Who or what is responsible for these changes? Some of it of course is simply a natural evolution, or the trail left as Finnish new music wanders its own meandering path. In part, however, these changes are the fruits of long years – in some cases, decades – of the efforts and labours of artists, performers, and composers, but also very significantly of producers and organisers, who have worked hard to break down walls and barriers and to open up new opportunities. On the other hand, it is also possible that it is simply that the time has come. We have recently seen a generation come up that simply exhibits and embodies these changes quite naturally. Korvat Auki is, in fact, a prime example of both of the above: working for change and for new opportunities, but also reflecting, in its current generation, a very strong, broad, and diverse collection of musical and artistic visions and impulses.

I think, in other words, that Finnish new music is currently in very good hands indeed.

James ANDEAN (UK / CA)
composer and sound artist
formerly active at Korvat auki,
now active at De Montfort University

Musiikkiteatteri, kokeell. (saks.)

(kirjoittanut Miika Hyytiäinen)

Darmstadtin kesäkurssilla minulta pyydettiin paria graafista partituuria yliopistokirjastoon ja otsikossa mainittuun luokkaan itseni mielessäni sijoitin.

Jos kirjastoluokituksen sijaan esittelen itseni esimerkiksi illanistujaisissa, kuvailen usein, kuinka tein kolmivuotiaana ensimmäiset musiikkiteatterikappaleeni. Niissä vastasin melkein kaikesta itse, pikkuveli sai esittää mykkiä rooleja. Sitten nauran vaivautuneesti ja sanon, että nykyään teen ihan samaa, mutta ne muut esiintyjät ei enää ole mykkiä.

Ja epäilemättä tämä on ainakin osittain totta. Kokeellisen musiikkiteatterin ydin on minulle Wagnerin Gesamtkunstwerk uudessa muodossa: kaikki teoksen eri osatekijät on valjastettu tukemaan ja nostamaan tuota yhtä ideaa. Nykyään se on tosin harvemmin eeppinen sankaritaru, yleensä pikemminkin abstrakti idea tai teoksen konsepti. Libretistin, säveltäjän, ohjaajan, videotaitielijan ja esiintyjän väliset hierarkiat liukenevat, kun kaikki ovat alisteisia sille konseptille. Toki usein myös yksi ihminen vastaa useammista tehtävistä, vähän niin kuin minä pienenä.

Yksi kokeellisen musiikkiteatterin näkyvimmistä hahmoista tällä hetkellä on Jennifer Walshe, joka sillä samaisella Darmstadtin kesäkurssilla räjäytti pankin huikean valovoimaisella laulu- ja puheosuudellaan teoksessaan EVERYTHING IS IMPORTANT. Kokonaistaideteoksen huimaavasti pyörivät videot ja monisyiset tekstimassat rakensivat eheän, jos kohta hysteerisen kokonaisuuden. Niin ja oli siellä lavalla maankuulu Arditti-kvartettikin, mutta he jäivät tällä kertaa alakynteen.

Hieman hipsterimäisesti totean työskennelleeni Walshen kanssa jo ennen, kuin hän oli cool. Hänen iso oopperamuotoinen teoksensa Die Taktik kantaesitettiin Stuttgartin valtionoopperassa ja melkoinen parvi meitä assistentteja tarvittiin tulkitsemaan auteurin ideoita, tekniikoita ja tarkkuutta. Mutta tarkkuudesta juuri on kyse: Walshen teokset eivät hyper-pluralistisuudestaan huolimatta räjähdä käsiin, sillä säveltäjä-esiintyjä-ohjaaja itse pitää intensiteetin, kehonhallinnan ja temaattisen ytimen niin tiukasti hyppysissään, ettei usko suureen visioon koskaan huoju.

Walshea ollaan rakentamassa uuden linjan airueeksi ja osittain hän on tämän roolin jo ottanutkin. Yksi laajaa huomiota herättänyt ulostulo oli tämän vuoden alussa esiin noussut termi New Discipline, joka koettaa kattaa alleen aika paljon. Artikkelissaan hän myöntää historialliset taustat ja toisaalta toteaa, että mediallistuminen, internet ja varsinkin nykymusiikin pelisäännöt muuttanut YouTube pakottavat meidät näkemään asiat toisin. Tämä on helppo allekirjoittaa. Itse asiassa juuri tällä hetkellä on toisessa ikkunassa auki libretto oopperalle Voice Box (kantaesitys Voice Boxissa 18.5.2017). Kaikkein tehokkain tapa kuvata juuri haluamaani irvokkuuden lajia oli liittää mukaan YouTube-linkki, joka ikuistaa antamisen ilosta sekoavaa Oprah Winfreytä. Götterdämmerungin partituurista linkkiä ei löydy (vaikka se ehkä sinne sopisi), L’Amour de loiniin sitä olisi myöskään mahdoton ajatella, jossain kulkee siis sukupolviraja.

Palataan vielä noihin muihin sanoihin. Kokeellisuus on tietysti aika suhteellista. Jukka Tiensuun sanoin: ”Kyllähän Cage on tämänkin jo tehnyt” tai Kagel nyt ainakin. Hyvän näkökulman tähän tarjoaa Cage itse kokoelmassa Silence. Hänelle kokeellisuus on tapa kuunnella ja kuulla. Jos tulkitsen oikein, kokeellinen säveltäjä on pikemminkin uuden kuulija (myös konserttitilanteessa) kuin kelloseppä, jolla on tarkka päämäärä esiintyjille. Tuon näkökulman allekirjoitan mielelläni, mielestäni teoksen ja esityksen pitää pystyä yllättämään myös tekijät itsensä.

(saks.) on varmasti tervettä ironiaa. Kahden maan välissä asuessa on aina eksoottinen. Lähimmät kolleganikin, kuten Walshe tai Georges Aperghis, eivät oikeastaan ole ollenkaan saksalaisia. Toisaalta olen opiskellut Universität der Künstessä Berliinissä ja vain yksi toinen koulu tarjoaa säveltäjille suuntautumisvaihtoehdoksi kokeellista musiikkiteatteria: Hochschule für Musik – Bern. Molemmat ovat ainakin osittain saksankielisiä. Lisäksi saksankielinen kielialue dominoi kaikkea oopperasta ponnistavaa musiikkiteatteria, ihan jo numeerisesti pieniä oopperataloja on satoja, joten potentiaalia riittää myös meille kokeilijoille.

Miika HYYTIÄINEN

Kokeellisen musiikkiteatterin säveltäjä,
takavuosien Korvat-aktiivi

Sähköistetystä kuorosta toimiva työpari

(kirjoittanut Ilkka Aunu)

Yksi tämän hetken kuoromusiikin suuntauksista on laulajien ilmaisukeinojen laajentaminen elektroniikan avulla. Eurooppalaisten ammattikamarikuorojen yhdistyksen Tenson järjestämässä sävellystyöpajassa tutkittiinkin nimenomaan kuoron ja elektroniikan suhdetta. Työpaja huipentui esitelmäkonserttiin Nordic Choir Days -festivaalilla 26.8.2016 Musiikkitalon Camerata-salissa.

Sävellystyöpajan järjestäjinä toimivat Tenson lisäksi Helsingin kamarikuoro ja Sibelius-Akatemian Musiikkiteknologian aineryhmä. Neljän säveltäjän, Ilkka Aunun, Alberto Carreteron, Jaime Belmonte Caparrósin ja Juan de Dios Magdalenon ohjaajina toimivat säveltäjät Marco Stroppa ja Paola Livorsi. Työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa perjantaista sunnuntaihin 15-17.4.2016 Sibelius-Akatemian studioilla Musiikkitalossa. Viikonlopun aikana kukin säveltäjistä aloitti ensimmäisten ideoidensa työstämisen yhdessä Musiikkiteknologian aineryhmässä opiskelevan tai työskentelevän luovan assistenttinsa kanssa. Viikonlopun aikana työpareilla oli myös mahdollisuus työskennellä HKK:ssa laulavien tenori Jarno Lehtolan ja sopraano Júlia Heégerin kanssa joko nauhoittaen tai kokeillen erilaisia laulatekniikoita. Viikonlopun päätteeksi työpareille annettiin aikataulu valmiin kuorosatsin, teknisen raiderin ja tekijätietojen valmistumiselle.

Työryhmät kokoontuivat 22-26.8.2016 työpajan toiseen vaiheeseen, joka huipentui valmistuneiden teosten esityksiin Helsingin kamarikuoron ja työparien voimin. Maanantaina 22.8 työryhmä suunnitteli viikon aikataulut, ja työparit jatkoivat itsenäistä työskentelyään Sibelius-Akatemian studiotiloissa. Tiistaina Helsingin kamarikuoro saapui periodinsa johtajan James Woodin kanssa studioille a cappella -harjoituksiin, joissa säveltäjät pääsivät kuulemaan teostensa ensimmäistä harjoitusta. Kolmessa neljästä kappaleesta kuorosatsi on lähellä instrumentaalista ilmaisua tekstin ollessa pääosin sanojen yksittäisiä äänteitä. Häly ilmaisukeinona on voimakkaasti läsnä jokaisessa teoksessa.

Carreteron teoksessa Dulce et Decorum est merkittävä osuus elektronisesta ilmaisusta oli lauluäänen muokkaamisessa live-elektroniikalla ja prosessoitujen HKK:n tiistain harjoituksissa tehtyjen äänitteiden soittaminen kaiuttimista. De Dios Magdalenon teoksessa korostuivat

elektroniikan ja kuoron vuoropuhelu orkesterisektiomaisena työskentelynä. Belmonte Caparrósin Akhi-teos käytti elektroniikkaa sekä taustatekstuurien että kuoron soinnin hienovaraiseen muokkaamiseen. Omassa Stjärnorna-kappaleessani kuoro teki musiikkia yhdessä nauhan kanssa. Nauhan ja kuoron sointia tasapainotin kevyellä lauluäänten vahvistamisella.

Minulle hedelmällisin osuus työpajasta olivat tapaamiset luovan assistenttini Alejandro Montes de Ocan kanssa kesän aikana sävellystyön ollessa vielä aluillaan. Tohtorintutkintoaan Musiikkiteknologian aineryhmässä valmisteleva Montes de Oca opettaa Sibelius-Akatemiassa elektroakustisen musiikin säveltämistä, ja hän perehdytti minut heti yhteistyömme aluksi elektronisen musiikin erilaisiin tyylilajeihin. Keskustelut Montes de Ocan kanssa sekä minulle uusien estetiikkojen synnyttämät ideat muokkasivat Stjärnorna-kappaleen muotoa ja sävellyksellisiä ideoita merkittävästi. Esimerkiksi idea Edith Södergranin alkuperäisen Stjärnorna-runon, Uuno Kailaksen Tähdet-käännöksen ja laulaja David Hackstonilta pyytämäni Stars-käännöksen käyttäminen teoksessa yhtä aikaa on peräisin radiofonia-tyylilajin estetiikasta.

Työpajan päättänyt konsertti oli avoin Sibelius-Akatemian opiskelijoille sekä kaikille konsertin yleisöön etukäteen ilmoittautuneille henkilöille. Tilaisuus keräsi kiitettävän määrän yleisöä Nordic Choir Days -festivaalin osallistujista sekä Sibelius-Akatemian opiskelijoista. Tenson, HKK:n ja Sibelius-Akatemian organisoiman työpajan soisi saavan jatkoa – hyvin vaatimattomasti mainostettua konserttia saapui seuraamaan runsas joukko kuuntelijoita, mikä lienee yksi hyvä mittari työpajan onnistumiselle.

Ilkka AUNU (FI)

säveltäjä, Korvat auki -jäsen

Chiming in on Composers’ Anvils at Sävellyspaja 2016

(written by Tuomas Kettunen)

At the end of June, a group of composers gathered in the summery Porvoo to attend a master class known as “Sävellyspaja”, with teachers Jukka Tiensuu and Tomi Räisänen. During the week, participants got to work with the fantastic musicians of Avanti! conducted by Andres Kaljuste. The master class has been part of chamber orchestra Avanti!’s Summer Sounds festival for over 30 years and it has become a highly international event, even though “we never send any commercials abroad but somehow we are getting more and more applications all over the world”, as teacher Tomi Räisänen said in the final concert.

For this post, I interviewed two of my fellow composers attending the course. Paolo Griffin is a Canadian composer currently living in The Netherlands, where he studies at the Royal Conservatory of The Hague. Eden Rayz is a young US-American composer and cellist living in Boston.

Participants were asked to compose a miniature according to a given task. This year, the task was to write a mourning dance, “which without any verbal explanation makes both sorrow and the dance obvious to the players and the listeners”. In modern world with such a large scale of different styles and approaches, this challenges the composer; how to make those things obvious without falling too much into clichés or banal solutions and at the same time staying devoted to your own expression and stylistical ideas?

PG: It took me a while to wrap my head around the assignment given. Working with restraints is the only way I work, wherein I create abstract parameters and then begin to create within those parameters. It was the same for this piece; I set out some guidelines and begin working towards a product with those rules in mind.

ER: I struggled for months trying to wrap myself around it in a way that was both honest and cathartic. I remembered this awesome song that was popular a couple years before I was born called Lambada by a Brazillian pop band called Kaoma. It clicked then, as this song is a painfully bittersweet mourning dance. As I normally do, I dreamed about the song for many nights until it melted into a waxy pile of almost unrecognizable fragments that I later sculpted together to find a new structure. Limitation helped bring new structure to a process that I often find boundless and unruly. It was a very welcome challenge!

So, what do you mean when you say you dreamed about it?

ER: To generate all of my material, I “hear” it during brief sessions of half-sleep. I do this in a very regimented manner. It seems romantic and idealistic, but really it’s quite a bother and is rather impractical much of the time. I’ve learned much from my colleagues’ processes and maybe someday I’ll be able to generate honest material in healthier ways.

It was again delightful to see how every piece was so different from each other although composed from the same task. And that is maybe the most beneficial aspect of these workshops for participants; get to know other colleagues and their ideas about aesthetics, art and world. Still, composing music is traditionally rather lonely work, why do you think it is so important for young composer to network internationally?

PG: My answer comes from two points: the first is that I attend an international conservatory, where 100% of my classmates are from countries different from my own, and a healthy chunk of those come from countries outside the Western world. The second is that, as a Canadian, and thus, an ocean removed from Europe and Asia, our contact with international composers important to the western style we operate in (excluding the USA) is limited. So networking with other young composers on an international level opens up a huge amount of opportunities; for travel, for experiences, to see new music, try new things, and find new inspirations.

ER: For just that reason! I canʼt imagine the Emily Dickinson approach to creativity. Composing for me can become a nasty habit if left unchecked. Maybe workshops like these for me are less about academic or career pursuits and become little group therapy retreats. Commissions are nice but so is sanity.

How do you consider the meaning of ‘style’ in composing?

PG: I think a composer should feel happy to work in as many styles as they feel the need or desire to. Personally, I feel the need to refine my own musical language in a specific direction, however stylistically, my pieces come down from all corners of the spectrum; folk music, minimalism, electro-acoustic, melodic, etc…

ER: What a life it would be to define yourself at 25 and crawl around in an industrial packing box looking casually for windows or little fragments of light until you turn about 45 and realize, “holy shit, Iʼm bored!”

PG: It was good to attend the workshop. When an artist of any kind stays in one place for so long, and is exposed primarily to the art of that location, the danger is that one begins to lose perspective, and while the lessons and rehearsals at the festival were valuable, I think the most valuable thing was meeting other young composers, listening to their music, learning about their artistic, aesthetic, and philosophical views, and broadening one’s mind to the world around us.

Front row left: Eden Rayz; second-front row right: Paolo Griffin, next to Tuomas Kettunen. Another Ears Open member Sebastian Dumitrescu also participated this course, as do many of our members annually. The rest of the workshop participants were Eugene Birman, Timo Kittilä, Ulf Långbacka, Lin Mu-Xuan, Kaito Nakahori, and Tomoya Yokokawa.

 

 

Tuomas KETTUNEN
composer,
treasurer for Korvat auki

Osittainen kooste Viitasaaren Musiikin aika -festivaalilta 2016

A partial summary of the Viitasaari Time of Music Festival 2016
Osittainen kooste Viitasaaren Musiikin aika -festivaalilta 2016

(kirjoittanut Juhani Vesikkala)

 

When two boats and the people on them become a performance.

 

 

 

 

 

Noise performance by Lauri Hyvärinen & Tuukka Haapakorpi, at the Viitasaari S-market.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composers bothering percussionist Christian Dierstein about various sounds after the concert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The finalists (apart from winner Patiparn Jaikampan) visited by members of the jury after the results were announced. From left to right: Diana Soh, Matilda Seppälä, Eugene Birman, Raphaël Languillat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When two boats and the people on them become a performance. For this year’s festival, the Ears Open Society had formed a specific inter-artistic team. Its eight members worked around the city, both stationary and in movement, repeatedly and on a pop-up basis, on the side of other excellent music given in concerts of the festival. The program provided by the team included Silence Walks, a Path of Experiences, Piano on the road, unique performances on a conveyor belt in the S-market, as well as a Brexit-inspired boat performance. Soili Huhtakallio interviewed local people, exemplifying our approach to demystification between the festival people and locals.

The team intends to approach the second year of this two-year project on the basis of the material gathered during this festival.

In addition, many of the members participated on courses or performed at concerts during the week. I held a dual role: this time in Helsinki Chamber choir and in the Ears Open team.

Tämänvuotista festivaalia varten Korvat auki -yhdistys oli muodostanut poikkitaiteellisen työryhmän, joka toimi kahdeksanjäsenisenä ympäri kaupunkia, paikallaan ja liikkuen, toistuvasti ja pop-up -periaatteella, festivaalin muun erinomaisen konserttimusiikin ohessa. Työryhmän ohjelmassa olivat Hiljaisuuskävely, Kokemuspolku, Piano tien päällä, ainutkertaiset liukuhihnaperformanssit S-marketissa sekä Brexit-vaikutteinen veneperformanssi. Soili Huhtakallio haastatteli paikkakuntalaisia esimerkkinä tarkkailukulmastamme, jossa arkistetaan festivaaliväen ja paikkakuntalaisten yhteiseloa.

Viikon aikana kerätyn materiaalin pohjalta työryhmä aikoo lähestyä myös kaksivuotisen projektinsa seuraavaa vuotta.

Tämän lisäksi monet jäsenet osallistuivat viikon aikana kursseille tai esiintyivät konserteissa. Olin itse kaksoisroolissa: tällä kertaa Helsingin kamarikuoron riveissä ja Korvat auki -työryhmässä.

Ryhmäläisemme Soili Huhtakallion mielestä on kaksi radikaalisti erilaista tapaa tulla taiteen äärelle. “Voi tulla kokemaan itse tai odottaa, että maailma on koettu valmiiksi sinulle. Opimme ja muutumme voimakkaimmin silloin, kun jokin asia suhteutuu meihin tai kun me suhteutamme sen itseemme. Yritäpä opetella ulkoa tietoa, joka ei kosketa sinua mitenkään – olet pulassa. Mutta heti kun se nivoutuu tietoon tai kokemukseen joka sinulla jo on, pystyt muistamaan sen paremmin, ymmärrät omaa suhdettasi siihen paremmin ja pystyt muodostamaan siitä selkeämmän käsityksen.”

Tällaisia suhtautumisten ja suhteiden eroja Soili pohti ryhmässä paljon, kun projektin ensimmäisen kesän tutkimussuunnitelmaa tehtiin. Jo pelkästään projektin tekijöiden keskuudessa oli paljon erilaisia mielenkiinnon kohteita ja ajattelun tapoja. “Osin tästä syystä päädyimme toteuttamaan useita pienempiä hankkeita erilaisilla kokoonpanoilla, ja näiden perusteella lähdetään rakentamaan kohti ensi kesää 2017”, Soili tarkentaa.

“Koreografina minua kiinnostivat käsitykset tanssista. Postmoderni vaihe tanssitaiteessa 1960-­luvun Yhdysvalloissa toi näyttämölle arkiliikkeen ja epäspektaakkelin. Edelleen 2010-­luvun Suomessa kuitenkin käsitys tanssista on kohtuullisen esihistoriallinen: se pitää sisällään enimmäkseen mielikuvia sosiaalisista kansantansseista ja baletinomaisesta taituruuteen rajoittuvasta tanssista. Tanssitaide on kuitenkin jo vuosikymmeniä tehnyt aikuistumisen prosessia, jossa taiteenlaji on alkanut tarkastella laajemmin maailman ja yhteiskunnan ruumiillisuutta tai etäisyyttä siitä. Tällöin tanssi ei enää rajaudu kaunoliikkeiksi, vaan se pitää sisällään kaikenlaisen liikkeen mahdollisena teoksen materiaalina.” Samankaltaisen ilmiön Soili havaitsee myös musiikin piirissä, kun John Cage pioneerina etunenässä alkoi käyttää kaikenlaisia ääniä sävellystensä materiaalina.

“Pohdin miten tätä voisi tuoda esiin tämän produktion myötä ja päädyin tekemään haastatteluja, joissa kyselin paikallisilta ja kunnan kesävierailta heidän työnsä ruumiillisuudesta ja varhaisista tanssimuistoistaan. Menetin yhden päivän sairastaessa, mutta sain kuitenkin joitain haastatteluja tehdyksi ja olen niistä erittäin iloinen. Tämä tuntuu kuitenkin vasta alkusoitolta (tai ehkä nurkkatanssilta, josta kuulin ensimmäistä kertaa haastateltavilta). Toivon että saan kerätyksi lisää materiaalia ennen ensi kesän teoksen harjoitusten alkua. Tavoitteena on käyttää teoksen materiaalina näiden haastattelujen informaatiota ja sitä kehollista kieltä jota videoilla näkyy. Näin haluan tuoda näkyväksi sitä, kuinka maailma ja sen ihmiset voivat suoraan olla tanssin ainesta ja avata sitä kautta postmodernin tanssin yhtä aspektia, entistä laajempaa käsitystä tanssista liikkeinä, joita emme arvota niiden kauneuden takia, vaan joiden kautta toivomme avautuvan jotain uutta ajateltavaa. Ja ajattelun piiriin sulkeutuvat niin ruumiillinen kokemuksellinen ajattelu kuin mielen liikkeetkin.”

Dierstein

Composers bothering percussionist Christian Dierstein about various sounds after the concert.
Finalists of the 2nd Einojuhani Rautavaara composition competition interviewed before and right after the concert.
Toisen Einojuhani Rautavaara -sävellyskilpailun finalistit haastateltuna ennen ja juuri konsertin jälkeen.

1.
Where did you find out about the competition and why did you choose to apply?

Mistä kuulit kilpailusta ja miksi päätit osallistua?

2.
What did you learn about choral composing between the November 2015 workshop and the July 2016 general rehearsal?

Mitä opit kuorosäveltämisestä marraskuun 2015 workshopin ja heinäkuun 2016 kenraaliharjoituksen välillä?

Composers’ answers, in descending order of age
Säveltäjien vastaukset pienenevässä ikäjärjestyksessä

Diana Soh

1.

It’s rare to have such singers on stage, so yeah. [laughs]

Why did you choose this competition instead of some other competition?

I rarely do competitions – almost never. But I think what was really good that there was a workshop, and it’s also very rare that when you work you get a chance to workshop the piece and then have the premiere.

2.

I learned to be more practical, in the sense that if you calculate how much rehearsal time the ensemble has then you tailor the piece so that they have a successful concert within that rehearsal time instead of being really idealistic and impractical.

Ideally you guys should rehearse the piece like ten hours…[laughs]… I’m kidding.

1.

Tällaisia laulajia näkee harvoin lavalla. [nauraa]

En juuri osallistu kilpailuihin. Pidin siitä, että tähän sisältyi työpaja ja että teosta voi työstää ennen kantaesitystä.

2.

Opin käytännöllisyyttä siinä mielessä, että jos lasken kuinka paljon harjoitusaikaa yhtyeellä on, räätälöin sävellyksen niin, että he saavat aikaan onnistuneen konsertin sen harjoitusajan puitteissa, sen sijaan että olisin kovin idealistinen ja epäkäytännöllinen.

Ihannetapauksessahan teidän pitäisi harjoitella kappaletta suunnilleen kymmenen tuntia … [nauraa] … leikki leikkinä.

Eugene Birman

1.

The power of Google.

Really?

Well, I met Nils [Schweckendiek] three years ago in Marseille. I don’t think he even mentioned the workshop but because I had a nice relationship with the choir already I thought actually if I apply for this I should never get in because I had already written for this choir – probably they shouldn’t take me. I sent Nils an email before I sent the application.

We know each other so there’s probably no chance for me to get into the workshop but I asked permission because I wasn’t sure if this was okay, even though it was anonymous.

2.

That workshop was very useful for the piece I brought to the workshop, The State of the Union, so that I could get some feedback about so many things in that score. I tried to put as much in the two first movements that I brought to the workshop as possible to see… it’s like if you throw something at the wall, whatever sticks you keep and whatever falls down you start work on it.

That was very educational and nice and it definitely affected the rest of that piece.

And in terms of the piece that I wrote for the competition, that was quite a reaction to that earlier piece.

I think I wanted to write something rather different, rather sensitive, fragile, and kind of held back. I think I wanted to write something where the choir actually sang, some nice notes that communicated to the audience. I already knew that later on I would have a piece that’s completely crazy so this was a chance to do something more simple and elegant.

Something else about the whole experience you want to share with us?

Where is the rest, it’s just us? [laughs]

The blog, I mean.

I haven’t read the blog because I don’t read Finnish yet. I think working with the choir has been great, all the singers are good.

Lyhennelmä:

1.

Internetistä. Tapasin kolme vuotta sitten Nils Schweckendiekin [HKK:n taiteellinen johtaja] Marseillessa, ja kuoro tuli esittäneeksi musiikkiani. Kilpailusta kuultuani kysyin häneltä varta vasten, saanko osallistua.

2.

Kilpailuteokseni on hyvin erityyppinen ja asiallisempi verrattuna workshopin musiikkiini.

Raphaël Languillat

1.

I heard about the competition on the internet. It seemed special because of its quality and structure. Finland struck me as exotic and I only was familiar with Sibelius.

2.

My style has not changed during this time but I took another way into the competition piece. I finished the workshop piece later and started to study its elements. In other places this kind of piece would not have been possible. Compared to the opportunities around Frankfurt/Main where I study, this is luxurious because there you would mostly get operatic singers.

1.

Kuulin kilpailusta internetistä. Se vaikutti laatunsa ja rakenteensa vuoksi erityiseltä. Suomi vaikutti minusta eksoottiselta, ja tunsin vain Sibeliusta.

2.

Tyylini ei ole tänä aikana muuttunut, mutta omaksuin toisen reitin kilpailuteokseen. Päätin työpajan teoksen myöhemmin ja rupesin tutkimaan sen osasia. Muualla ei tällainen kappale olisi ollut mahdollinen. Verrattuna mahdollisuuksiin Frankfurt/Mainin seudulla, missä opiskelen, tämä on ylellisyyttä, koska siellä saisin käyttööni lähinnä oopperalaulajia.

Patiparn Jaikampan

Jaikampan
Patiparn Jaikampan
1.
I found this interesting – not just a competition but you have a chance to work with a choir. In my country [Thailand] there is not much of an opportunity to work like this. I have found calls for competitions in Europe and in the past I had to cancel my participation because of visa problems and felt sorry about that.

2.
I have learned from the other participants and after the workshop I changed my vision about composing a lot, because in my country there isn’t anything…no good teachers. Here I learned a lot from the choir, the master composer [O.Adamek], friends, and also the conductor [N. Schweckendiek]

1.
Kiinnostuin tästä – kyseessä ei ole vain kilpailu vaan on mahdollisuus työskennellä kuoron kanssa. Kotimaassani [Thaimaassa] ei ole paljon mahdollisuuksia tällaiseen. Olen törmännyt kilpailukutsuihin Euroopasta ja aiemmin jouduin peruuttamaan osallistumiseni viisumiongelmien myötä, mikä ei ollut miellyttävää.

2.
Olen oppinut muilta osallistujilta ja työpajan jälkeen muutin paljonkin katsantoani säveltämiseen, koska kotimaassani ei ole mitään… ei hyviä opettajia. Täällä opin paljon kuorolta, sävellysten ohjaajalta [O.Adamek], ystäviltä ja myös johtajalta [N. Schweckendiek].

Matilda Seppälä

1.

I got the information on the internet. I was living in Latvia at the time, studying with a choir-oriented teacher and wanted to compose for choir. I still had fond memories of Beat Furrer’s course (in July 2012).

2.

I have learned about the flexibility of the voice. I also spent a lot of time pondering about choral textures. Complex harmonies are something preferrable and yet maintaining linearity – this is so different compared to instruments. Life is short and there are many sounds to write down.

1.

Internetistä. Asuin Latviassa, opiskelin kuoroon erikoistuneella opettajalla ja halusin säveltää kuorolle. Beat Furrerin kurssi (heinäkuussa 2012) oli edelleen vahvasti muistissani.

2.

Olen oppinut äänen fleksibiliteetistä. Käytin myös paljon aikaa kuorotekstuurien miettimiseen. Kompleksit harmoniat olisi hyvä olla ja silti lineaarista – se on niin erilaista kuin soittimilla. Elämä on lyhyt ja paljon ääniä kirjoitettavana.

The concert was held in the Viitasaari church on July 6th by the Helsinki Chamber Choir with a group of 16 singers led by conductor Nils Schweckendiek, and the results were announced immediately thereafter.

The audience prize was given to Raphaël Languillat. The first prize, along with a future composition commission, was given to Patiparn Jaikampan.

Final concert recording in Yle Areena (Finnish National Radio) until 5th of August

Konsertti pidettiin Viitasaaren kirkossa 6. heinäkuuta, esittäjänä Helsingin kamarikuoro 16 laulajalla ja Nils Schweckendiekin johtamana. Tulokset julkistettiin välittömästi esityksen jälkeen.

Yleisöpalkinto myönnettiin Raphaël Languillat’lle. Ensimmäisen sijan, sekä sävellystilauksen tulevaisuudessa, sai Patiparn Jaikampan.

Finaalikonsertin äänite kuunneltavissa Yle Areenassa 5. elokuuta saakka

Edit 24.8.2016: Lisätty jutun alkuun Soili Huhtakallion ajatuksia projektiviikolta. Lue Soilin taustoitusta myös alta.

“Olen osa projektia nimeltä Viitasaari De­mystification. Teen kaksivuotista hanketta yhteistyössä Korvat Auki -yhdistyksen ja muiden kanssataiteilijoiden kanssa tavoitteena jollain tavalla tavoittaa Viitasaarta ja antaa Viitasaaren tavoittaa meidät. Pyrkimys on purkaa taiteen mystisyyttä ja avata sen toimintatapoja ja historiaa, jotta taide ei tuntuisi etäiseltä tai kuppikuntaiselta, jotta sitä uskaltaisi tulla ihmettelemään, vaikkei siitä niin sanotusti mitään tietäisikään.

Kuulostaa erittäin hyvältä.

Ihmisillä on läpi olemassaolonsa ollut erilaisia tapoja käsitellä tuntemattomia ilmiöitä. Toisinaan vaikuttaa siltä, että tuntematonta halutaan selittää pois luomalla uutta tuntematonta, kuten esimerkiksi erilaisia uskomuksia siitä miten maailma on syntynyt. Tästä esimerkkinä ovat hiisitarinat, kristinusko tai vaikkapa Kalevala. Taiteella on vastaavanlainen tuntemattomuuksien kartoittamisen tehtävä yhteiskunnassa.

Taiteilija kouluttautuu ja harjoittautuu toimimaan tutun ja tuntemattoman välillä. Mutta kuten minkä tahansa muunkin ammatin harjoittaja, lähtee taiteilijakin perehtymään omaan alaansa yhä syvemmälle ja tulee tuntemaan perin pohjin oman alansa historian ja sen erilaiset tyylit ja tavat toimia. Tällöin se, mikä hänelle on tuttua tämän alan tavoissa järjestää maailmaa, ei enää välttämättä ole se sama yhteinen tuttu tapa esittää maailma, josta tiet peruskoulun jälkeen erosivat. Toinen lähti taiteen viitan suuntaan ja toinen äidinkielen ja sairaanhoidon, kolmas lain suuntaan. Ja vaikka palaisimme tuohon risteykseen vaihtamaan kuulumisia siitä millainen maailma on eri teiden varsilla, tulkitsisimme toistemme kertomuksia kuitenkin aina omien kokemuksiemme valossa. Ja koska taide muiden elämänalueiden tavoin pysyy itselleen ajankohtaisena vain edeten omasta historiastaan käsin kohti uusia teoksia ja keksintöjä, voi olla todella vaikea ymmärtää vuoden 2016 sävellystä tai koreografiaa, jos viettää koko elämänsä kuunnellen 200 vuotta sitten sävellettyä musiikkia tai katsellen koreografioitua tanssia. Toinen tapa jäädä etäälle taiteesta on pysyä taiteesta ylipäänsä kaukana ja pysyttäytyä kulttuurin niillä alueilla, jotka eivät varsinaisesti kysele päivänpolttavia aiheita tai pyri ravistelemaan ihmistä, vaan keskittyvät viihdyttävään ja joskus jopa turruttavaan vaikutukseen. Kummallakin on kiistaton paikkansa ihmisen elämässä – mutta ei pidä olettaa, jos itse viihtyy vain toisella alueella, että kaikki tekisivät samoin. Kuplia muodostuu aivan yhtä paljon sisäänpäin kääntymällä kuin ulos sulkemalla.”

 

Compiled and interviewed by Juhani VESIKKALA (also a member of Helsinki Chamber Choir performing the finalists’ works)

Koostanut ja haastatellut Juhani VESIKKALA (Helsingin kamarikuoron jäsen ja esittämässä finalistien teokset)

Ending the Autonomy of Musical Authorship

As a composer, artist, and writer I often dwell on the dissimilarity between these three seemingly connected fields. As it stands, there is one such difference which puzzles me more than any other; the composer’s relation to his or her own authorship. In comparison to our contemporaries in literature and art, composers seem hardwired to the belief that we should create work independently. Furthermore, many colleagues often express the same sentiment: being a composer is lonely! Following many isolated hours of working on a project alone, we take pride in seeing its title page bear our name.

 

But why is this the accepted norm of practice in our field?

 

It mostly has to do with its history and the development of compositional pedagogy. As the ‘virtuoso concert musician’ emerged in the 19th century, the disparity between the role of the composer and musician widened. Structurally the academy changed – there were those who performed and those who composed. Author and composer Charles Wuorinen reminds us in his book Simple Composition, that the aesthetic decisions and demands of a composer increased dramatically in the twentieth century. Following suit, the act of teaching composition became more independent than had been seen previously, and for the young pupil, this meant a self contained practice. As a violinist must practice hours each day, so too must a composer to develop his or her own artistic voice. In this way, it has become the norm to measure the worth of composer by their individual contributions.

Now I find myself questioning the importance of ‘my voice’ as it relates to the whole, the audience, and to the musical experience.

Currently, there is an increasing popularity with ergodic literature and cyber text for poets, playwrights, and novelists to revel in the freedom of limited control. Many have started groups to co-author whole works; each member being of equal importance to its outcome. In the field of Live Art, collaboration and codependency are cornerstones in its evolution as an academia. Ephemerality and body are inherently limiting, so then, such artist seek collaborators for the development of one coherent work. In composition, we are often eager to collaborate in interdisciplinary situations – for instance working with graphic artists, choreographers, or film directors. Yet few examples exist of compositional works which have uniquely blended two or more composers. Of the collaborative works that do exist, they are usually segmented with defined roles for each; “I’ll write the music if you orchestrate it”… “Let us write an opera – I’ll do the first and third acts if you can manage the second and the overture.”

 

Why is it that we as composers do not explore the possibility of working together?

 

Imagine this – you sit down to write and only hold yourself accountable for one singular musical phrase. You hum it. You notate it. Give it a quick mediation and then send it on its way. Your colleague receiving this plays it and without fixating proceeds with the next musical gesture. And so it goes, to and fro, until the work arrives at some mutually agreeable ending. Meeting for coffee you both edit, arguing terribly about how the work develops all wrong, and that the line on page five is just terrible. With an open mind you find common ground, the work synthesizes, and on the night of its premier two unique minds bow together without concern for individuality. United, you have done something we rarely see in composition; created a work from which emerges an entirely new voice.

Stephen WEBB (USA)

Chicago based composer, sound artist and writer having his exchange period in the Music Technology department at Sibelius Academy, Helsinki. Since spring 2016 a Korvat auki member.

Korvapuustis in Chicago

What is it like studying composition in the United States?

(written by Dante Thelestam)

 

Korvat auki member Dante Thelestam interviews two
of his colleagues at Chicago College of Arts, Michelle Isaac and Jordan Jenkins, to offer one view into the daily life of student composers in the USA. Accompanying the interview Dante, Michelle and Jordan
enjoy korvapuustis baked out of
strange Finlandia butter found in Chicago’s grocery stores.

 

You both started your graduate studies at CCPA this fall. What is it like being a composition student in Chicago?

Michelle: In general, it is a big change. I went to college in a small town in Minnesota where I was one of only two composition majors. I was a big fish in a small pond. Here I am a very, very tiny fish in a big ocean of opportunities and other composers. The first couple of weeks I was just overwhelmed: by what the standard was, what I was supposed to be doing, and everything… I was freaking out a little bit.

But now, day-to-day it’s mostly just: go to class, try to get all the work done for class, try to hit the deadlines for recitals, and find performers. That’s just life within school.

Jordan: I also went to a smaller school for college – it was in Wisconsin. This summer, after I graduated, I went to a big music festival – the Atlantic Music Festival – with something like forty composers. So coming here to CCPA, it’s somewhere in the middle. It’s bigger than my school, but smaller than what I experienced during the summer. I find it very cozy. It’s a very supportive network, I think.

As far as my daily life goes – I perform a lot less than when I was an undergrad. When I was in college I played in orchestra, and jazz band, and I played around town a lot, and I did a solo piano recital… Now I’ve virtually played nothing. Generally I just write.

 

There are a lot of different music universities in the US. How do you choose schools?

Michelle: I went far enough away for college that I knew I wanted to be a little closer to where I grew up for graduate-school. I basically applied to schools within the Midwest: UW-Madison, University of Minnesota and CCPA. I knew that during graduate studies you will be networking more and start establishing yourself as a professional. Chicago just seemed like a perfect opportunity.

Jordan: My situation was different because I went to college closer to home. For grad-school I knew I wanted to go somewhere farther away – a bigger city – with a larger music community.

I applied to a number of schools – and I got into Manhattan, Peabody and CCPA. My first choice was Peabody because I really liked the teachers there. I really wanted to go there, but they didn’t get me any money.

So the reason I went to CCPA was that I got a music theory assistantship which pays for a bunch of school. That is a big consideration when choosing schools – because you have to pay for school, and you have to take on all this debt. It’s virtually impossible to pay for all of it working on your own.

Michelle: I think unfortunately there’s just a general understanding in the US among young people that they will have student loans to pay off for years after their studies. You just have to accept it. And I know I will have to come to terms with that I’m not in an engineering program that guarantees a big pay check when I get out.

Jordan: If you think about the Unites States, with its heavy emphasis on individuality, entrepreneurship and the American dream of pulling yourself up by your bootstraps, that applies across the whole culture, including music. There is not a lot of state support. You’re expected to be an entrepreneur, and we get a lot of that in our program. The business of composition. And all this corporate crap which has flown into almost every aspect of American life, including music and art. Which I’m not saying is a bad thing necessarily – but that’s how it is.

 

I get the impression that the schools are also very different – you have “top schools” and “small schools” etc. Do you recognize different types of schools?

Michelle: Definitely! In terms of top schools: those are the names that you recognize – like University of Michigan, Yale or Eastman. And I don’t know if this is true, but I get the impression that if you go there, the teachers have their own steady careers in composing, and: A) they will not be present enough for you to learn from them, or B) you will have to write in their style or else you are just wrong.

On the opposite end of the spectrum you have these small schools which no-one’s ever heard of. And you’re thinking: “Are these even legitimate?” or “Is anyone going to care if I went to this school?”

CCPA to me was extremely appealing, because I did my research on Dr. Garrop and Dr. Choi, and I saw that their styles are very different. So I think researching the faculty is extremely important.

Jordan: My impression, from applying to some of those top schools, is that it isn’t really that you have to write in a certain style. I think though, that some of those schools favor a more academic style of composition, or are more receptive to whatever the main popular style is. It really depends on the specific institution, though.

Michelle: I don’t want to make any big general statements about this, but it was personally important for me that CCPA had female composers on their faculty – because it does a lot of times seem like a big boys’ club – and just knowing that these people are successful and they’ve found a way of navigating the system. That was important for me.

 

What is the future for you as a composer? What will happen after you graduate? Or what is your dream?

Jordan: Right after school I’m probably going to take a few years off, and think about doing a doctorate. Or maybe do a performance diploma. But I’ll definitely need take some time off first.

The goal is to support myself with composition. To be able to live. Not necessarily to be famous.

If I think about my career… My dream is to write concert music. The people that I like to emulate are composers like Ted Hearne or Kevin Puts – people who kind of challenge norms of contemporary music, or the classical canon, or whatever.

Sometimes when we are talking about the economics it can sound kind of bleak. But at the same time there are also a lot of musicians going through school that are in the same position as us. The institutional jobs of being in an orchestra are becoming very scarce. And that creates this need for them to find to find their own way. So there is actually quite a lot of opportunity.

Michelle: The dream is to have some sort of steady income. And while I’m doing that, continue to learn about different aspects of composing. I’m really interested in video game composing, or composing for indie films. And I’m also interested in the wind ensemble world in schools. And then I’m also interested in the music publishing world, and how that works. But ideally, I will be supporting myself by writing music, whether that is for games, or films, or schools.

 

 

Dante THELESTAM

A long-time Korvat member,

is studying for a Master’s degree in composition at the Sibelius-Academy. He is currently living in Chicago as an exchange student at Roosevelt University, CCPA.

Four Ways in Which the Robot is Surpassing the Human Composer

Music caters to people. Yet, does it also have to be created by people?

1. Humans are inclined to listen to human or even machine performers, less to connect with whoever organised the music

Listeners who are willing to hear current music should be motivated to listen because of the qualities that make it interesting and functioning music, not for the fact that it was made by a living composer, a person you know, or even by a human. Recent technological advances in artificial intelligence might find their way into several previously human enterprises, and perhaps music will not be spared from this. We all enjoy performing or listening to musicians perform, although we have in a sense delegated performance to machines already – I for one prefer hearing recordings to live performances. It happens with both that I sometimes listen inattentively, or miss details due to extraneous noise, yet with high quality recordings I can immerse in the moments I want.

What I see for the future is the next step of this automatisation tendency. If an audience is to appreciate music at all, it will not feel entitled to seeing a composer-demigod as part of the concert etiquette, but only to hearing good music. This is where composition machinery steps on stage, or rather, on the backstage. Different than a robotic vehicle lacking a network of crucial and complex human reflexes, when this machinery gets enough time to do its job and learns from feedback to its mistakes, the resulting compositions will become convincing. Since nobody can credibly claim ownership of machine-created compositions, the exchange of musical material will not be hindered by posthumous copyright or other bizarre considerations of possession or consumption. Likewise, the artificial distinction between folk and art music shows us that during tens of thousands of years of music making, humans have dealt comfortably with a blurred authorship.

2. Automation has kicked off long ago and might flood us with new compositions faster than ever

In many ongoing branches of automation and robotisation, development of artificial intelligence relies on the assumption that each creative algorithm in the human brain can be located, broken down and emulated inside circuits. Such early automation in notation software is already complementing human errors and deficiencies, even if a human has to be steering the computer’s actions and thus workforce is not completely freed.

Something to look for in the next generation of notation and composition software is a feature that learns and intelligently continues the music already typed in by the composer. This is based on the notion that new computer intelligence is capable of learning from mistakes and monitoring highly individualised rules and preferences of notation in supervised environments, much like an apprentice of a busy composer in the olden days.

If and when computer-generated music can no more be discerned from the best of human composers’ works, and when this quality and activity starts to surge, the costs of composing will drop, as will the amount of available grants. New high-quality works can be churned out at musicians at an alarming rate. That might counterintuitively soon account for an unwarranted inflation of and disengagement with any new music.
With immersion in psychoacoustics and brain scanning, perhaps even personally tailored listening experiences could save music from becoming omnipresent and thus impersonal. If new music fails to implement personalisation at such a stage, composed music (by humans or machines alike) had better disappear completely.

3. Within the revolution of employment in the arts, music will come out more diverse

During the next two decades as many as 35 percent of jobs, estimates vary, might vanish in favour of robotisation. [http://www.bbc.com/news/technology-34066941] Jobs that more directly address issues peculiariar to humanity will prevail; also humans in jobs in which communication skills and a mindset of consultation, sharing, as well as originality of thinking are needed. Only some of these apply to conventional human composing. Knowing the age-old myth of composers equaling male hermits, all of these traits also interestingly happen to lie decisively outside what has been called hegemonic masculinity. To comprehend this, one need only think how relatively few human composers from any minority group have been and will be given the early opportunities and representation to develop to be good composers. During a stage of human–machine transition, such monolithic concepts of composer geniuses will crumble while composers other than light-skinned middle-aged cis-males are gradually being presented and taken more seriously. Machines are a threat to composers’ identity politics, since machines don’t buy into notions of fixed compositional style, nationality or gender.

In short, depersonalisation of composition is a cause for everyone who wishes the most surprising and positive results for music and not necessarily for the continuity of composership as it is known today. We living composers have to prepare for this distant but possible scenario.

4 a. It is cost-efficient to have robots compose for us and refine themselves while at it

The conventional route of bringing a composer through intense education or trial-and-error to artistic maturity and social significance is a costly enterprise. The limitations of a composer’s brain can be overcome in more traditional ways, not just with computer-aided composition. Just like the early works in the Western(ised) classical tradition were created and refined in simple collectives of chorister-composers, more and more composers seem to have access to such fruitful collaboration – even though they seldom have previous hands-on expertise on even all common instruments, of which there now are simply too many to master. Is any number of hours of musical experience worth paying for if there were a miraculous way to teach all of it to a composer robot in a minute?

….on the other hand… 4 b. There’s still hope for human composers at least as maintenance staff for composer robots

Future people deserve the music that helps their lives in the best possible way. To create an enjoyable, functional or effective piece of music, one should no more rely on just one brain, however genius it may seem. The interpretation and delivery of that work is still best left to human musicians, though. Attempts at entire computer-generated compositions have thus far been either uninteresting or disturbing to hear for that reason, especially in the absence of human performers. We will perhaps never know even how to bridge the perceptual gap between electronic music and the acoustic one.

Despite point 1, humans are looking for at least a tiny fingerprint of humanity speaking back to them, even if the mediating score was created by a machine. If the machine cannot feign that, audiences will revert to human composers.

I clearly don’t encourage robotisation of composition at the cost of more relevant fields such as surgery, genetics, environment, rescue, interconnectivity, transport, or food production. Evolution has made human brains quite the optimal apparatus for creating art (and teaching it to robots), after all. By any account, entire or partial robotisation in the field of the arts will happen in the distant future, if at all.

Meanwhile, all fellow composers should keep up the good work surpassing computer-created music – we might be living the last of viable times.

Juhani VESIKKALA (Helsinki, FI)

Composer etc., secretary of Ears Open.